gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zahájena realizace projektu Rozvoj pedagogů GOH

Harmonogram: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V červnu 2017 jsme předložili žádost o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
 
Naším cílem bylo především podpořit profesní rozvoj pedagogů GOH a zvýšit kvalitu výuky některých předmětů. Vybrali jsme proto tyto aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v rozsahu 80 hodin (varianta cizí jazyky)
  • DVPP v rozsahu 24 hodin (varianta matematická gramotnost)
  • DVPP v rozsahu 24 hodin (varianta ICT)
  • DVPP v rozsahu 16 hodin (zaměření ICT)
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (oblast environmentální výchovy)
  • stáž pedagoga u zaměstnavatele (oblast ICT)
  • tandemová výuka (v předmětu matematika, anglický jazyk)
  • zapojení odborníka z praxe do výuky předmětu Informační a komunikační technologie

Na konci srpna žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

Datum zahájení realizace jsme stanovili na 1. září 2017, realizace potrvá 24 měsíců. Celková částka, kterou obdržíme, je 747 346 Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Do aktivit projektu se zapojilo 25 vyučujících. 
 

  • Publikováno: 10.10.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba