gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

05.11.2012

Středoškolský atletický pohár CORNY

V září se naše škola zúčastnila již tradičního Středoškolského atletického poháru CORNY. Nejprve se konala okresní kola. V Ostravě proběhlo okresní kolo na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, kam jsme vyslali jak chlapecké, tak dívčí družstvo.
31.10.2012

Ve srovnání výsledků maturit z roku 2012 jsme obstáli na výbornou!

Na konci října vydaly Lidové noviny přehled výsledků maturit z jara 2012 na jednotlivých středních školách v ČR. Jde zatím o jedinou možnost srovnat výsledky maturit, protože Cermat ani MŠMT žádné vyhodnocení a závěrečné shrnutí maturitních zkoušek z roku 2012 veřejnosti neposkytlo.
30.10.2012

Exkurze do Vídně (říjen 2012)

Ve středu 17. října kolem 6ti hodin ráno, se před třebovickým Tescem začínají scházet unavení žáci gymnázia Olgy Havlové, kteří se už těší, až konečně vyjedeme směr Vídeň.
30.10.2012

Návštěva Státní vědecké knihovny v Ostravě – přednáška „Necituješ, vyletíš“

Během měsíce září, října a listopadu navštívili naši studenti společensko-vědního semináře septim a 3. ročníků, oktáv a 4. ročníků přednášku ve vědecké knihovně na téma „Necituješ, vyletíš.“
23.10.2012

Setkání našich a polských studentů tentokráte v Ostravě

Deset studentů dějepisných seminářů se zúčastnilo druhého podzimního setkání s polskými vrstevníky, po tom varšavském tentokráte v Ostravě. Pod patronací Občanského sdružení PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz se naši seminaristé stali ve dnech 19.-21. října 2012 průvodci pestrou historií Ostravy a okolí. Společně s nimi se studentům dvou polských gymnázií věnovalo také deset studentů ze soukromého gymnázia EDUCAnet v Ostravě. Setkání se konalo v rámci projektu Česko-polského fóra pod záštitou českého velvyslance v Polsku Jana Sechtra.
22.10.2012

Slavnostní ocenění nejlepších žáků kraje

V pátek 19. 10. byl mezi 25 nejlepšími středoškoláky našeho kraje v sále Janáčkovy konzervatoře oceněn i náš student Tomáš Deingruber ze sexty A.
22.10.2012

Úspěchy studentů GOH v 5. ročníku Šumné Ostravy

Pátý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava vyvrcholil slavnostním finále na Wichterlově gymnáziu. Učitel dějepisu této školy, Pavel Měrka, je "duší" a hlavním organizátorem celého týmu dějepisářů tohoto unikátního projektu. Závěrečného klání se 18. října zúčastnilo 33 nejlepších řešitelů korespondenčního kola. Tématu letošního 5. ročníku Ostrava židovská se týkaly i otázky letošního finálového kola. Řešitelé museli zvládnout znalost reálií z dějin národa, který musel projít obdobím perzekucí a útlaku, stejně jako povědomí o slavných Židech zapsaných do naší kultury a historie. Do finále postoupili v I. kategorii dva a ve II. kategorii šest našich studentů. Ve finále pak zástupci GOH "vybojovali" jedno první a dvě třetí místa!
19.10.2012

Mezigymnaziální turnaj v kopané

Začátkem října patřilo úterní dopoledne, jako již tradičně několik let, fotbalovým nadšencům z ostatních ostravských gymnázií.
17.10.2012

To nej z Barcelony

Ve dnech 27. 9. -4. 10. se studenti španělského jazyka z kvinty A, sexty A a 3. A zúčastnili se kulturně-historického poznávacího zájezdu do Barcelony.
17.10.2012

Literárně-historická exkurze do Prahy (září 2012)

Studenti všech maturitních ročníků se společně se svými třídními učiteli a češtináři vydali poznávat zajímavosti Prahy. Tradiční literárně-historická exkurze do „matky měst“ se uskutečnila ve dnech 12.-14. září 2012.
15.10.2012

GOH pilotní školou projektu Centra vzdělávání a dialogu

Naše gymnázium bylo pilotní školou projektu prevence rizikového chování v oblasti výchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, který realizovala Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) od srpna 2009 v partnerství s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou.
11.10.2012

Oslava 40. narozenin naší školy

V pátek 5. 10. dlouho připravované oslavy vyvrcholily – od 13 hodin až do pozdního večera ožila škola hosty, bývalými zaměstnanci, absolventy i současnými studenty.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba