gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Dokumenty školy

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele zde
 

Školní řád (aktualizace ke dni 1. 9. 2018, aktualizováno 31. 8. 2018)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání (aktualizace ke dni 1. 9. 2018, aktualizováno 31. 8. 2018)

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Učební plán - nižší stupeň víceletého G

Učební plán - vyšší stupeň víceletého G a čtyřleté G

Řád školní jídelny (aktualizace ke dni 1. 9. 2015, aktualizováno 28. 8. 2015)

Závěry z inspekční zprávy čj. ČŠIT-55/10-T z prosince 2009 (výňatek)

Žádost o uvolnění z účasti na vyučování - obvykle z TV (aktualizováno 24. 8. 2015) + Žádost o posudek

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dnů

Žádost o vystavení průkazu ISIC / ITIC


Školní vzdělávací program je k dispozici na sekretariátě školy.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba