gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2013/2014

05.12.2013

43. ročník dějepisné olympiády

Školního kola se zúčastnilo 19 studentů tercií a kvart. Letošním tématem bylo: „Město v proměnách času.“ Otázky byly zaměřené na zakládání měst ve středověku, privilegia měšťanů, obyvatele měst, kolonizaci apod.
 
05.12.2013

Gymnázium Olgy Havlové opět bodovalo!

26. 11. 2013 se naše škola účastnila krajské soutěžní přehlídky projektů TOPík v rámci konference Digitální škola dneška, kde se prezentovalo využití ICT nástrojů v rámci projektů.
05.12.2013

Astronomická olympiáda – kategorie AB (listopad 2013)

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 řešilo 16 studentů maturitního a předmaturitního ročníku úlohy 11. ročníku školního kola Astronomické olympiády.
03.12.2013

Soutěž mladých zoologů 2013

 Dne 11. listopadu 2013 se uskutečnila soutěž mladých zoologů v Zoo Ostrava. Někteří studenti prim, sekund, tercií a kvart ukázali své znalosti z kapitoly létajících savců. Rozsah soutěžních testů dalece převyšoval znalosti, které studenti získají v hodinách biologie na nižším gymnáziu.
03.12.2013

Soutěž Brich dir die Zunge nicht!

V mrazivém pondělním ránu 25. 11. 2013 se na naší škole sešlo 66 žáků 8. a 9. tříd z devíti ostravských základních škol a gymnázií, aby poměřili pohotovost svých mluvidel při soutěži ve čtení německých textů a v německých jazykolamech. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích a také obtížnost textů byla odstupňována podle toho, jak dlouho se žáci zatím němčině věnují.
03.12.2013

IX. ročník Příběhů bezpráví

V pondělí 2. prosince 2014 se u nás na škole uskutečnil již IX. ročník Příběhů bezpráví, které tradičně naše dějepravná sekce organizuje v rámci partnerství s Člověkem v tísni. Akce byla letos zaměřena na bezpráví 50. let 20. století v komunistickém Československu a navštívili ji dějepisní seminaristé i zájemci z jiných ročníků...
02.12.2013

Benefiční koncert - sbor GOH

Benefiční koncert v Sanatoriích Klimkovice - čtvrtek 5. prosince 2013 od 18:00 hodin.
27.11.2013

Rodilá mluvčí v hodinách AJ

Od října 2013 jsou některé hodiny anglického jazyka více než pestré a zábavné. Hodiny totiž vede velmi energická rodilá mluvčí Teresa Polk.
27.11.2013

Etwinning na naší škole kolem dokola a úspěch realizovaného projektu

Naše škola má od roku 2008 pravidelně minimálně jeden eTwinningový projekt. Dá se tedy říci, že jsme vcelku zkušení eTwinneři. Projekt „Detective stories“ (ČR, Francie, Německo, Polsko a Itálie) získal certifikát kvality, Evropský certifikát kvality a minulý týden vyhrál 3. místo v národní soutěži ve Francii.
25.11.2013

Minikonference na téma odkaz Pavla Tigrida

Ve čtvrtek 21. listopadu jsme se studenty třetího ročníku navštívili celodenní minikonferenci věnovanou Pavlu Tigridovi. Akci připravili naši kolegové z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Následující článek je drobnou vzpomínkou jedné ze zúčastněných studentek Alžběty Holešové.
25.11.2013

Česká lingvistická olympiáda

V pátek 22.listopadu se 23 studentů vyššího gymnázia zúčastnilo školního kola České lingvistické olympiády, která se ovšem liší od tradiční Jazykovědné olympiády z českého jazyka v tom, že studenti nepotřebují žádnou předešlou znalost lingvistiky nebo zběhlost v cizím jazyce.
25.11.2013

Festa Academica 2013

Unie českých pěveckých sborů pozvala náš sbor na koncert ke Dni studentstva v Břevnovském klášteře. Pěvecký sbor GOH se připojil ke zpěvákům z Prahy, Nového Jičína, Znojma a Litomyšle.
22.11.2013

Bobřík informatiky "uloven"

V této soutěži lze ulovit bobříka dosažením určitého počtu bodů při testu na počítači. Nejde sice o prokázání mrštnosti nebo odvahy, ale jistě o prokázání důvtipu, schopnosti přemýšlet a rozumět světu počítačů. Soutěž vznikla v Litvě v roce 2004.
22.11.2013

MFnáboj

Dne 15. listopadu se na našem gymnáziu uskutečnila matematicko-fyzikální týmová soutěž pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Této soutěže se zúčastnilo v 17 městech České a Slovenské republiky více než 270 čtyřčlenných týmů, které se během dvou hodin snažily vyřešit co nejvíce z 55 připravených úloh.
22.11.2013

Mobilní planetárium na GOH

V úterý 26. 11. 2013 přivezou pracovníci Hvězdárny a planetária Johanna Palisy do naší školy mobilní planetárium. Pod nafukovací kopulí budou moci zhlédnout zajímavý program studenti i návštěvníci Dne otevřených dveří.
22.11.2013

Mezigymnaziální turnaj ve volejbale - dívky

Dne 15. listopadu 2013 se dívčí volejbalový tým naší školy již tradičně zúčastnil mezigymnaziálního volejbalového turnaje pořádaného zábřežským gymnáziem.
22.11.2013

Volejbal SŠ okresní kolo chlapci (listopad 2013)

Dne 13. 11. 2013 jsme se zúčastnili gymnaziálního kola ve volejbale SŠ. Turnaj pořádalo Gymnázium O.-Zábřeh ve spolupráci se Sportovním Gymnáziem. 8 zúčastněných škol bylo rozděleno do dvou skupin.
19.11.2013

Studenti prvních ročníků v ostravské vědecké knihovně

Studenti letošního prvního ročníku a kvint navštívili v průběhu listopadu ostravskou vědeckou knihovnu a vyslechli si poutavou přednášku o dějinách knihy.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba