gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

TOP aktuality

30.06.2017

Milí studenti, vážení rodiče,


ráda bych vám za celý pedagogický sbor popřála příjemné prázdniny plné skvělých zážitků, šťastný návrat ze všech prázdninových cest a hodně elánu do nového školního roku.
Na konci prázdnin sledujte náš web – budeme vás informovat o případných změnách v organizaci prvních dnů školního roku, ke kterým může v souvislosti s probíhající rekonstrukcí elektroinstalace ve škole dojít.   Jana Huvarová
29.06.2017

Upozornění na nefunkční telefony

Po dobu probíhající rekonstrukce elektroinstalace ve škole (od 13. 6. do konce prázdnin) nebudou funkční pevné telefonní linky.

V případě potřeby nás kontaktujte na čísle mobilního telefonu 732 171 472.

Děkujeme za pochopení.
29.06.2017

Mezinárodní titul Ekoškola úspěšně obhájen!

Slavnostní převzetí titulu Ekoškola proběhlo 22. června 2017 v Senátu Parlamentu České republiky.
29.06.2017

Návštěva katedry biologie a ekologie Ostravské univerzity

V pátek 9. června jsem se zúčastnila prohlídky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kterou vedl pan Stanislav Ožana z katedry biologie a ekologie.
22.06.2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (2017)

Symbolicky na Den dětí, tedy 1. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi maturanty. Zkoušku dospělosti zvládli skvěle, tak věříme, že se ve světě dospělých neztratí!
22.06.2017

Krásné umístění Filipa Drábera a Karolíny Tvrzové v soutěžích v angličtině

Na závěr školního roku studenti septimy A zabodovali! Filip Dráber se v ústředním kole konverzační soutěže v angličtině umístil na 5. místě a Karolína Tvrzová vyhrála literární soutěž GATE.

Filipovi i Karolíně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. PK AJ
 
22.06.2017

Soutěž Moje zdravá snídaně

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro žáky 6. – 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií soutěž Moje zdravá snídaně. Soutěž byla zaměřena na druhé cizí jazyky.
 
22.06.2017

Autorské divadlo primánků v anglickém jazyce

V pátek dne 9. června žáci anglického kroužku sehráli vlastní divadelní hru pro své spolužáky.

Hru pod názvem Mystery vymysleli žáci primy A a B. Do anglického jazyka ji převedla a nacvičila Šárka Kolková.
22.06.2017

Exkurze v centru pro osoby se zdravotním postižením

Ve čtvrtek 22. června 2017 navštívili studenti společenskovědního semináře septim a třetího ročníku Domov a chráněné bydlení v Ostravě-Třebovicích.
22.06.2017

Celostátní přehlídka SOČ V Boskovicích

39. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti se letos zúčastnilo 1 479 studentů středních škol a gymnázií, z nichž se 288 probojovalo do celostátního kola.
20.06.2017

Přednáška o sektách pro třetí ročníky

Dne 16. 6. 2017 proběhla na naší škole přednáška o problematice sekt s docentem Tomášem Novotným.
20.06.2017

Exkurze do komunitního centra Liščina

Dne 15. června 2017 zavítali studenti společenskovědního semináře septim a třetího ročníku do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – komunitního centra Liščina, které poskytuje sociální službu v lokalitě Liščina v městské části zvané „Osada“.
19.06.2017

Regionální centrum pro učitele fyziky (červen 2017)

Při červnovém setkání jsme na úvod provedli hodnocení práce centra za minulé období. Pak jsme si připomněli zajímavé okamžiky, pokusy a nápady z konference Elixír do škol v Hradci Králové. Další náplní bylo světlo a jeho spektrum. Vytvářeli jsme spektrum bílého světla svítilny a sledovali jednotlivé barvy dle vlnových délek. RNDr. Marta Goldová
 
19.06.2017

Slavnostní ocenění nejlepších soutěžících MO a Pythagoriády

Na konci školního roku se již tradičně koná předávání diplomů nejlepším soutěžícím okresních kol Matematické olympiády a Pythagoriády v kategoriích Z5 - Z8.
19.06.2017

Vladan Vítek slavnostně oceněn jako žákovská osobnost

Vladan Vítek z kvarty B byl za své úspěchy v krajských i celostátních kolech přírodovědných olympiád a soutěží slavnostně oceněn Magistrátem města Ostravy jako žákovská osobnost.
19.06.2017

Exkurze do novodvorského arboreta

V pondělí 5. 6. 2017 navštívili žáci prvních ročníků arboretum v Novém Dvoře u Opavy. Během dopoledne jsme si areál za doprovodu profesorů Fluksy, Glabazni a Strachotty ve třech skupinkách prošli a rozšířili si naše znalosti o spoustu zajímavých informací z oblasti biologie a hlavně dendrologie. Viděli jsme například mamutí strom či exemplář nejstarší rostliny světa Wollemia nobilis, která na planetě Zemi existuje již neuvěřitelných dvě stě milionů let.
12.06.2017

Fantastické vítězství v soutěži Eurorebus

Tým kvarty B ve složení Aneta Pchálková, Michal Petřík a Vladan Vítek zakončil svou letošní účast v zeměpisné soutěži Eurorebus nečekaným, ale zaslouženým vítězstvím v celostátním finále v Praze. Do soutěže se studenti zapojili poprvé v loňském školním roce. V několika kolech nasbírali cenné zkušenosti, které letos, při své druhé účasti, dokonale zúročili a stali se celkovými vítězi své kategorie.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba