gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kalendář akcí - Uskutečněné akce

předchozí měsícKvěten, 2017
22.05.2017 - 22.06.2017

Podpořte grafikou 45. výročí GOH

Milí žáci GOH, za sekci ICT vyhlašujeme soutěž „Podpořte grafikou 45. výročí Gymnázia Olgy Havlové“.  
16.05.2017

Celostátní kolo geologické olympiády

Vladan Vítek se stal úspěšným řešitelem celostátního kola geologické olympiády, od umístění na pátém místě jej dělily pouhé dva body, v konečném součtu se tak umístil na pěkném devátém místě.
15.05.2017 - 15.05.2017

Výsledky okresního kola Pythagoriády

Dne 15. května 2017  se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal 40. ročník okresního kola matematické soutěže Pythagoriády Soutěžili žáci 5., 6., 7. a 8. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
11.05.2017

Postupujeme do celostátního kola SOČ!

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo SOČ. Naše škola měla zastoupení ve čtyřech oborech – informatice; fyzice; teorii kultury, umění a umělecké tvorby; a v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Naši studenti se této soutěže pravidelně účastní a dosahují výborných umístění. V letošním ročníku se po delší době podařilo uspět studentům společenskovědních oborů, když do celostátního kola, které se letos uskuteční v Boskovicích ve dnech 16.–18. června, postoupila z prvního místa práce Matěje Prokopa a Jana Neubauera.
10.05.2017

Český den proti rakovině 2017

Ve středu 10. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
04.05.2017

Mladý „zastupitel“ pojede do Štrasburku!

Dne 4. 5. se naši studenti (Jan Neubauer ze septimy B, Michal Čížek z kvinty B a Vilém Honysz z kvinty A) zúčastnili simulace zasedání Zastupitelstva města Ostravy, která se věnovala často opomíjené tématice regionální politiky. Student Jan Neubauer byl za svou aktivní účast odměněn třídenním zájezdem do Štrasburku.
02.05.2017

Dějepisná exkurze do archeoparku v Chotěbuzi

V úterý 2. května 2017 se zúčastnili žáci sekundy A a B historické exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi. Archeopark Chotěbuz se nachází v archeologické lokalitě, která je součásti obce Chotěbuz-Podobora v Moravskoslezském kraji. Jde o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek jak Těšínského Slezska, tak České republiky vůbec. Archeopark se rozprostírá tam, kde dříve bývalo opevněné hradisko (z doby ještě před příchodem Slovanů), pod kterým protékala řeka Olše, a je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od 8. do 11. století.
02.05.2017

Exkurze do okolí rybníka Štěpán

Ráno dne 2. 5. se třídy druhého ročníku sešly v Martinově. Čekala nás exkurze do okolí rybníka Štěpán. Počasí sice nevypadalo příliš příznivě, ale i tak jsme si výpravu do krásné přírody chráněné krajinné oblasti všichni užili. Výklad paní profesorky byl velmi zajímavý a dozvěděli jsme se plno nových informací o rostlinách a živočiších obývajících přírodní rezervaci. Dalekohledem jsme mohli pozorovat různé druhy ptáků, například lysky, labutě či racky, tedy zástupce třídy, která je zde mezi živočichy vůbec nejvíce zastoupená. Na krajích lesa, březích rybníku a vedle pěšinek se vyjímala spousta druhů rozkvetlých jarních květin, které jsme společnými silami dokázali pojmenovat.
28.04.2017 - 10.05.2017

Školení první pomoci

Na přelomu dubna a května absolvovali studenti obou tercií školení první pomoci. Školit je přijeli studenti Ostravské univerzity, oboru všeobecná sestra, kteří si pod záštitou lékařské fakulty vytvořili projekt „I ty můžeš zachránit“.
17.04.2017 - 09.05.2017

Gabriela Jochcová zvládla 219 úhozů za minutu

Ve dnech 17. dubna až 9. května 2017 probíhala mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2017. Této soutěže se již několik let účastní nejlepší žáci, kteří chodí do Kroužku psaní na klávesnici všemi deseti.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba