gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2018/2019

29.03.2019

Náboj 2019

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.
27.03.2019

Básně k upotřebení - literární happening à la Jiří Kolář

Literární seminaristé se v pondělí 18. března 2019 vydali z bezpečí učebny č.1 (tradiční domácká scéna) do nepřehledného terénu okolí GOH. V tvůrčím zápalu poetického happeningu kroužili v soustředných kružnicích či oválech kolem Duhy, putovali po přímkách, rovnoběžkách, trajektoriích náhodných setkání i míjení. Páchali totiž ve dvojičkách či trojičkách básnické intervence dle návodu jednoho ze stěžejních autorů a výtvarných umělců poválečného Československa Jiřího Koláře.
26.03.2019

Dějepravní seminaristé v Muzeu Hlučínska

Ve čtvrtek 7. března 2019 brzy ráno vyrazili studenti seminářů moderních dějin do Muzea Hlučínska, kde je čekala nejen prohlídka s komentářem muzeálního pedagoga, ale rovněž netradiční tvůrčí úkoly. Plnili je ve skupinkách přímo v expozici. Výjezdu předcházel seminář, ve kterém pracovali s dobovými prameny k pohnutým dějinám tohoto specifického regionu i záznamem pamětnického svědectví.
26.03.2019

Další úspěchy našich žáků v soutěži v německé konverzaci

Kdo se učil nebo učí německy, ví, že tento jazyk nepatří zrovna k nejsnazším. Proto je třeba vyzdvihnout ty, kteří mají snahu a potřebu se v něm zdokonalovat a rozvíjet. Takových žáků je na naší škole mnoho, o čemž svědčí také vysoký počet soutěžících ve školním kole konverzační soutěže.
25.03.2019

Regionální kolo Turnaje mladých fyziků - postup do celostátního kola

Během celého letošního školního roku se hned několik žáků naší školy pustilo do zkoumání, měření a bádání nad nejrůznějšími fyzikálními úkoly, které byly součástí Turnaje mladých fyziků. Tato fyzikální soutěž je celosvětově velice populární, avšak také velice náročná. Letos šlo o 32. ročník a naše škola se již po několikáté rozhodla do této soutěže zapojit.
20.03.2019

Naši studenti bodují v celostátní překladatelské soutěži

Dne 12. 3. 2019 se na půdě Ostravské univerzity konal tradiční Den s překladem, který studentům vysokých a středních škol nabídnul setkání s profesionálními překladateli z různých jazyků a možnost účasti na překladatelských dílnách, které byly zaměřené na zaslané soutěžní překlady.
20.03.2019

Přednáška o geneticky modifikovaných organismech (GMO)

Ve středu 6. 3. 2019 studenti biologických seminářů 4. ročníku absolvovali přednášku o geneticky modifikovaných organismech (GMO), kterou vedl RNDr. Roman Hobza PhD. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Biofyzikálního ústavu AV ČR. Pan doktor Hobza se podílel i na vzniku jednoho z dílů NEZkreslené vědy právě o tématu GMO.
20.03.2019

Úspěšné zakončení futsalové sezony

Dne 27. 2. 2019 byl pro futsalisty Gymnázia Olgy Havlové významný den, náš tým se totiž s velkým překvapením všech dostal do 4. kola futsalové ligy. Vysněný turnaj se konal v Olomouci.
19.03.2019

Derniéra představení Midsummer Night’s Dream

Triumfální úspěch v Brně a Praze zakončil šňůru představení anglického divadla v letošním školním roce. Poděkování patří všem studentům, kteří se do projektu zapojili.
19.03.2019

Konverzační soutěž ve španělštině (březen 2019)

Také v letošním roce měli studenti španělského jazyka možnost otestovat své komunikační dovednosti a zúčastnit se školního kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Soutěž proběhla ve středu 20. 2. 2019 a soutěžilo se celkem ve dvou kategoriích.
19.03.2019

MS GYOHAVL v lyžování a snowboardingu

První březnové pondělí letošního roku jsem se již podruhé v historii naší školy vydali na (dnes už snad tradiční) „Mistrovství GYOHAVL v lyžování a snowboardingu“. Jelikož již skoro celý únor oplýval jarními, místy až vysokými teplotami, šlo pro většinu účastníků o jednu z posledních konfrontací s posledními zbytky sněhu.
14.03.2019

Fyzikální seminář na VŠB-TUO

Čtvrteční ranní fyzikální seminář proběhl netradičně v prostorách VŠB-TUO, kdy seminaristy v 7:00 přivítal Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
05.03.2019

Informace k 1. splátce zájezdu do Paříže

Vážení účastníci zájezdu,

první splátku převeďte na účet školy do 13. 3. 2019. Seznam žáků a variabilní symboly
04.03.2019

Exkurze v Ústavu laboratorní diagnostiky FNO (únor 2019)

Studenti oktáv a čtvrtého ročníku, kteří navštěvují seminář z analytické chemie, se dne 25. února vydali do Ústavu laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice v Ostravě. Zde se blíže seznámili s prováděním laboratorních analýz a celou škálou laboratorních vyšetření.
04.03.2019

Noc pokusů 2019

Noc pokusů je akce pořádaná naší školou každé dva roky. Jedná se o akci pro veřejnost a leckdo by mohl říct, že se jedná o událost podobnou dnu otevřených dveří. Jedná se však o jakousi snahu přiblížení vědy a ukázání, že pouhé znalosti ze střední školy stačí pro realizaci úžasných a zajímavých pokusů. A jak už název napovídá, začíná se pozdě odpoledne a končí až pozdě v noci.  
03.03.2019

Biologická exkurze do Brna

 Dne 21. 2. 2019 se studenti třetího ročníku a septim vypravili na exkurzi do Brna za účelem rozšíření znalostí nejen v oblasti biologie, ale také chemie a dějepisu.
03.03.2019

Školní kolo chemické olympiády kategorie D

 V únoru proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, v němž ukázala pětice žáků kvarty B své znalosti a dovednosti především v oblasti plynných látek. Nejlépe si vedl Ondřej Lakota, který se ziskem 127,25 bodů postoupil do okresního kola.
03.03.2019

Přednáška pro žáky biologických a chemických seminářů

V polovině února se uskutečnila přednáška naší bývalé studenty Dr. Martiny Benešové. Přednáška byla určena především studentům 3. a 4. ročníků, kteří navštěvují biologické a chemické semináře, ale zúčastnilo se jí i velké množství studentů z dalších ročníků.
03.03.2019

Elixír do škol (únor 2019)

Téma setkání: Optika – Výroba žákovské optické soupravy 
28.02.2019

Ostrava pošesté v kafkovské atmosféře

Ostrava pošesté v kafkovské atmosféře V pátek 22. února 2019 proběhl v ulicích Ostravy již šestý ročník interaktivní dobrodružné soutěže Dolování z Kafky aneb PROCEStujte Ostravu. Tentokrát se jej zúčastnilo celkem pět týmů z letošních druhých a třetích ročníků.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba