gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zeměpisná exkurze na ČHMÚ a VŠB-TUO

Termín konání akce: 24.1.2018

Dne 24. ledna 2018 navštívila třída kvinta B v rámci výuky zeměpisu vědecká pracoviště v Ostravě-Porubě. 

Studenti nejprve navštívili pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu na ulici K Myslivně kde vyslechli dvě přednášky věnované čistotě ovzduší a meteorologickým měřením. Součástí programu byla praktická demonstrace měřících zařízení na tzv. meteorologické zahrádce.

Po dvou zajímavých hodinách věnovaných atmosféře se studenti přesunuli do areálu Vysoké školy báňské. Cílem byla návštěva Institutu geoinformatiky a seznámení se geografickými informačními systémy. Pro stručné přednášce o oboru a jeho uplatnění v praxi si studenti vyzkoušeli práci s mapovou aplikací.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům obou ústavů, kteří vyšli vstříc našim požadavkům a připravili pro nás inspirativní program.

 

  • Publikováno: 25.1.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba