gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2013/2014

08.10.2013

Pozvánka na prezentaci (Švýcarsko)

Studenti, kteří se zúčastnili exkurze do Švýcarska, pořádají dne 16. 10. 2013 na učebně č. 48 od 16:30 h pro rodiče a zájemce z řad našich žáků prezentaci svých zážitků z cest.

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
 
08.10.2013

Mezigymnáziání turnaj v malé kopané (září, říjen 2013)

Na přelomu září a října se opět rozezvučely brankové konstrukce našeho venkovního hřiště, konal se zde totiž mezigymnaziální turnaj v malé kopané.
06.10.2013

Nadační den pro Olgu Havlovou za námi

Vyvrcholením akcí, které naše gymnázium uspořádalo u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, byl bezesporu Nadační den Olgy Havlové, který se odehrával v krásném slunném dni na půdě naší školy 3. října 2013.  
03.10.2013

Kongres „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“

Dne 30. září 2013 jsme se s panem profesorem Mgr. Martinem Fluksou zúčastnili desátého ročníku ekologického kongresu na téma „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“. V 8 hodin ráno zahájil kongres hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák úvodní prezentací, která nás uvedla do základní problematiky těžby uhlí a rekultivace krajiny. Poté měli proslov pan Lumír Palyza, starosta Ostravy-Poruby, a další významní hosté.
30.09.2013

Projekt AIESEC znovu oživil naši školu

V pátek 20. 9. 2013 se uskutečnil workshop stážistů AIESEC ve vestibulu školy. Cizinci pro nás připravili několik tradičních jídel, pouštěli k tomu své oblíbené písně a oblékli se do krojů svých zemí a regionů.
29.09.2013

Exkurze do Bochemie a.s. a ÚČOV Ostrava - Přívoz

Dne 16. 9. jsme se zúčastnily další exkurze v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádanou Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Společně s ostatními školami z Ostravského regionu, které se do soutěže zapojily, jsme navštívily Bochemii a.s. v Bohumíně a Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze.
24.09.2013

Studentské parlamentní volby na naší škole

Ve středu 2. 10. 2013 ve vestibulu školy vždy o přestávkách mezi výukou od 9:40 – 15:00 hod.

Volit mohou všichni studenti, kteří 2. 10. 2013 dovršili 15 let.
 
24.09.2013

Den s dokumenty České televize

Ve čtvrtek 19. září 2013 jsme v rámci dějepisu a základu společenských věd navštívili s maturitními ročníky akci v Minikině nazvanou Den s dokumenty České televize (doprovodný program Dnů NATO v Ostravě).
24.09.2013

Přednáška na téma "Sekty"

V úterý 17. 9. 2013 měli studenti všech společenskovědních seminářů na naší škole (septimy, oktávy , třetí ročník) možnost účasti na přednášce pana docenta Novotného z Filozofické fakulty Ostravské univerzity na téma SEKTY. Pan docent se věnuje religionistice a jeho hlavní prioritou jsou tzv. totalitní náboženské společnosti.
22.09.2013

Kroužek francouzského jazyka

Ve školním roce 2012/2013 probíhal kroužek francouzštiny za účasti studentů nižšího gymnázia (sekunda a tercie) každou středu od 14:00 hodin do 15:30.
21.09.2013

Středoškolský atletický pohár CORNY (září 2013)

18. září se naše škola zúčastnila Středoškolského atletického poháru CORNY. Okresní kolo se konalo na atletickém stadionu Sareza v Ostravě – Zábřehu a zúčastnilo se ho jak naše chlapecké, tak i dívčí družstvo. Počasí v den závodu vyšlo dokonale a účast byla opravdu velká, 15 chlapeckých a 12 dívčích škol.
15.09.2013

Naše výstava o Olze Havlové ve Washingtonu!

Anglická verze putovní výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, kterou vytvořilo naše gymnázium a Občanské sdružení PANT měla slavnostní vernisáž na velvyslanectví České republiky ve Washingtonu. Instalace byla součástí téměř dvouměsíčního kulturního festivalu „Mutual inspirations“, který je letos věnován Václavu Havlovi.
14.09.2013

Přírodní rezervace Štěpán

V pátek 6. 9. 2013 se žáci septim a třetího ročníku zúčastnili exkurze do přírodní rezervace Štěpán pod vedením docenta Otakara Závalského. Rybník Štěpán byl vyhlášen přírodní rezervací v roce 1994.
14.09.2013

Adaptační kurz 1.A (září 2013)

Ve středu 4. září se třída 1. A vydala na svůj první společný pobyt, kterým byl adaptační kurz. Konal se v malebném prostředí obce Bílá v Beskydech. Na začátku školního roku jsme se všichni skoro vůbec neznali, nanejvýše lidé ze stejných škol. Podle toho to také vypadalo, ale již druhý školní den jsme se začali mezi sebou seznamovat.
14.09.2013

Letní škola nanotechnologií

Dne 11. 9. 2013 se studenti třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili Letní školy nanotechnologií, která proběhla na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Po odborné části, která obsahovala přednášky na témata Nanotechnologie – obor budoucnosti a příklady aplikací nanotechnologií v jednotlivých vědních oborech, následovala experimentální část, ve které si studenti mohli získané poznatky ověřit a vyzkoušet praktické cvičení v laboratořích VŠB-TUO.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba