gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2012/2013

16.09.2013

Blíží se vyvrcholení oslav 80. výročí narození Olgy Havlové!

Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození jsme proto zorganizovali několik akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout mladým lidem i široké veřejnosti. Součástí oslav byla účast našeho studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands 21. června 2013, esejistická soutěž pro studenty, životopisná výstava v české i anglické jazykové verzi a vyvrcholením bude blížící se nadační Den Olgy Havlové na půdě naší školy 3. října 2013.
10.09.2013

Léto se španělštinou

Za velice vydařeného počasí proběhl v Osoblaze druhý ročník Letního sportovního kempu se španělštinou. Zúčastnilo se ho šestnáct žáků letošních tercií, devět děvčat a sedm hochů. Hlavní aktivitou byla intenzivní dopolední výuka doplněna o sportovní aktivity.
27.08.2013

Soutěž Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

V úterý 11. 6. 2013 jsme se v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje, pořádané Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, zúčastnily úvodního odborného semináře.
22.08.2013

Rychlé prsty - dovednost pro život

Rychlé prsty  - dovednost pro život INTERSTENO - Mezinárodní federace pro zpracování informací, bylo založeno roku 1887 v Londýně s původním dodatkem „Mezinárodní federace pro těsnopis a psaní na stroji“. Její poslání - snaha po výměně informací z oblasti výuky i praktického používání těsnopisu a psaní na stroji – se v důsledku stálého růstu důležitosti informací a rozvoje informačních technologií rozšířilo na oblast výuky a praxe využívání klávesnicového písma a těsnopisu při zpracovávání informací. INTERSTENO je napojeno na UNESCO a sdružuje v současné době 25 zemí ze všech kontinentů světa.
19.08.2013

Naše výstava o Olze Havlové na festivalu v Trutnově!

Výstavu „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, kterou připravilo naše gymnázium a Občanské sdružení PANT, měli možnost ve dnech 15. - 18. srpna 2013 navštívit milovníci dobré hudby i historie během legendárního hudebního festivalu v Trutnově. Nahlédněte ve fotogalerii do open air instalace a nasajte atmosféru akce!
18.08.2013

Studentky GOH na „Remember Europe“ 2013

Stejně jako loni se i letos skupina českých středoškolských studentů pod patronací PANTu zúčastnila mezinárodního setkání v rámci Visegrádské čtyřky - REMEMBER EUROPE SUMMER YOUTH CAMP – 2013. Akce proběhla ve dnech 5.- 11. srpna 2013 v Maďarsku, v Budapešti a lidové škole Lakitelek, a z naší školy se ji zúčastnily tři studentky ze 4.A.
04.07.2013

Stříbrní ve Školní lize horských kol

Každý čtvrtek od 2. 5. do 27. 6. závodil tým našich studentů na horských kolech na tratích v Porubě a v Zábřehu. Po devíti závodech ligy, do které se zapojilo 26 škol, obsadili chlapci skvělé 2. místo v kategorii 1. – 9. třída a přivezli do školy krásný pohár.
01.07.2013

Komu pomohla naše povodňová sbírka

V červnu zareagovali studenti, učitelé i ostatní zaměstnanci školy na zprávy o tragických záplavách vyhlášením finanční sbírky. Během krátké doby jsme společnými silami vybrali 32 000 Kč a zástupci studentů ze studentské rady vybrali obec Štětí, na jejíž povodňové konto jsme částku zaslali. Přikládáme průvodní dopis i reakci a poděkování starosty Štětí. Všem, kteří se do rychlé sbírky zapojili, děkujeme!
28.06.2013

Závěrečná mobilita projektu Comenius

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě se ve dnech 20. - 26. června 2013 stalo hostitelskou institucí závěrečné mobility v rámci mezinárodního projektu Comenius " Walk and Learn Local Paths". Studenti z České republiky, Španělska, Turecka, Litvy a Kypru tak završili dvouletou spolupráci více než 200 studentů a 50 učitelů z 10 evropských zemí.
28.06.2013

Horolezecký kurz na Rabštejně

Ve dnech 14. – 16. 6. 2013 se konal víkendový horolezecký kurz na Rabštejně. Zúčastnilo se jej 15 studentů naší školy. Kurz byl zastřešen a veden zkušenými instruktory skalního lezení Hynkem, Kamilem a Petrem.
28.06.2013

Historicko-umělecká exkurze do Vídně

Ve dnech od 10. do 14. června se vybraní studenti zúčastnili historicko-umělecké exkurze do Vídně v rámci spolupráce s Ústavem historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Evropskou unií.
28.06.2013

Student primy Matyáš Turek mezi oceněnými žáky

Matyáš Turek, student primy A, nastoupil v září 2012 a již jeho první pololetní vysvědčení patřilo mezi nejlepší. Samé jedničky si udržel také v druhém pololetí a uplatnil své znalosti v několika matematických soutěžích. V Pythagoriádě se umístil mezi třemi nejlepšími ve své kategorii a postoupil do krajského kola, kde skončil na 11. místě. V soutěži Klokan své matematické znalosti opět potvrdil.
26.06.2013

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol vědomostních soutěží

V deštivém úterním odpoledni 11. 6. 2013 proběhlo na Janáčkově konzervatoři slavnostní oceňování vítězných řešitelů krajských kol olympiád v matematice, fyzice, zeměpise a českém jazyce. Předání diplomů probíhá tradičně pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové.
26.06.2013

Blazeovaní na divadelní přehlídce Mladá scéna

Ve čtvrtek 19. června vystoupil školní divadelní soubor Blazeovaní na celostátní přehlídce studentských divadel Mladá scéna Ústí nad Orlicí. Blazeovaní sem přivezli autorskou hru Nová vlna se starým obsahem.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba