gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2013/2014

15.11.2013

Svět vědy – záhadný i zábavný v literárním semináři (listopad 2013)

Ve čtvrtek 14. listopadu navštívil literární seminář odborný asistent Katedry české literatury a literární vědy FF OU PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. Literární vědec a kritik představil studentům nejvýraznější tendence a osobnosti české prózy posledního dvacetiletí.
15.11.2013

Rodilí mluvčí ve výuce cizích jazyků

V rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou působí v letošním školním roce na našem gymnáziu zahraniční studenti pedagogiky.
15.11.2013

Literární seminář na cestách

Literární seminář na cestách aneb Za zvukem rachotících stavů
 
15.11.2013

Kvíz o Švýcarsku

Na závěr projektu o Švýcarsku, který probíhal v německých skupinách v loňském školním roce a byl ukončen na konci letošního září exkurzí do Švýcarska, se všichni naši žáci učící se německy zúčastnili kvízu o Švýcarsku.
14.11.2013

Aréna plná krásných slov - finále

Středeční dopoledne 13. listopadu 2013 patřilo již XX. ročníku mezigymnaziální soutěže "Aréna plná krásných slov", kterou naše škola tradičně pořádá ve spolupráci s Komorní scénou Aréna v Ostravě. Musím s radostí konstatovat, že se ten "kulatý", jubilejní ročník podařil ve všech směrech!
14.11.2013

13. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR

13. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR odstartoval – naše gymnázium bylo u toho
13.11.2013

Školská futsalová liga

Počátkem listopadu se na našem školním hřišti opět rozezněly slastné zvuky tyčí a břeven, do niž se trefovali kluci, toužící po jedné jediné věci, a to společné radosti z gólu a výhry.
13.11.2013

Francouzský podzim v Ostravě

Dne 18. října v 19 hodin jsme navštívili Divadlo loutek v Ostravě, abychom zhlédli zahájení dalšího ročníku Francouzského podzimu v Ostravě, pořádaného Alliance francaise d‘Ostrava. Úvodní večer byl nazván: "Sladká Francie hudbou, tancem, písní".
13.11.2013

Dopoledne s Pěnou dní

V pátek 24. 10. jsme měli, jakožto francouzštináři ze septimy a prvního ročníku, možnost navštívit filmové promítání snímku Pěna dní v ostravském Minikině Kavárna.
12.11.2013

Doktorandi ze Slezské univerzity přednášeli v semináři

Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (OPVK 7.2.3). V rámci této spolupráce vystoupili v dějepisném semináři pro septimy dva doktorandi František Švábenický a Tomáš Hruda s přednáškami nazvanými "Fenomén hospodářských krizí ve 20. století" a "Dějiny sportu a tělesné kultury - od kuriozity k vědecké historii - Dějiny sportu a tělovýchovy v českých zemích".
08.11.2013

Setkání s historií, pamětníky a knihou "Abychom nezapomněli"

Ve čtvrtek 7. listopadu 2014 se na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce uskutečnila ojedinělá akce, během níž také naši studenti vyslechli svědectví pamětníků, kteří prošli peklem nacistických či komunistických vězení a táborů, zhlédli animované i dokumentární filmy a seznámili se se vzácnou publikací - mezinárodní čítankou "Abychom nezapomněli".
06.11.2013

Úspěch našich studentek v soutěži Voda a životní prostředí

Soutěžní tým tvořen Hanou Pitronovou, Kateřinou Ochodkovou ze sexty A a Terezou Macurovou z oktávy B, získal dne 4. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na hezkém třetím místě.
06.11.2013

ŠKOLA KOLEM SVĚTA - seriál cestopisných přednášek na GOH

Učitelé zeměpisu pro vás připravili seriál cestopisných přednášek! Každý měsíc pro vás budeme připravovat promítání fotografií z cest našich učitelů, studentů absolventů.
06.11.2013

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

V pátek 25. října 2013 přibyl do lázeňského parku V Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné nový obyvatel.
05.11.2013

Studentské anglické divadlo potřinácté

Čas letí a štafeta anglického studentského divadla byla předána potřinácté.
05.11.2013

Pečeť kvality za projekt Comenius

K velké radosti všech učitelů i studentů zapojených do dvouletého projektu Comenius "Walk and Learn Local Paths" byla jejich práce oceněna Pečetí kvality Comenius 2013.
05.11.2013

I ve Francii o nás vědí...

Katedra francouzského jazyka Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Espé d´Angers (Pedagogická univerzita v Angers) zorganizovala stáž pro studenty oboru pedagogika. Do projektu se zapojilo 23 českých škol a zúčastnilo se ho 23 stážistů. Stáž trvala od 14. do 25. 10. 2013.
05.11.2013

Exkurze v rámci výuky dějepisu do památníku Hrabyně pro oktávy a 4. ročník

25. října 2013 jsme navštívili se studenty oktáv a 4. ročníku v rámci výuky dějepisu památník k dějinám druhé světové války a ostravsko-opavské operace.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba