gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zkušenosti s programem Erasmus+

Cestuješ rád? Chceš poznat skvělé lidi z cizích zemí? Máš zájem zlepšit si znalosti angličtiny? Máš chuť naučit se něco nového, popřípadě se zdokonalit v tom, co tě zajímá? Je ti mezi 13 a 30 lety? A při tom všem nechceš utrácet peníze? Pak je program Erasmus+ právě pro tebe!

Na konci školního roku 2016/2017 jsem přes Informační centrum mládeže vyjel do italských Dolomitů na svůj první vzdělávací projekt Erasmus+. V 5členné skupině jsme vyletěli z Mošnovského letiště směrem k italskému Milánu. Už cestou jsem vytušil, že následujících 10 dní se určitě nebudu nudit, jelikož vedoucí skupiny, jedna z nejlepších evropských stopařek a vedoucí ICM, Alexandra ráda povídá veselé a originální zážitky z cestování. Následující den jsme se vydali do jedné z nejkrásnějších oblastí Itálie, konkrétně do vesnice Mezzano v provincii Trento. Projekt s názvem "Our steps for a better future" byl ekologicky zaměřený.

S účastníky z 6 různých evropských zemí jsme se formou neformálního vzdělávání dozvěděli o možnostech změny našeho chování ve prospěch planety. Záživné přednášky byly doplněny o speciální společenské i on-line ekologické hry, sportovní aktivity, poznávací výlety do okolí i turistiku v národních parcích. Nechyběla ani speciální fair trade snídaně a schůzka s odborníkem na evropské národní parky.

Druhá výměna mládeže, které jsem se účastnil v červenci, tedy v době letních prázdnin, což je ideální čas na účast na těchto projektech, se konala poblíž polského přístavního města Gdańsk. Program s názvem "Europe for global citizens" se věnoval aktivnímu občanství, právům a povinnostech občanů EU a celosvětovému občanství. Účastníci se také věnovali pohybovým aktivitám a součástí projektu bylo individuální volno za účelem cestování po regionu. Někteří navštívili unikátní UNESCO hrad Malbork, jiní si zase udělali výlet k moři na sever. Každý si našel to své. Na těchto výměnách má každý národ vyhrazen svůj národní večer, při němž seznamují různými formami ostatní účastníky o zemi, v níž žijí. Ať už je to učení národního tance, písní, připravování kvízů či ochutnávek tradičních pokrmů a nápojů, všichni se vždy skvěle baví.

A do třetice ještě krátce zmíním svůj poslední projekt, v němž jsem byl jako vedoucí českého týmu. Výměna mládeže se konala v polovině září v bulharském Vidinu, hezkém historickém městě. Za zmínku stojí hrad Baba Vida ze 13. století. Program zaměřený na sociální začleňování mladých lidí se nesl v klidném duchu. Začali jsme tradičním poznáváním města, přičemž jsme se při řešení úkolů setkávali s místními obyvateli, a i přesto, že zde hovořilo anglicky poměrně málo lidí, vždy jsme se s nimi nějak dorozuměli, někdy dokonce i česky. Náš luxusní hotel byl umístěn uprostřed sociálně znevýhodněné lokality, tudíž jsme se snáze mohli vcítit do řešeného tématu. Napříč různými národy jsme diskutovali o tom, jaké možnosti během i po škole se naskýtají mladým, jaké školní i mimoškolní aktivity mohou navštěvovat či jaké jsou snadné způsoby integrace znevýhodněných lidí. Zmíním také to, že určitý čas byl věnován tvorbě videí, kterými účastníci v národních skupinách zhodnotili projekt. Stejně tak jako při ostatních projektech všichni obdrželi celoevropsky uznávaný certifikát "Youthpass", který mladým lidem usnadňuje přijetí k dalšímu studiu či získání pracovní pozice.

Na sobě výrazně pociťuji, že takové projekty mají velký smysl v seberozvoji, pochopení cizích kultur, pohledu na svět, finanční gramotnosti a řešení neočekávaných situací.


A na závěr přidám ještě pár vět k samotnému projektu Erasmus+.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce. Jedna z nich, KA1- Vzdělávací mobilita jednotlivců, zahrnuje právě mládežnické výměny a tréninkové kurzy. Programu se mohou zúčastnit žáci, studenti, učni, ale také již pracující mladí lidé. Účastníkům je plně hrazeno ubytování, strava, program a pracovní materiály. Cestovní náklady se do určité výše (většinou 180-275 €) proplácejí zpětně. Cílem je získání nových znalostí a dovedností, poznávání jiných kultur a rozšiřování si svých obzorů a možností svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost - ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.
Pokud tě také láká účast na mezinárodních projektech, rád ti o nich povím více.

Vilém Honysz
 

  • Publikováno: 22.10.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba