gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2015/2016

11.04.2016

Úspěchy studentů španělského jazyka

Letošní rok byl pro studenty španělského jazyka naší školy velmi úspěšný. Dne 17.3. se konalo Krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině, kde nás reprezentovali v kategorii B1-B2 Monika Mikolajková (studentka oktávy A) a v kategorii C1 André Arencibia (student kvinty A). Krajské kolo se skládá ze tří částí. Studenti začínají písemnou částí, pokračují poslechem a na závěr probíhá část ústní. Ta bývá doplněna popisem a porovnáváním fotografií. Monika získala v silné konkurenci třetí místo a André místo druhé. Oběma srdečně gratulujeme.
07.04.2016

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 31. března 2016 studenti ze sexty B Jan Neubauer a Matěj Prokop zvítězili v krajském kole 5. ročníku vzdělávacího projektu pro středoškoláky „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, který se konal v budově Magistrátu města Olomouce. Naši studenti si svým prvním místem zajistili postup do celostátního kola.
03.04.2016

8. ročník Krajské konference

Dne 23. března jsme se zúčastnili již 8. ročníku konference „Prezentace badatelských projektů EVVO“, který již tradičně proběhl v zasedací místnosti zastupitelstva pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové.
03.04.2016

Den vody očima žáků

V pondělí 21. března navštívili žáci tercií v rámci Světového dne vody Ústav geoniky AV ČR. Možná se ptáte, proč bychom si měli Světový den vody, který připadá na 22. březen, připomínat. Víte ale kupříkladu, že podle Světového ekonomického fóra (WEF) představuje „vodní krize“ jednu ze tří největších hrozeb v nadcházející dekádě?
03.04.2016

Regionální centrum pro fyziku (březen 2016)

V březnu jsme navštívili Elektrárnu v Ostravě - Třebovicích. S průvodcem jsme prošli areálem a seznámili se s historií elektrárny i současným využitím pro výrobu tepla pro část ostravské aglomerace a pro výrobu elektrické energie dodávané do sítě. Průvodce nám vše podrobně vysvětlil s důrazem na fyzikální principy. Poté jsme si prohlédli vnitřní části – například kotelnu nebo velín. RNDr. Marta Goldová
 
03.04.2016

Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník (březen 2016)

Na naší škole proběhla v úterý 22. března 2016 matematická soutěž Pythagoriáda pro 5. třídu. Soutěžit přišlo celkem 53 žáků základních škol z Ostravy. Čekalo je 15 zajímavých úloh. Všichni, kteří správně vypočítali 9 a více příkladů, se stali úspěšnými řešiteli. Takových bylo celkem 41.
29.03.2016

Filmový festival Jeden svět v Ostravě

Již řadu let navštěvují studenti našeho vyššího gymnázia filmový festival Jeden svět, který se tradičně koná po celé republice. Letos navštívíme filmový festival v pondělí  4. dubna 2016  v 8:00, 10:00 , 12:00  a 14:00 hodin v kině Art . Po promítnutí filmu budou probíhat besedy k dané problematice. Rozpis projekcí podle jednotlivých tříd najdete přehledně v textu článku.
24.03.2016

Školní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhlo na naší škole školní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších humanitních a přírodovědných oborů. Celkem soutěžily 3 dvojice a 5 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během jejího vypracování dospěl.
24.03.2016

Přednáška o migraci a jejím vlivu na evropskou politiku

V úterý 15. března 2016 proběhla na naší škole přednáška Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D. na aktuální téma „Jak migrace mění evropskou politiku“. Pan doktor je nyní programovým poradcem a prorektorem pro studium vysoké školy CEVRO Institut v Praze, vystudoval politologii a specializuje se na problematiku české politiky ve všech jejích podobách, na volební a stranické systémy, politiku v zemích střední a východní Evropy, volební geografii a v poslední době také na politický marketing.
24.03.2016

Beseda s náměstkem primátora města Ostravy

V pondělí 21. března 2016 proběhla na naší škole beseda s Mgr. Michalem Mariánkem, náměstkem primátora města Ostravy. Tato akce byla určena pro studenty tercií a byla součástí náplně předmětu Výchova k občanství.
24.03.2016

Daruj krev, daruješ život 2016

Krev je nejvzácnější tekutinou, která dokáže zázraky. Jejím darováním věnujete víc, dáváte s ní naději. Jediným plným odběrem (450 ml) můžete přispět k záchraně až čtyř lidských životů. Jelikož krev nelze ani vyrobit, je její dárcovství jedinou možností, jak ji získat. O to víc nás těší, že se celkem 18 našich studentů rozhodlo připojit ke svému učiteli a společně se již potřetí vydali bezplatně darovat krev.
24.03.2016

Koncert pěveckých sborů – REMEMBER 2016

Dne 8. března 2016 se připojili naši studenti, členové Pěveckého sboru GOH a zpěvačky Ženského komorního sboru Dobroslava Lidmily Ostrava k tisícům zpěváků, aby při celostátním happeningu REMEMBER-PAMATUJ! uctili památku zavražděných nevinných spoluobčanů terezínského rodinného tábora před 72 lety v Osvětimi. Ženský komorní sbor řídila Petra Kubenková, Pěvecký sbor GOH Olga Blažková a Lukáš Marek, korepetitorem sborů byl Lukáš Kubenka. Vokální skladby byly doplněny texty, které přednášeli Lukáš Marek a Eliška Šlahařová.
24.03.2016

Školní kolo soutěže MOA 2016

V pátek 4. 3. 2016 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Microsoft Office Arena 2016. Cílem soutěže bylo komplexně zpracovat zadaný úkol na téma „Zábavné soutěžní odpoledne“ pro žáky nižšího gymnázia a „Organizace maturitního večírku“ pro žáky vyššího gymnázia. Řešení zahrnovalo wordovskou část (organizace večírku či soutěžního odpoledne), excelovskou část (zpracování struktury výdajů s podporou funkcí a grafů) a prezentaci připravované akce.
24.03.2016

Úspěch v německé soutěži

14. 3. 2016 se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo soutěže v německém jazyce, v němž v kategorii IIIA vybojoval krásné druhé místo student sexty B Jakub Tabášek.
24.03.2016

Lyžařský kurz sekunda A + B

Letos poprvé jsme lyžařský kurz pro sekundy pořádali na Dolní Moravě. Po dlouhých letech strávených na Bílé to byla velmi příjemná změna. Nově zrekonstruovaný penzion Terezka nám poskytl dobrou stravu a pěkné ubytování ve vybavených apartmánech. Přilehlý lyžařský areál lze označit za menší “alpské středisko”. Moderní vleky a široké sjezdovky sváděly ke všemožným lyžařským hrátkám.

Za kantory lyžáku tady na Dolní Moravě dáváme palec nahoru.
 
24.03.2016

EXPO SCIENCE AMAVETS NAŠÍ ÚČASTÍ

Dne 8. března se naše studentky Kateřina a Lenka Waloszkovy zúčastnily soutěže vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoše, DrSc., dr.h.c. a nutno říct, že v soutěži zanechaly velmi dobrý dojem.
24.03.2016

Návštěva Stéphana Rolanda, ředitele ostravské Alliance française

V úterý 15. 3. 2016 naše gymnázium navštívil Stéphane Roland ředitel ostravské Alliance française, aby studenty seznámil jednak s činností výše jmenované instituce, ale i s mezinárodními certifikáty DELF a DALF.
24.03.2016

Michal Čížek nejlepší francouzštinář v Moravskoslezském kraji v kategorii A2

Dne 16. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše gymnázium úspěšně reprezentovali 3 studenti. Michal Čížek z kvarty B vyhrál ve své kategorii A2 1. místo a postupuje do kola celostátního.
24.03.2016

Regionální kolo Turnaje mladých fyziků 2016

V roce 2016 byl opět pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků uspořádán Turnaj mladých fyziků (TMF). Jednalo se již o 29. ročník tohoto turnaje. Úkolem účastníků soutěže bylo v průběhu jedné poloviny školního roku vypracovat 17 fyzikálních problémů, které měli soutěžící za úkol prověřit sérií experimentů s co možno největším počtem zkoumaných parametrů, a tím dojít k přínosnému závěru. Vypracované úlohy poté nejen prezentovali, ale také oponovali soupeřům. Jelikož celá soutěž spadá pod Mezinárodní turnaj mladých fyziků, veškeré prezentace, oponování i debaty probíhaly v anglickém jazyce. Mezi soutěžícími z České republiky bylo zastoupeno také Gymnázium Olgy Havlové, které se do regionálního kola nominovalo jako jediné z celé Ostravy. Studenti naší školy proto utvořili dva pětičlenné týmy a vydali se 15. 3. 2016 do nedaleké Opavy, kde bylo regionální kolo pořádáno.
16.03.2016

Vlajka pro Tibet visí také na GOH

 Dne 10. března 2016 jsme si prostřednictvím mezinárodní iniciativy “Vlajka pro Tibet” připomenuli 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba