gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Workshopy v rámci projetku Erasmus+

Termín konání akce: 19.11.2014 - 26.11.2014

ERASMUS +
Solidarity without frontiers

1. Workshop – TVORBA LOGA

Dne 23. 10. 2014 proběhl se studenty 1. workshop, zaměřený na tvorbu LOGA v rámci projektu Erasmus+: Solidarity without frontiers. Pod vedením vyučujícího studenti vytvářeli své osobité návrhy ztvárnění loga za Českou republiku (tohoto úkolu se zhostili také studenti ostatních členských zemí). Řešila se celková koncepce podoby loga, kompozice a barevnost písma, stejně jako možné užití ostatních grafických prvků (obrázky, piktogramy apod.). Společně se vymýšlely a kreslily první vizuální koncepty a krok po kroku tak vznikala zevrubná forma loga. Přes různé návrhy byla nakonec zvolena finální podoba loga a její následné převedení do digitální podoby.

Hotové logo tak bylo graficky realizováno studentkou přímo ve speciálním počítačovém programu. Zaměřili jsme se na jednoduchost, vystižení myšlenky projektu, čemuž odpovídala také barevnost a finální koncepce návrhu.

Při konečném výběru představitelů všech participujících zemí však bylo nakonec zvoleno jako nejlepší Katalánské logo. Přesto byla pro studenty práce na návrzích rozhodně přínosná a obohacující.

 

2. Workshop – TVORBA PONOŽKOVÝCH PEJSKŮ

Ve dnech 19., 20. a 26. 11. 2014 se v naší škole v odpoledních hodinách konaly další 3 workshopy, tentokráte zacílené na výroku pejsků z ponožek. Na výrobě se podíleli jak vyučující, tak především studenti, kteří vytvářeli rozmanité pejsky různých tvarů, barev a podob. Pečlivé a technicky poměrně náročné výrobky však rostly přímo před rukama a přesto, že se jich na konec nepovedlo vyrobit příliš mnoho, o to preciznější a roztomilejší pejsci vznikli.

Příjemná a relaxační atmosféra všechny tvůrce vyloženě bavila, až nadchla. Byla zde ovšem nezbytná dávka soustředěné práce a trpělivosti, to se ale nakonec opravdu vyplatilo. Výsledek stál za to, neboť se vyrobili krásní a opravdu roztomilí pejsci, se kterými se někteří ani nechtěli loučit (nejraději by si je nechali). Základem a určitou inspirací se stali věnovaní pejsci, vytvoření členy našich zahraničních partnerů (Turecko, Katalánsko, Slovensko).

Doufáme, že výtěžek z prodaných pejsků bude co nejvyšší a smysl naší práce tak bude naplněn. Výtěžek se věnuje na terapeutické psy, kteří budou pomáhat potřebným lidem. Věříme, že lze i touto kreativní formou pomáhat ostatním, což nás motivuje do další práce.

  • Publikováno: 7.12.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba