gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Vzkažte Evropě

Studenti kvinty A obsadili druhé místo v celostátní soutěži „Vzkažte Evropě“, v rámci iniciativy Jara Evropy.. Soutěž samotná měla dvě části, přičemž studenti měli možnost zvolit si způsob prezentace (power point, audio, video klip).

V první části se mohla naplno projevit kreativita studentů. Jejich nápady, myšlenky, úvahy se promítly do zhruba 2,5 minutového klipu. Tento videoklip, spolu s dalšími 11 příspěvky z celé České republiky postoupil do druhého kola.

Druhé kolo bylo náročnější, protože spočívalo v zajištění besedy s europoslanci či představiteli veřejného života. I v této části naši studenti obstáli a dodrželi kritéria soutěže. Doslova na poslední chvíli se setkali s poslankyní EP, Ing. Janou Bobošíkovou, Toto setkání bylo provázeno i několika úsměvnými zážitky, ale především se jednalo o neocenitelnou zkušenost.
Otázky, původně připravené pro paní Bobošíkovou, byly následovně poslány spolu s videoklipem všem europoslancům. Poděkování patří těm poslancům Evropského parlamentu, kteří si našli čas a zodpověděli otázky studentů.

Setkání s europoslankyní Janou Bobošíkovou však nebylo poslední. V době maturitních zkoušek naši školu navštívil také JUDr. Richard Falbr. I tato beseda byla pro studenty nesmírně poučná.

Práci na této soutěži je možné shrnout asi takto. První část byla o mozaice nápadů, myšlenek, názorů, které měly být vyjádřeny v 3 minutovém klipu.

V druhé části bylo nejtěžší vybrat odpovědi a zpracovat je do zajímavého klipu. Původní myšlenka zůstala zachována.

Výsledky byly zveřejněny v pondělí 15. června za účasti náměstka ministryně školství Jakuba Dürra v sídle Evropského domu v Praze. Cenou za druhé místo je zájezd do Bruselu, spojený s prohlídkou EP.

Gratulujeme!

Jolana Strýčková

Klip z 1. kola
Klip z 2. kola


Názor studentů:

Bylo pro nás přínosem, podílet se na soutěži „Vzkažte Evropě“. Pro nás to znamená možnost vyjádřit se nejen před sebou samými, ale také před širší veřejností a prezentovat naše názory představitelům veřejného života.

Velmi si ceníme konzultací námi vyjádřených myšlenek a obav s europoslanci, stejně jako možnosti vyslechnout jejich argumenty a názory na danou problematiku.

Myslíme si, že celá soutěž nám umožnila seznámit okolí a významné osobnosti našeho veřejného života s našimi názory a obavami. Přistupovali jsme k tomu z pozice mladých lidí, občanů naší republiky. Na nás také hodně záleží.

Oceňujeme také možnost volby formy, prostřednictvím níž jsme se mohli vyjádřit, stejně jako přístup vedení školy, které celou akci nejen schválilo , ale také podporovalo.

Vážíme si naší účasti v této soutěži a za druhé místo jsme velmi rádi.

Za studenty David Grant, kvinta A
 

  • Publikováno: 18.6.2009

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba