gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

TOP aktuality

15.12.2020

Organizace školy od 21. 12. 2020

MŠMT vyhlásilo na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 volno pro všechny žáky a studenty ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ jako "dny boje proti covidu". Další informace o organizaci školy od 4. 1. 2021 uvedeme na našich stránkách na přelomu kalendářního roku.
14.12.2020

Beseda s vědcem Dr. Michaelem Londesboroughem, Ph.D

V pátek 13. 11. 2020 jsme s třídami V.B, a 2.C v on-line hodině fyziky přivítali vědce britského původu Dr. Michaela G. S. Londesborougha, Ph.D., který působí v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži. Spolupracuje na projektech British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd České republiky, České televize a Národního technického muzea. Je spoluautorem a moderátorem pořadu České televize PORT.
14.12.2020

Beseda se zpěvákem Voxelem

V úterý 24. 11. 2020 se uskutečnila pro žáky vyššího gymnázia beseda se zpěvákem Václavem Lebedou, kterého většina zná pod pseudonymem Voxel. Studentům poutavě vyprávěl, jak se dostal ke zpěvu a k hraní na kytaru. Hovořil o svých zážitcích, zkušenostech a zodpověděl veškeré dotazy. Humorným způsobem se také zmínil o talentových soutěžích, kterých se účastnil. Mgr. Jana Langrová
02.12.2020

Organizace školy od 7. 12. 2020

V souvislosti s přechodem do 3. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR (PES) bude zavedena rotační výuka na středních školách, tedy i na vyšším gymnáziu.
01.12.2020

„Zakousli“ jsme se do problémových úloh soutěže Bobřík informatiky

Ve dnech 9. – 20. listopadu 2020 probíhala celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky. I v letošním ročníku byla účast našich žáků vysoká.
23.11.2020

Organizace školy od 25. 11. 2020

V souvislosti s přechodem do 4. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR (PES) bude částečně obnovena prezenční výuka ve škole.
19.11.2020

Logická olympiáda 2020

Také tento školní rok studenti našeho gymnázia řešili úlohy Logické olympiády. Soutěž každoročně pořádá Mensa ČR. Do soutěže se letos zaregistrovalo 63 770 soutěžících z 3143 škol a naše gymnázium bylo mezi těmi školami, ze kterých se přihlásil do soutěže největší počet studentů - obou kategoriích B a C vás bylo 411.
19.11.2020

Beseda Energie – budoucnost lidstva

 Je už na našem gymnáziu tradicí, že za studenty 3. ročníku vyššího gymnázia přijíždějí odborníci z ČEZu a VŠB TU Ostrava s besedou Energie – budoucnost lidstva.
02.11.2020

Den otevřených dveří 2020/21

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří:
23.10.2020

Třídní schůzky (listopad 2020)

Vážení rodiče, začátkem listopadu obvykle pořádáme třídní schůzky, v současné situaci proběhnou alespoň distančním způsobem.
19.10.2020

Psaní všemi deseti v době distanční výuky - domácí licence

Také v tomto školním roce jsme obdrželi účelový příspěvek na činnost dvou volnočasových zájmových kroužků, ve kterých se 40 žáků nižšího gymnázia učí psát desetiprstovou hmatovou metodou. Poskytnutá výše účelového příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje nám umožnila zakoupit školní i domácí licenci specializovaného softwaru ZAV.

Období realizace programu: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021
13.10.2020

Přednáška k psaní seminární práce pro studenty SVS

Doba koronavirová dala STOPku nejen mnohým kulturním či sportovním akcím, ale taktéž školním exkurzím a přednáškám. Našim pedagogům se však úspěšně podařilo zajistit nám (studentům SVS septim a třetích ročníků) přednášku týkající se problematiky psaní seminární práce, kterou budeme v následujících týdnech sami tvořit. Přednáška byla vedena paní Pavlínou Tassanyi (DiploGuru) z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pod níž funguje studentské centrum, kam se mohou studenti (nejen středních, ale také vysokých škol) zastavit a poradit se, jestliže si neví při psaní seminární/maturitní/bakalářské/diplomové práce s čímkoli rady.
13.10.2020

Slavnostní příjímání ke studiu (2020)

Tradiční slavnostní přijímání nových studentů proběhlo tentokrát v nezvyklém prostředí – na hřišti školy. Vzhledem ke koronavirové krizi jsme se chtěli vyhnout setkání většího počtu lidí v uzavřeném prostoru, vsadili jsme na to, že nám počasí bude přát, a rozhodli se využít krásného venkovního areálu školy k této slavnostní události.
13.10.2020

Organizace školy od 14. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14. 10. zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Pro naši školu to znamená, že i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia přecházejí do distanční formy vzdělávání. Veškeré bližší informace jsme odeslali mailovou poštou. Přejeme studentům i rodičům zejména pevné zdraví!
09.10.2020

Výuka pokračuje dle stávajícího režimu

Vzhledem  ke skutečnosti, že nová opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 se netýkají nižších stupňů víceletých gymnázií, pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu, tedy nižší gymnázium prezenčně dle stálého rozvrhu, pouze se změnou obědových přestávek, vyšší gymnázium distančně dle upraveného rozvrhu.
08.10.2020

Badatelské aktivity pro žáky ostravských základních škol

V pátek 25. 9. 2020 v odpoledních až večerních hodinách proběhla v rámci projektu Talentmanagement akce pro žáky základních škol, a sice badatelské aktivity z oblasti přírodních věd.
08.10.2020

Tvoje škola je hned za rohem

Dne 24. 9. 2020 jsme se zúčastnili akce s názvem Tvoje škola je hned za rohem. Ideou akce je seznámit porubské osmáky a deváťáky s úplnou nabídkou porubských středních škol.
08.10.2020

Badatelské úlohy na PřF OU

V pátek 25. 9. 2020 se žáci 6.A vydali se svými vyučujícími na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, aby v rámci spolupráce Gymnázia Olgy Havlové a Ostravské univerzity provedli ověření badatelských úloh, které p. Šamaj a p. Birke vytvořili.
07.10.2020

Studenti ekonomického semináře vás prosí o vyplnění dotazníku

Jsme studenti semináře aplikované ekonomie, kteří by rádi získali praxi v podnikání. Proto jsme se rozhodli vytvořit produkt zaměřený na fenomény 21. století. Jelikož máme pocit, že na trhu něco podobného chybí, věříme, že by si našel své místo. Naším úmyslem je vytvořit brožuru nebo časopis zabývající se úkazy v dnešním světě jako jsou demografické trendy, média, globalizace, přelidnění, terorismus, velmoci dneška a mnohé další.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba