gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2015/2016

28.04.2016

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 19. dubna po vyučování se dobrovolníci z ekotýmu a 1. C zapojili do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, organizované Českým svazem ochránců přírody a spolkem Ekosmák. Studenti se vydali do lesa v Plesné, aby okolí frekventovaných stezek a přilehlého potoka zbavili odpadků.
28.04.2016

Přednáška o možnostech studia ve Francii

Dne 19. 4. 2016 zavítal na naši školu Leopold Boyart-Bienenfeld, aby studenty francouzského jazyka seznámil s možnostmi studia ve Francii v rámci programu Campus France. Studenti se znalostí francouzštiny na úrovni B2 se po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou přihlásit ke studiu na vysoké  koly ve Francii a čerpat tak z mnoha dotačních programů poskytovaných francouzskou vládou. Pavla Sláčalová
28.04.2016

Okresní kolo biologické olympiády kategorie D

V kategorii D proběhlo Okresní kolo biologické olympiády dne 21. 4. 2016 a zúčastnili se ho 4 studenti naší školy. Gratulujeme k jejich pozicím - Veronika Prokopová obsadila 6. místo, Vít Kološ skončil na 9. místě, Tomáš Frost na 20. a Alžběta Barvíková na 22. místě. Body studenti získali za znalost teorie, poznávání přírodnin, laboratorní práci a vstupní úkol, který vypracovávali doma.
28.04.2016

Exkurze na Magistrát města Ostravy 2016

Dne 13. 4. 2016 se třída 1. A s paní profesorkou Sláčalovou a paní profesorkou Vaňkovou vydala navštívit Magistrát města Ostravy, který sídlí v budově Nové radnice. Nejprve jsme výtahem vyjeli na nejvyšší radniční věž v ČR. Na vyhlídkové terase jsme si poslechli výklad ke všemu, co jsme z věže viděli, a dozvěděli se spoustu nových informací o Ostravě a její historii. Z výšky 73 metrů jsme mohli vidět např. haldu Emu, vysoké komíny ostravských továren a elektráren, ale také vrcholky Beskyd a mnoho dalšího. Průvodce byl moc trpělivý a ochotně nám odpovídal na všechny dotazy ohledně celé Ostravy.
28.04.2016

Veřejná sbírka DC Adra 2016

Ve čtvrtek 14. dubna po vyučování se dobrovolníci z řad studentů naší školy zapojili do charitativní sbírky společnosti Adra „Pomáhám zn. rád“. Dobrovolníci svou aktivitou přispěli ke zvýšení informovanosti o lidech žijících v chudobě a charitativních programech, kterými lze lidem v nouzi pomoci.
27.04.2016

Skvělé umístění v zeměpisné olympiádě

Po mnoha letech došlo k nebývalému úspěchu našeho studenta na zeměpisné olympiádě! Matyáš Hansel, student kvarty A, se stal vítězem školního, okresního i krajského kola. 
25.04.2016

Krajské kolo Ekologické olympiády

Letošní již 21. ročník Ekologické olympiády se po delší odmlce konal také v Moravskoslezském kraji. Naši školu ve dvoudenním krajském kole reprezentoval tříčlenný tým z kvinty ve složení Martina Šrámková, Pavla Marschalková a Lenka Marschalková. Náplní soutěže bylo porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.
25.04.2016

Pěvecký sbor GOH stříbrný

V úterý 19. dubna 2016 jsme se zúčastnili krajského kola celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava Cantant.
25.04.2016

Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9 - úspěch terciána

V úterý 22. března 2016 proběhlo na našem gymnáziu krajské kolo matematické olympiády v kategorii Z 9 pro žáky z devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé Ostravy.
21.04.2016

6. mobilita projektu Erasmus + podruhé v Ostravě

Ve dnech 11. 4. - 15. 4. 2016 proběhly poslední mobility dvouletého projektu Erasmus+ "Solidarity Without Frontiers".

Jedna se konala v tureckém Istanbulu za účasti slovenského týmu a zástupců učitelů z České republiky a Německa. Italský, katalánský a český tým se setkali v Ostravě.
 
21.04.2016

Biologická olympiáda 2016

Okresní kolo biologické olympiády kategorie C

Okresní kolo biologické olympiády proběhlo 13. 4. 2016 a zúčastnili se ho 4 studenti naší školy. V celkovém pořadí se umístili na vynikajících pozicích. Adéla Prokopová obsadila krásné 3. místo a postupuje do krajského kola a student Vladan Vítek skončil na krásném 5. místě. I zbývající dva soutěžící nám neudělali ostudu - Kateřina Lachnitová se umístila se na pěkném 19. a Jan Michálek na 21. místě.
 
20.04.2016

Velká cena ZOO 2016

Jako každoročně i letos jsme se účastnili Velké ceny v ZOO Ostrava.

V prvním kole mohlo změřit své vědomosti s ostatními školami 8 družstev naší školy. A protože naše týmy byly připraveny, jedno naše družstvo pod vedením kapitánky Adély Prokopové, se probojovalo do finále.
 
20.04.2016

Úspěchy v okresním kole SOČ 2016

Okresní kolo SOČ proběhlo dne 14. 4. 2016 na SPŠ akad. Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu.
20.04.2016

Okresní kolo matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8 (2016)

Vynikající reprezentace našich studentů. V úterý 5. dubna soutěžili nejlepší ostravští školáci na Wichterlově gymnáziu v okresním kole matematické olympiády. Během dvou hodin řešili tři náročné úlohy. Ti, kteří získali alespoň 9 z možných 18 bodů, se stali úspěšnými řešiteli této soutěže.
18.04.2016

Recitační soutěž v německém jazyce

Již tradičně se v jarním období scházejí recitátoři německé poezie, aby poměřili své výkony ve školním kole recitační soutěže. To letošní proběhlo 5. 4. 2016 a zejména v nižší kategorii (primy až kvarty) se ho zúčastnil rekordní počet 24 účastníků.  
17.04.2016

Jarní výjezd Anglického divadla

Někteří vybraní herci/studenti měli 6. dubna možnost v rámci projektu anglického divadla odcestovat za hranice Moravskoslezského kraje a zahrát si ve třech různých městech.
11.04.2016

Matematický klokan 2016

18. března 2016 se na naší škole konala každoroční matematická soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V jednotlivých kategoriích žáci řešili slovní matematické úlohy. Na vypracování měli v kategoriích pro nižší gymnázium 60 minut, pro starší žáky to bylo 75 minut. Maximálně mohli získat 120 bodů, přičemž za nesprávnou odpověď se bod odečítal. Naši žáci získali mezi ostravskými školami skutečně výborná ocenění.
11.04.2016

Soutěž Angličtinář roku 2016

Náš student Adam Cmiel vyhrál celkové 11. místo v soutěži Angličtinář roku 2015/2016.
11.04.2016

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce (2016)

Dne 29. 3. 2016 proběhlo krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala Nikola Vaseková ze septimy A, vítězka školního i okresního kola, která se umístila na 2. místě.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
 
11.04.2016

Úspěchy na letošní Pythagoriádě

Dne 31. 3. 2016 se studenti prim, sekund a tercií zúčastnili školního kola Pythagoriády. V průběhu 60 minut všichni řešili 15 zajímavých matematických úloh.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba