gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

30.10.2012

Exkurze do Vídně (říjen 2012)

Ve středu 17. října kolem 6ti hodin ráno, se před třebovickým Tescem začínají scházet unavení žáci gymnázia Olgy Havlové, kteří se už těší, až konečně vyjedeme směr Vídeň.
30.10.2012

Návštěva Státní vědecké knihovny v Ostravě – přednáška „Necituješ, vyletíš“

Během měsíce září, října a listopadu navštívili naši studenti společensko-vědního semináře septim a 3. ročníků, oktáv a 4. ročníků přednášku ve vědecké knihovně na téma „Necituješ, vyletíš.“
23.10.2012

Setkání našich a polských studentů tentokráte v Ostravě

Deset studentů dějepisných seminářů se zúčastnilo druhého podzimního setkání s polskými vrstevníky, po tom varšavském tentokráte v Ostravě. Pod patronací Občanského sdružení PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz se naši seminaristé stali ve dnech 19.-21. října 2012 průvodci pestrou historií Ostravy a okolí. Společně s nimi se studentům dvou polských gymnázií věnovalo také deset studentů ze soukromého gymnázia EDUCAnet v Ostravě. Setkání se konalo v rámci projektu Česko-polského fóra pod záštitou českého velvyslance v Polsku Jana Sechtra.
22.10.2012

Slavnostní ocenění nejlepších žáků kraje

V pátek 19. 10. byl mezi 25 nejlepšími středoškoláky našeho kraje v sále Janáčkovy konzervatoře oceněn i náš student Tomáš Deingruber ze sexty A.
22.10.2012

Úspěchy studentů GOH v 5. ročníku Šumné Ostravy

Pátý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava vyvrcholil slavnostním finále na Wichterlově gymnáziu. Učitel dějepisu této školy, Pavel Měrka, je "duší" a hlavním organizátorem celého týmu dějepisářů tohoto unikátního projektu. Závěrečného klání se 18. října zúčastnilo 33 nejlepších řešitelů korespondenčního kola. Tématu letošního 5. ročníku Ostrava židovská se týkaly i otázky letošního finálového kola. Řešitelé museli zvládnout znalost reálií z dějin národa, který musel projít obdobím perzekucí a útlaku, stejně jako povědomí o slavných Židech zapsaných do naší kultury a historie. Do finále postoupili v I. kategorii dva a ve II. kategorii šest našich studentů. Ve finále pak zástupci GOH "vybojovali" jedno první a dvě třetí místa!
19.10.2012

Mezigymnaziální turnaj v kopané

Začátkem října patřilo úterní dopoledne, jako již tradičně několik let, fotbalovým nadšencům z ostatních ostravských gymnázií.
17.10.2012

To nej z Barcelony

Ve dnech 27. 9. -4. 10. se studenti španělského jazyka z kvinty A, sexty A a 3. A zúčastnili se kulturně-historického poznávacího zájezdu do Barcelony.
17.10.2012

Literárně-historická exkurze do Prahy (září 2012)

Studenti všech maturitních ročníků se společně se svými třídními učiteli a češtináři vydali poznávat zajímavosti Prahy. Tradiční literárně-historická exkurze do „matky měst“ se uskutečnila ve dnech 12.-14. září 2012.
15.10.2012

GOH pilotní školou projektu Centra vzdělávání a dialogu

Naše gymnázium bylo pilotní školou projektu prevence rizikového chování v oblasti výchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, který realizovala Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) od srpna 2009 v partnerství s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou.
11.10.2012

Oslava 40. narozenin naší školy

V pátek 5. 10. dlouho připravované oslavy vyvrcholily – od 13 hodin až do pozdního večera ožila škola hosty, bývalými zaměstnanci, absolventy i současnými studenty.
11.10.2012

Výměnný pobyt projektu Comenius v Litvě

V pořadí již třetí mobilita studentů a pedagogů projektu Comenius „Walk and Learn Local Paths“ proběhla ve dnech 24.-30. 9. 2012 v Litvě, ve městě Varéna. Podruhé se tak setkali studenti a učitelé skupiny A s partnerskými týmy z Litvy, Kypru, Katalánska a Turecka.
11.10.2012

Soutěžíme s Oxfordem

Dne 27.9.2012 proběhlo na naší škole u příležitosti Dne jazyků první kolo zábavné kvízové soutěže, která byla vytvořena podle populárního amerického televizního vzoru zvaného Jeopardy. Soutěž byla vedena v anglickém jazyce a byla moderována rodilou mluvčí.
 
27.09.2012

Statistika úspěšnosti přijetí na VŠ 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 ukončilo naše gymnázium 83 studentů. Z tohoto počtu bylo 78 studentů přijato na vysoké školy, tj. 94%. Pět studentek nastoupilo na vyšší odborné nebo jazykové školy.
27.09.2012

Adaptační kurz pro studenty prim a 1. ročníku

Na začátku školního roku proběhl pro naše nově přijaté studenty každoroční adaptační kurz. Letos si naši studenti prim i prvního ročníku prožili tři dny plné her a aktivit v horském hotelu Čeladenka na Čeladné.
26.09.2012

Edison měl opět úspěch

V neděli v podvěčer jsme u školy přivítali skupinku cizinců, kteří na naši školu přijeli představit své země. Jednalo se o Rusko, Turecko, Indii, Kolumbii, Brazílii, Rumunsko, Maďarsko a Egypt.Naši studenti je ubytovali ve svých domovech a celý týden se jim věnovali. Každý den ráno stážisti přicházeli do školy a ve dvouhodinových blocích seznamovali naše studenty se zajímavostmi, fakty a zvláštnostmi svých domovin.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba