gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Environmentální výchova

Základním cílem EVVO je přispět k utváření takových postojů člověka k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi.

Environmentální výchova je integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů, zejména přírodovědných. Průřezové téma Environmentální výchova je součástí Školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího plánu.

Cíle EVVO na škole:

 • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
 • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem 
 • objektivně informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů 
 • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
 • naučit studenty vnímat místo, ve kterém žijí a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
 • postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí
 • vést žáky k třídění odpadu
   

EVVO v chodu školy:

 • vychází z požadavků RVP a je součástí ŠVP
 • integrováno v jednotlivých předmětech (také v souvislosti s mezinárodním programem Ekoškola a s projektem Praklíč K15)
 • realizováno také projekty v jednotlivých ročnících
 • mimo vyučování
  • sběr PET-lahví, papíru, použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení, víček z PET-lahví
  • třídění odpadu (plasty, papír, směs)
  • pořádání ekokonference pro ZŠ a SŠ
  • účast na krajské ekologické konferenci
  • účast v soutěži „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“
  • zapojení v mezinárodním programu Ekoškola
  • realizace přírodní zahrady v areálu školního pozemku
 • spolupráce s mimoškolními organizacemi
  • o OZO Ostrava, Ekoškola, Recyklohraní, ZOO Ostrava, střediska ekologické výchovy, Elektrowin, Ecobat
    

Projekty:

 • Voda (tercie)
 • Ekostopa (tercie)
 • Ropa (kvarta)
 • Fyzika okolo nás (kvarta)
 • Globální problémy a nerovnováha ve světě (ročníky: I)
 • Energie (ročníky: III)

Exkurze:

 • ZOO Ostrava (prima, seminář)
 • Jistebnické rybníky (sekunda)
 • společnost OZO (sekunda)
 • mezinárodní den vody na Ústavu geoniky AV ČR (tercie)
 • národní přírodní památka Landek (kvarta)
 • Ostravské muzeum (kvarta)
 • arboretum Nový Dvůr u Opavy (ročníky: I)
 • přírodní rezervace rybník Štěpán (ročníky: II)
 • výrobna léčiv (seminář)
 • přírodní památka Turkov (seminář)

Mgr. Martin Fluksa
 

Sbírka vybitých baterií, PET láhví a víček

Naše škola se v rámci programu environmentální výchovy zapojuje do třídění odpadu, sběru PET lahví, sběru vybitých monočlánků a baterií.

Sběrem víček z PET lahví jsme přispívali k zakoupení senzorů na kontinuální měření glykémie pro děti nemocné cukrovkou pod záštitou Občanského sdružení Dítě s diabetem a na léčbu vývojové poruchy nervové soustavy – mikrocefalii. V letošním školním roce 2018/2019 tímto sběrem přispíváme zdravotně znevýhodněným lidem Rehabilitačního centra v Hrabyni, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY k léčbě vývojových poruch nervové soustavy a lidem v zemích třetího světa. Projekt Charity Hrabyně se nazývá "Pomáhejte s námi!"(více zde).
Připojme se tedy k této užitečné a smysluplné sbírce.
 

 Ekotým opět uklízí v okolí haldy Emy

Členka Ekotýmu nezahálela ani o prázdninách – Letní škola environmentalistiky LESEM

Den Země 2018

2. místo v krajském kole Ekologické olympiády

Ukliďme svět - Ukliďme Česko 2018

8. ročník soutěžní Ekokonference

Přestaň mluvit, začni sázet!

Ekologická škola Moravskoslezského kraje

Rozvoj badatelských dovedností žáků Gymnázia Olgy Havlové

Environmentální seminář na VŠB

Studentka na stáži v Ústavu výzkumu globální změny

Mezinárodní titul Ekoškola úspěšně obhájen!

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

Úspěch v krajském kole Ekologické olympiády

Den vody v Ústavu geoniky

Plant for the planet

7. ročník soutěžní Ekokonference

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí opět naše!

Envofilm s naší účastí

Život v zahradě 2016

Kongres středních škol s naší účastí (říjen 2016)

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Krajské kolo Ekologické olympiády

Den vody očima žáků

8. ročník Krajské konference

6. ročník soutěžní Ekokonference

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Kongres středních škol s naší účastí

Slavnostně jsme převzali titul Ekoškola - mezinárodní ocenění!

2. místo ve Velké ceně ZOO

SVĚTOVÝ DEN VODY S OTEVŘENOU VĚDOU (březen 2015)

EXKURZE DO SPOLEČNOSTI OZO OSTRAVA (březen 2015)

7. ROČNÍK KRAJSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE S NAŠÍ ÚČASTÍ

3. místo v mezinárodní soutěži N-Trophy!

Blíží se audit mezinárodního programu Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola

Život v zahradě

ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTEK V SOUTĚŽI VODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (LISTOPAD 2014)

Areál školy zdobí stromy

5. ročník Ekokonference

Roční plán EVVO 2014/2015

6. ročník krajské ekologické konference s naší účastí

Muzejní expozice přírody a krajiny Ostravska očima kvart

Víčka z PET lahví pro Tomáška Berku

Světový den vody s otevřenou vědou

Exkurze v OZO Ostrava (únor 2014)

Stanice přírodovědců očima primánů

4. ročník soutěžní ekokonference

Pozvánka na 4. ročník soutěžní ekokonference

Úspěch našich studentek v soutěži Voda a životní prostředí

Kongres „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“

Exkurze do Bochemie a.s. a ÚČOV Ostrava - Přívoz

Přírodní rezervace Štěpán

Roční plán EVVO 2013/2014 

Soutěž Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Exkurze do společnosti OZO Ostrava

Mezinárodní den vody s otevřenou vědou

Ekostopa školy

Studentská ekologická konference 2012

Roční plán EVVO 2012/2013

Ekokongres Ostrava 2011

Ekokongres Ekologie Ostrava 2011

Ekokonference - pozvánka

Ekokonference - popis projektu

Projekt Praklíč – soutěž miniprojektů pro žáky nižšího gymnázia na téma „Život v ekosystémech“

Projekt Praklíč - exkurze

Aragonitové jeskyně (exkurze) 

Roční plán EVVO 2011/2012

Odkazy na weby s environmentální tématikou

Koše na tříděný odpad

Nejčastější mýty o třídění odpadu

Sběr vysloužilých spotřebičů

Studentská ekologická konference

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba