gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kroužek deskriptivní geometrie

V tomto školním roce nebyl otevřen seminář z deskriptivní geometrie. Proto jsme na začátku září nabídli žákům třetích ročníků VG a žákům maturitních ročníků kroužek deskriptivní geometrie.

Scházíme se každý pátek odpoledne na dvě hodiny. Naším cílem je přípravit žáky na vysokoškolské studium oborů, ve kterých budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod. Nabyté znalosti se jim mohou hodit zejména při studiu technických, matematicko-přírodovědných a uměleckých oborů. Znalosti a dovednosti z deskriptivní geometrie jsou využitelné a potřebné také v reálném životě (stavitelství, architektura, průmyslový design, lékařská anatomie).

V letošním roce chceme zvládnout kótovaní promítání a základní zobrazovací metodu - pravoúhlé promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání). Řešíme zejména konstrukční úlohy, zobrazujeme technické součásti a architektonické prvky, hledáme vhodné metody řešení, vytváříme algoritmy řešení, zdůvodňujeme postupy a diskutujeme řešitelnost (případně počet řešení) daného problému.

Proč se učit deskriptivní geometrii? DG vede žáka k:

  • získávání zkušeností s geometrickým modelováním, pochopení vztahů mezi modelem (reálnou situací) a jeho průmětem, k pěstování a rozvíjení prostorové představivosti,
  • analyzování problému, volbě správného postupu řešení a jeho zdůvodňování, výběru vhodné zobrazovací metody, vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úloh,
  • logickému myšlení a přesnosti (ve vyjadřování i v grafickém projevu), k užívání správné terminologie a frazeologie, zavedené symboliky a norem,
  • zručnosti v účelném, informativním a vkusném grafickém projevu i rozvíjení estetického cítění,
  • samostatnosti, obrazotvornosti a tvůrčímu myšlení,
  • pečlivosti, svědomitosti, vytrvalosti.

RNDr. Zuzana Hrušková

6. 10. 2019


 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba