gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

80. výročí narození Olgy Havlové

16.10.2013

Vyhodnocení překladatelské soutěže DOPISY OLZE

U příležitosti Nadačního dne pro Olgu Havlovou byla vyhlášena soutěž v překladu jednoho ze tří dopisů, které psal Václav Havel své manželce Olze z vězení.

Do soutěže se přihlásilo celkem 143 studentů a překládali do angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny.
06.10.2013

Nadační den pro Olgu Havlovou za námi

Vyvrcholením akcí, které naše gymnázium uspořádalo u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, byl bezesporu Nadační den Olgy Havlové, který se odehrával v krásném slunném dni na půdě naší školy 3. října 2013.  
16.09.2013

Blíží se vyvrcholení oslav 80. výročí narození Olgy Havlové!

Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození jsme proto zorganizovali několik akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout mladým lidem i široké veřejnosti. Součástí oslav byla účast našeho studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands 21. června 2013, esejistická soutěž pro studenty, životopisná výstava v české i anglické jazykové verzi a vyvrcholením bude blížící se nadační Den Olgy Havlové na půdě naší školy 3. října 2013.
15.09.2013

Naše výstava o Olze Havlové ve Washingtonu!

Anglická verze putovní výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, kterou vytvořilo naše gymnázium a Občanské sdružení PANT měla slavnostní vernisáž na velvyslanectví České republiky ve Washingtonu. Instalace byla součástí téměř dvouměsíčního kulturního festivalu „Mutual inspirations“, který je letos věnován Václavu Havlovi.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba