gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Vyhlašujeme soutěž „Dotyky války v Moravskoslezském kraji“!

Termín konání akce: 4.3.2015 - 10.4.2015

Naše gymnázium s finanční podporou Moravskoslezského kraje připravuje několik akcí spojených s oslavami 70. výročí ukončení 2. světové války v Moravskoslezském kraji. Dvoudenní studentskou konferenci na konci dubna, poznávací exkurzi a také soutěž, určenou žákům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Do soutěžního klání se mohou pochopitelně zapojit také zájemci z našeho 1. ročníku a kvart či studenti vyššího gymnázia!

Kdo se může zúčastnit?
Žáci 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáci 1. – 4. ročníku čtyřletého studia středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Moravskoslezského kraje.

Co je cílem soutěže?
Připomenutí historických míst a také jedinečných lidských osudů spjatých s událostmi II. světové války prostřednictvím historického pátrání mladých obyvatel našeho kraje. Výsledkem budou žákovské práce odkrývající často zapomenutá místa či neznámé osudy z doby protektorátu či konce války.

Konkrétní zadání pro soutěžící:
V místě, ve kterém žijete – město, obec, městská čtvrť, ulice
1) najděte místo či objekt připomínající událost spjatou s obdobím II. světové války, dobou protektorátu či závěrečnými osvobozujícími boji - může to být budova, památníček, pomník, pamětní deska, zachovalá vojenská technika atd.
2) pořiďte několik fotografií místa či objektu (v kvalitním rozlišení), vítány jsou i kopie dobových fotografií místa či objektu
3) najděte ve svém okolí (s pomocí učitele dějepisu či rodičů) pamětníka či historika, který Vám popíše příběh vztahující se k vybranému místu či objektu - vyprávění zaznamenejte a sepište v rozsahu 2 strany A4.

Práci můžete vytvořit sami za sebe, popřípadě ve dvojici. Početnější týmy již nejsou možné.

Zpracovaný text s fotodokumentací zašlete do pátku 10. dubna 2015 na mail soutez1945@seznam.cz
Připojte své jméno, příjmení, školu, ročník a e-mailovou adresu.

Autoři nejúspěšnějších prací, které vybere odborná porota sestavená z učitelů dějepisu a redaktorů vzdělávacího portálu Moderní dějiny.cz, získají možnost zúčastnit se dvoudenní studentské konference „Ukončení 2. světové války v Moravskoslezském kraji“ na Gymnáziu Olgy Havlové i poznávací exkurze, která je její součástí. Konference se uskuteční ve dnech 29. a 30. dubna 2015.

Jaké odměny čekají na nejzdařilejší práce?
Stostránkový konferenční sborník
obsahující historické materiály, dobové fotografie a texty a zajímavé pracovní listy, dopravu autobusem po dobu exkurze, oběd a občerstvení po oba dny budou mít úspěšní soutěžící díky podpoře Moravskoslezského kraje zcela zadarmo. Zároveň budou autoři nejúspěšnějších prací oceněni památečními diplomy a ti úplně nejlepší obdrží rovněž hodnotnou cenu.

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s případným zveřejněním své soutěžní práce na webových stránkách organizátorů soutěže či v tisku.

  • Publikováno: 4.3.2015

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba