gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zájezd do Bruselu

Zájezd do Bruselu, místa, v němž se nachází mnoho významných institucí Evropské unie, jsme mohli absolvovat díky vynikající práci studentů loňské Kvinty A, kteří se zúčastnili soutěže s názvem Vzkažte Evropě a umístili se na krásném druhém místě. Tohoto umístění dosáhli pomocí dvou klipů, které zábavným a zajímavým způsobem poukazovaly na postupné zanikání identity jednotlivých států po vzoru USA (tyto klipy můžete najít na našem webu).

V budově Evropského parlamentu jsme měli možnost setkat se s paní MUDr. Zuzanou Rothovou, MBA, europoslankyní, která byla letos zvolena do svého druhého funkčního období a v parlamentu zastupuje KDU-ČSL v Evropské lidové straně. Paní Roithová si ve svém přeplněném programu vyčlenila asi hodinu a půl na to, aby se s námi v přednášce podělila o zkušenosti, které v této významné evropské instituci během výkonu své funkce získala. Nutno podotknout, že v důsledku náročného programu, celonoční cesty autobusem a koneckonců i její přednášky, která vyčerpávala stejnou měrou téma i posluchače, se následná diskuze podobala našim původním představám jen vzdáleně. Do chvíle ticha, jež následovalo po zahájení rozpravy, vstoupila paní profesorka Huvarová otázkou týkající se nedůvěry Čechů k Evropské unii jako takové a naší celkové neinformovanosti. Odpověď paní Roithové probrala většinu z nás a diskuze se posléze točila hlavně okolo tématu prvního soutěžního klipu, který, bohužel, dle našeho názoru, paní Roithová nepochopila tak, jak byl původně myšlen. Stála si za názorem, že Evropa potřebuje určitý stupeň sepětí a organizace, aby byla konkurenceschopná. Klip ovšem vyjadřoval obavu ze ztráty národní identity, k čemuž by mohlo dojít v horizontu dalších několika let, nikoliv přímo kritiku Evropské unie jako takové. Tato diskuze byla ovšem kvůli časové tísni ukončena již v počátcích. Z Evropského parlamentu jsme se přesunuli do sídla Stálého zastoupení České republiky a poté také do budovy Evropské komise. V obou těchto institucích jsme absolvovali přednášky a diskuze, které se podobaly té první. Pokaždé se nám ovšem dostalo odpovědí z jiných úhlů pohledu.

Po tomto programu, který kladl značné nároky na naši pozornost, jsme si mohli alespoň na pár chvil prohlédnout architekturu Bruselu, zvednout si náladu výbornou čokoládou a později také zpíváním a povídáním na hotelu.

Druhý den jsme měli možnost projít se po Antverpách, belgickém městě ležícím asi 50 km severně od Bruselu. Když přijdete na náměstí Antverp, určitě si nejprve všimnete zvláštní fontány stojící před honosnou radnicí s vlajkami mnoha zemí, a to nejen těch evropských. Nespornou dominantou města zůstává nádherný gotický chrám Panny Marie s několika malbami významného malíře Rubense, který v Antverpách dokonce několik let žil. Ve městě se nachází i mnoho jiných nádherných budov, tajemných uliček, parků atd.

Prohlídkou Antverp jsme zakončili nezapomenutelnou a rozhodně podnětnou návštěvu Belgie. Touto formou bychom chtěli poděkovat pracovní skupině dnešní sexty A, paním profesorkám Jolaně Strýčkové a Janě Huvarové a vůbec všem účastníkům zájezdu za skvělou atmosféru, která nás po celou dobu provázela.

Pavlína Spurná a Veronika Landová, Sexta B
 

  • Publikováno: 23.9.2009

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba