gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Dokumenty školy

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele zde
 

Školní řád

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Učební plán - nižší stupeň víceletého G

Učební plán - vyšší stupeň víceletého G a čtyřleté G

Provozní řád školní jídelny

Závěry z inspekční zprávy čj. ČŠIT-55/10-T z prosince 2009 (výňatek)

Žádost o uvolnění z účasti na vyučování - obvykle z TV + Žádost o posudek

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dnů

Žádost o vystavení průkazu ISIC / ITIC


Školní vzdělávací program je k dispozici na sekretariátě školy.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba