gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2012/2013

22.10.2012

Úspěchy studentů GOH v 5. ročníku Šumné Ostravy

Pátý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava vyvrcholil slavnostním finále na Wichterlově gymnáziu. Učitel dějepisu této školy, Pavel Měrka, je "duší" a hlavním organizátorem celého týmu dějepisářů tohoto unikátního projektu. Závěrečného klání se 18. října zúčastnilo 33 nejlepších řešitelů korespondenčního kola. Tématu letošního 5. ročníku Ostrava židovská se týkaly i otázky letošního finálového kola. Řešitelé museli zvládnout znalost reálií z dějin národa, který musel projít obdobím perzekucí a útlaku, stejně jako povědomí o slavných Židech zapsaných do naší kultury a historie. Do finále postoupili v I. kategorii dva a ve II. kategorii šest našich studentů. Ve finále pak zástupci GOH "vybojovali" jedno první a dvě třetí místa!
19.10.2012

Mezigymnaziální turnaj v kopané

Začátkem října patřilo úterní dopoledne, jako již tradičně několik let, fotbalovým nadšencům z ostatních ostravských gymnázií.
17.10.2012

To nej z Barcelony

Ve dnech 27. 9. -4. 10. se studenti španělského jazyka z kvinty A, sexty A a 3. A zúčastnili se kulturně-historického poznávacího zájezdu do Barcelony.
17.10.2012

Literárně-historická exkurze do Prahy (září 2012)

Studenti všech maturitních ročníků se společně se svými třídními učiteli a češtináři vydali poznávat zajímavosti Prahy. Tradiční literárně-historická exkurze do „matky měst“ se uskutečnila ve dnech 12.-14. září 2012.
15.10.2012

GOH pilotní školou projektu Centra vzdělávání a dialogu

Naše gymnázium bylo pilotní školou projektu prevence rizikového chování v oblasti výchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, který realizovala Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) od srpna 2009 v partnerství s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou.
11.10.2012

Oslava 40. narozenin naší školy

V pátek 5. 10. dlouho připravované oslavy vyvrcholily – od 13 hodin až do pozdního večera ožila škola hosty, bývalými zaměstnanci, absolventy i současnými studenty.
11.10.2012

Výměnný pobyt projektu Comenius v Litvě

V pořadí již třetí mobilita studentů a pedagogů projektu Comenius „Walk and Learn Local Paths“ proběhla ve dnech 24.-30. 9. 2012 v Litvě, ve městě Varéna. Podruhé se tak setkali studenti a učitelé skupiny A s partnerskými týmy z Litvy, Kypru, Katalánska a Turecka.
11.10.2012

Soutěžíme s Oxfordem

Dne 27.9.2012 proběhlo na naší škole u příležitosti Dne jazyků první kolo zábavné kvízové soutěže, která byla vytvořena podle populárního amerického televizního vzoru zvaného Jeopardy. Soutěž byla vedena v anglickém jazyce a byla moderována rodilou mluvčí.
 
27.09.2012

Statistika úspěšnosti přijetí na VŠ 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 ukončilo naše gymnázium 83 studentů. Z tohoto počtu bylo 78 studentů přijato na vysoké školy, tj. 94%. Pět studentek nastoupilo na vyšší odborné nebo jazykové školy.
27.09.2012

Adaptační kurz pro studenty prim a 1. ročníku

Na začátku školního roku proběhl pro naše nově přijaté studenty každoroční adaptační kurz. Letos si naši studenti prim i prvního ročníku prožili tři dny plné her a aktivit v horském hotelu Čeladenka na Čeladné.
26.09.2012

Edison měl opět úspěch

V neděli v podvěčer jsme u školy přivítali skupinku cizinců, kteří na naši školu přijeli představit své země. Jednalo se o Rusko, Turecko, Indii, Kolumbii, Brazílii, Rumunsko, Maďarsko a Egypt.Naši studenti je ubytovali ve svých domovech a celý týden se jim věnovali. Každý den ráno stážisti přicházeli do školy a ve dvouhodinových blocích seznamovali naše studenty se zajímavostmi, fakty a zvláštnostmi svých domovin.
26.09.2012

Charitativní sbírka "Srdíčkový den" (září 2012)

Dne 19. září 2012 se studenti naší školy zúčastnili charitativní sbírky „Srdíčkový den“, akce občanského sdružení Život dětem. Jednalo se o prodej plastových srdíček a magnetek v ceně 20 a 30,- Kč.
21.09.2012

Slavnostní příjímání ke studiu (září 2012)

Slavnostní přijímání nových studentů proběhlo jako obvykle v sále Domu dětí a mládeže na ulici M. Majerové. Naši noví studenti prim a 1. ročníku, jejich rodiče, sourozenci a další hosté se sešli 11. září skutečně v hojném počtu a zúčastnili se tradičního pasování našich nováčků do stavu studentského.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba