gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2018/2019

05.12.2018

Soutěž mladých zoologů (listopad 2018)

V pondělí 16. 11. 2018 se vybrané týmy „mladých zoologů“ z řad nižšího gymnázia účastnily soutěže v Zoo Ostrava.
03.12.2018

Fyzikální úlohy takhle k večeru

Ve středu 28. listopadu se konala další mezinárodní fyzikální soutěž Fyziklání online, tentokráte pro žáky vyššího gymnázia.
03.12.2018

Mezinárodní soutěž Náboj Junior

V pátek 23. listopadu se konala na půdě naší školy mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
29.11.2018

Volejbal SŠ – chlapci 2018

Dne 21. 11. 2018 náš volejbalový reprezentační výběr chlapců úspěšně absolvoval mezigymnaziální kolo SŠ ve volejbale.
29.11.2018

Postup do celostátního kola Bobříka informatiky

Bobřík informatiky nepatří do systému zkoušek, které na bázi skautských odborek a zkoušky třech orlích per vytvořil Jaroslav Foglar. Našich 113 úspěšných soutěžících si na košili nepřišije dřevěné kolečko barvy bobříka. Ulovili totiž Bobříka 21. století.

Do tradiční soutěže se v letošním ročníku zapojilo 358 žáků. Pavlína Smolková (3. C) a Marek Prudil (7. A), kteří soutěžili v kategorii SENIOR, dokonce postoupili do celostátního kola.
29.11.2018

Projekt Erasmus+ se rozjíždí. Začínáme mapovat tradiční česká řemesla.

V sobotu 17. listopadu jsme v rámci projektu Erasmus navštívily Svaz žen z Nové Bělé při jejich již tradičním pečení a zdobení perníčků.
29.11.2018

Studentská konference AV ČR

Ve dnech 22. a 23.11 jsme se jako stážisté Otevřené vědy při Akademii věd České republiky zúčastnili studentské konference v Praze. Na konferenci měli všichni stážisté možnost prezentovat své dosažené výsledky z celoroční stáže a obdržet potvrzení o jejím absolvování. Já a Matyáš Hansel (septima A) jsme měli možnost podívat se, čím vším se lze na stážích zabývat, a vězte, že je toho skutečně hodně. Konference probíhala v moderním přednáškovém sále Ústavu molekulární genetiky AV ČR.
29.11.2018

Bridge Builder Contest

Dne 22. 11. 2018 se tým s názvem „Studenka building“ ve složení Veronika Trčková (2. A), Michal Kičmer a Jakub Skála (4. A) zúčastnil soutěže Bridge Builder Contest na půdě VŠB-TUO, kde se soutěž již tradičně pořádá.
29.11.2018

Tradiční soutěž "Nebojte se Office"

Dne 5. 12. 2018 se uskuteční krajské kolo regionální soutěže OFFICE 2018. Již tradičně se soutěže zúčastní studenti ze středních škol Moravskoslezského kraje. Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny, např. tiskárna.
27.11.2018

Adventní koncert pěveckého sboru CHOIR VAN GOH

Dovolte, abychom vás pozvali na adventní koncert našeho pěveckého sboru. Na posluchače se těšíme v neděli 2. prosince 2018 od 16 hodin v Husově sboru Polanka nad Odrou. Olga Blažková, Lukáš Marek a zpěváci CHOIR VAN GOH
 
27.11.2018

Slavnostní setkání u desky zla v Nové radnici

19. listopadu 2018 již tradičně pořádala Konfederace politických vězňů České republiky, pobočka Ostrava pod záštitou statutárního města Ostravy v 15.30 slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii.
26.11.2018

Výsledky školního kola dějepisné olympiády (listopad 2018)

Dne 19. 11. 2018 proběhl na naší škole 48. ročník školního kola dějepisné olympiády. Soutěže se účastnilo 18 žáků z kvart a tercií.

Téma soutěže bylo náročné na přípravu, neboť zahrnovalo velký časový úsek.

Tematické zaměření ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako civilizace.“
 
26.11.2018

Měření pro mediky na PřF OU

V pondělí 19. 11. se vydala skupina zájemců o budoucí studium lékařských oborů z fyzikálního semináře na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Ve fyzikální laboratoři Doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D. seznámil zájemce s laboratoří a studijním plánem studentů LF OU, kteří v rámci předmětu Biofyziky absolvují měření na katedře fyziky PřF OU.
26.11.2018

Volejbal 4+2 (XVII. ročník turnaje ke Dni studentstva)

Dne 12. 11. 2018 se konal na našem gymnáziu tradiční volejbalový turnaj. Do turnaje se opět přihlásila všechna družstva vyššího gymnázia.
22.11.2018

Platba - lyžařský kurz Gruň

Zde naleznete číslo účtu a variabilní symboly pro platbu zálohy lyžařského kurzu na Gruni. Platbu ve výši 1000,- prosím proveďte do 28. 11. 2018.
21.11.2018

Buněčné modely aneb jak to vypadá uvnitř buňky

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jsme měli velice zábavnou, naučnou a nakonec i chutnou hodinu biologie. Pan profesor nám zadal úkol prezentovat rostlinnou buňku, ovšem kreativitě meze nekladl.
20.11.2018

Florbalový turnaj na našem gymnáziu

Na začátku listopadu pořádala naše škola již tradiční florbalový turnaj pro studenty nižších gymnázií. Rekordně se zúčastnilo 7 chlapeckých týmů, kteří se rozdělili do dvou skupin.
20.11.2018

Adopce dětí v Africe

Adopce dětí ze znevýhodněných částí země přijde na 7 500 Kč ročně. Naše škola má v péči dvě děti, dívku Lydii (15) z Keni a chlapce Mamadou (21) z Guiney.
20.11.2018

GOH VYHLAŠUJE SOUTĚŽ K MEZINÁRODNÍMU DNI LIDSKÝCH PRÁV 2018

Gymnázium Olgy Havlové vyhlašuje 8. ročník tematicky zaměřené soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv pro žáky 9. tříd na téma „Právo na důstojný život" - multimediální prezentace.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba