gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

TOP aktuality

12.06.2019

Rodilá mluvčí v hodině španělštiny (prima B)

V pondělí 10. 06. 2019 si žáci primy B mohli ověřit, co se v průběhu prvního roku studia španělského jazyka naučili. Pozvání do hodiny přijala rodilá mluvčí Lic. Begoña García Ferreira, která již řadu let působí jako lektorka španělského jazyka na Ostravské univerzitě.
12.06.2019

Český den proti rakovině (květen 2019)

Ve středu 15. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka slouží kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
11.06.2019

Kdo si hraje - vyhraje

Čtyři studentky z tercie B - Beáta Hederová, Kateřina Hráčková, Klára Janásová a Adéla Kudlíková - se v letošním školním roce zúčastnily soutěže o nejlepší deskovou hru, kterou vyhlásil Spolek germanistů a učitelů němčiny.
11.06.2019

Elixír do škol (červen 2019)

Pokusy s vodivým těstem

Tématem posledního setkání ve školním roce 2018/2019 byly pokusy s vodivým těstem. Účastníci si nejdříve vyrobili pomůcku na ukázku krokového napětí a poté se již všichni pustili do modelování elektrických obvodů, kdy se místo klasických vodičů používali kuličky a jiné tvary vyrobené z vodivého těsta.
11.06.2019

Exkurze do Arboreta Nový Dvůr (červen 2019)

Prohlídka byla zaměřena převážně na nahosemenné rostliny, které jsme tento rok v biologii probírali. Viděli jsme například borovici osinatou (nejstarší druh borovice původem z Arizony), která se dožívá přes 4000 let. A na obejmutí sekvojovce obrovského, nejmohutnějšího jehličnanu na planetě, jsme museli být alespoň tři. Ne nadarmo se mu přezdívá „mamutí strom“.
11.06.2019

Anglický víkend

První a druhý červnový den strávili studenti kvinty A v moravských beskydských kopcích s anglickým lektorem.
11.06.2019

Exkurze do firmy TEVA (červen 2019)

Dne 6. 6. 2019 se vydali studenti chemického semináře ze septim a třetího ročníku na exkurzi do farmaceutické firmy Teva.
11.06.2019

Výrazný úspěch v Soutěži z programování

V letošním roce reprezentovalo naši školu několik žáků a jeden z nich, Ondřej Hráček ze sexty A, dokonce úspěšně prošel až do kola státního a uspěl tak ve velké konkurenci převážně žáků předmaturitních a maturitních ročníků.
11.06.2019

Projektový den na VŠB

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se třída 1. C vydala v rámci projektového dne na téma elektromobilita na VŠB-TUO. Po úvodních informacích jsme se rozdělili na 3 malé skupiny, které absolvovaly projektový den rozdělený na 3 bloky související s elektromobilitou.
11.06.2019

Evropasekura krajské kolo

Tříčlenný tým ze septimy A (Pavel Pískovský, Jan Michálek a Matyáš Hansel) se zúčastnil neobvyklé geopolitické soutěže Europa Secura, jejíž hlavní cenou je pětidenní pobyt v Brdech a ti nejlepší z nejlepších se dostanou i na exkurzi do Bruselu.
10.06.2019

Upozornění pro strávníky

Poslední plánované odhlášky týkající se měsíce ČERVNA 2019 budou přijímány ve středu 19. 6. 2019 do 14,00 hodin!!!

Po tomto termínu bude zablokován objednávkový terminál v jídelně i na internetu.

Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!!!

Důvodem je vyrovnání finančního limitu a vyskladnění potravin na konci školního roku 2018/2019.

V případě nemoci je nutno stravné odhlásit telefonicky na č. 595 693 843 nebo 733 598 469 dle provozního řádu školní jídelny.  
06.06.2019

Informace ke 2. splátce zájezdu do Paříže

Vážení účastníci zájezdu,

druhou splátku převeďte na účet školy do 13. 6. 2019. Číslo účtu, částka a variabilní symboly zde.
 
03.06.2019

Hned tři soutěžící v celostátním kole SOČ

V pátek 10. května proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naše škola měla zastoupení hned v několika oborech – fyzice, chemii, biologii, geologii, zdravotnictví, zemědělství, dopravě, tvorbě učebních pomůcek, informatice a společenskovědních oborech. Bohužel se tento termín kryl s některými dalšími aktivitami našich studentů, takže na svou prezentaci před odbornou porotu nedorazili všichni soutěžící, kteří postoupili z okresního kola.
03.06.2019

Studentské volby do Evropského parlamentu (květen 2019)

V úterý 7. a ve čtvrtek 9. května proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu. Jedná se o projekt organizace Člověk v tísni, který chce přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Zúčastnit se mohli studenti, kteří dosáhli věkové hranice 15 let. Na naší škole již proběhly Studentské volby do zastupitelstev obcí, krajské volby, prezidentské volby, stejně jako volby parlamentní.
28.05.2019

Informace ke sportovnímu kurzu

Sportovní kurz zaplaťte na účet školy do 5. 6. 2019. V ceně kurzu je zahrnuto ubytování včetně plné penze a doprava zavazadel.

Číslo účtu školy: 54833761/0100

Cena kurzu: 2000,- Kč

Variabilní symbol: Každý student má přiřazen vlastní variabilní symbol.
 
27.05.2019

Matematická soutěž Pangea 2019 (Praha)

Dne 16. 5. jsme se vydali do Prahy zúčastnit se finálového kola matematické soutěže Pangea. Vlak neměl zpoždění a do Prahy dojel pár minut po čtvrté hodině odpolední. Následně jsme si krátce prohlédli Prahu, prošli jsme se po Karlově mostě, viděli orloj a Staroměstskou radnici. Na ubytování jsme dorazili tramvajemi.
27.05.2019

Elixír do škol (květen 2019)

Tématem květnového setkání byla přednáška na VŠB-TUO na téma: Historie využívání páry aneb 2000 let od aeolipily k parní turbíně
27.05.2019

Exkurze na hasičské stanici v Ostravě

V úterý 7. května 2019 se studenti fyzikálního semináře zúčastnili exkurze na hasičské stanici v Ostravě. Nahlédli do samého vnitřního prostoru stanice, kde je nejvíce uchvátila relaxační zóna pro hasiče se saunou a vířivkou. Studenti se také podívali do garáže, kde jim byly představeny všemožné nástroje od hydraulických nůžek po vysílačku, které jim pomáhají řešit denní krizové situace.
17.05.2019

Metoda CLIL v hodinách dějepisu a v dalších předmětech

V letošním školním roce pilotně implementujeme metodu CLIL v hodinách dějepisu v obou primách. V rámci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím jazyce, v našem případě v angličtině.
17.05.2019

Úspěchy našich recitátorů

I v letošním roce uspořádala předmětová komise německého jazyka školní kolo v recitaci německé poezie, které se uskutečnilo 30. 4. 2019. Ve dvou kategoriích – nižší a vyšší gymnázium – se ho zúčastnilo 19 žáků.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba