gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

TOP aktuality

11.06.2019

Výrazný úspěch v Soutěži z programování

V letošním roce reprezentovalo naši školu několik žáků a jeden z nich, Ondřej Hráček ze sexty A, dokonce úspěšně prošel až do kola státního a uspěl tak ve velké konkurenci převážně žáků předmaturitních a maturitních ročníků.
11.06.2019

Projektový den na VŠB

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se třída 1. C vydala v rámci projektového dne na téma elektromobilita na VŠB-TUO. Po úvodních informacích jsme se rozdělili na 3 malé skupiny, které absolvovaly projektový den rozdělený na 3 bloky související s elektromobilitou.
11.06.2019

Evropasekura krajské kolo

Tříčlenný tým ze septimy A (Pavel Pískovský, Jan Michálek a Matyáš Hansel) se zúčastnil neobvyklé geopolitické soutěže Europa Secura, jejíž hlavní cenou je pětidenní pobyt v Brdech a ti nejlepší z nejlepších se dostanou i na exkurzi do Bruselu.
10.06.2019

Upozornění pro strávníky

Poslední plánované odhlášky týkající se měsíce ČERVNA 2019 budou přijímány ve středu 19. 6. 2019 do 14,00 hodin!!!

Po tomto termínu bude zablokován objednávkový terminál v jídelně i na internetu.

Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!!!

Důvodem je vyrovnání finančního limitu a vyskladnění potravin na konci školního roku 2018/2019.

V případě nemoci je nutno stravné odhlásit telefonicky na č. 595 693 843 nebo 733 598 469 dle provozního řádu školní jídelny.  
06.06.2019

Informace ke 2. splátce zájezdu do Paříže

Vážení účastníci zájezdu,

druhou splátku převeďte na účet školy do 13. 6. 2019. Číslo účtu, částka a variabilní symboly zde.
 
03.06.2019

Hned tři soutěžící v celostátním kole SOČ

V pátek 10. května proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naše škola měla zastoupení hned v několika oborech – fyzice, chemii, biologii, geologii, zdravotnictví, zemědělství, dopravě, tvorbě učebních pomůcek, informatice a společenskovědních oborech. Bohužel se tento termín kryl s některými dalšími aktivitami našich studentů, takže na svou prezentaci před odbornou porotu nedorazili všichni soutěžící, kteří postoupili z okresního kola.
03.06.2019

Studentské volby do Evropského parlamentu (květen 2019)

V úterý 7. a ve čtvrtek 9. května proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu. Jedná se o projekt organizace Člověk v tísni, který chce přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Zúčastnit se mohli studenti, kteří dosáhli věkové hranice 15 let. Na naší škole již proběhly Studentské volby do zastupitelstev obcí, krajské volby, prezidentské volby, stejně jako volby parlamentní.
28.05.2019

Informace ke sportovnímu kurzu

Sportovní kurz zaplaťte na účet školy do 5. 6. 2019. V ceně kurzu je zahrnuto ubytování včetně plné penze a doprava zavazadel.

Číslo účtu školy: 54833761/0100

Cena kurzu: 2000,- Kč

Variabilní symbol: Každý student má přiřazen vlastní variabilní symbol.
 
27.05.2019

Matematická soutěž Pangea 2019 (Praha)

Dne 16. 5. jsme se vydali do Prahy zúčastnit se finálového kola matematické soutěže Pangea. Vlak neměl zpoždění a do Prahy dojel pár minut po čtvrté hodině odpolední. Následně jsme si krátce prohlédli Prahu, prošli jsme se po Karlově mostě, viděli orloj a Staroměstskou radnici. Na ubytování jsme dorazili tramvajemi.
27.05.2019

Elixír do škol (květen 2019)

Tématem květnového setkání byla přednáška na VŠB-TUO na téma: Historie využívání páry aneb 2000 let od aeolipily k parní turbíně
27.05.2019

Exkurze na hasičské stanici v Ostravě

V úterý 7. května 2019 se studenti fyzikálního semináře zúčastnili exkurze na hasičské stanici v Ostravě. Nahlédli do samého vnitřního prostoru stanice, kde je nejvíce uchvátila relaxační zóna pro hasiče se saunou a vířivkou. Studenti se také podívali do garáže, kde jim byly představeny všemožné nástroje od hydraulických nůžek po vysílačku, které jim pomáhají řešit denní krizové situace.
17.05.2019

Metoda CLIL v hodinách dějepisu a v dalších předmětech

V letošním školním roce pilotně implementujeme metodu CLIL v hodinách dějepisu v obou primách. V rámci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím jazyce, v našem případě v angličtině.
17.05.2019

Úspěchy našich recitátorů

I v letošním roce uspořádala předmětová komise německého jazyka školní kolo v recitaci německé poezie, které se uskutečnilo 30. 4. 2019. Ve dvou kategoriích – nižší a vyšší gymnázium – se ho zúčastnilo 19 žáků.
14.05.2019

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení (2019)

Milí absolventi, vážení rodiče, zveme Vás na slavnostní předávání maturitního vysvědčení:
14.05.2019

Prohlídka Ostravy z pohledu člověka bez domova

3. 5. a 6. 5. 2019 se studenti semináře ze společenských věd zúčastnili komentované prohlídky Ostravy z pohledu člověka bez domova, která je pořádaná skupinou Pragulic Ostrava.
13.05.2019

The 17th edition of the International Keyboarding Championship by Internet je za námi

Nejšikovnější žáci, kteří navštěvují kroužek Psaní na klávesnici všemi deseti, na začátku května soutěžili v kategorii PUPILS (rok narození 2006, 2005, 2004 nebo 2003), ve které patřili mezi mladší soutěžící.

Úžasný výkon podala Melánie Gráfová. Na klávesnici se učí psát teprve 8 měsíců a už zvládla napsat 1942 hrubých úhozů za 10 minut s chybovostí 0,05 %. V konkurenci 229 soutěžících obsadila 153. místo. Martina Slonková ťukla na 2227 kláves. Měla chybovost 0,31 %. Patřilo jí 157. místo.

Nejlépe se umístil Ríša Šebek. 2155 hrubých úhozů za 10 minut s jedinou chybou (chybovost 0,05 %) ho „vyneslo“ na 110. místo mezi 13 – 16letými žáky.
13.05.2019

Okresní kolo SOČ (duben 2019)

V úterý 16. dubna 2019 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu okresní kolo SOČ. Naši školu reprezentovali 2 jednotlivci a 4 dvojice, kteří obhajovali své práce před komisemi rozdělenými dle soutěžních oborů. Je třeba říct, že celkově jsme měli v okresním kole ještě větší zastoupení, ale z důvodu souběhu několika akcí v jednom termínu se 6 jednotlivců a 3 dvojice zúčastnili okresního kola v okrese Opava a Nový Jičín.
08.05.2019

Bezejmenná poezie na veřejných záchodcích

Bezejmenná poezie na veřejných záchodcích V pátek 26. dubna 2019 se ostravský klub Atlantik na bezmála dvě hodiny změnil ve veřejné toalety. Ovšem v toalety nadmíru poetické. Svůj večer tu totiž měla ostravská Bezejmenná skupina...
07.05.2019

Horizon Gran Prix

Dne 17. 4. jsme se zúčastnili soutěže Horizon Gran Prix, kde jsme zúročili své poznatky nabyté díky SOČ na téma Emise automobilů, ve které jsme studovali i jednotlivé typy pohonných jednotek z pohledu ekologie a jejich alternativ. Již samotná příprava na závod představuje pro týmy výzvu v podobě sestavení soutěžního vozu z poskytnutých dílů, doladění techniky a vozu samotného. Této části jsme se věnovali přes měsíc a strávili jsme desítky hodin v prototypové laboratoři CPIT a přilehlé tělocvičně v rámci areálu VŠB-TUO. Při samotném závodu byly na týmy kladeny vysoké nároky skrze techniku jízdy, kooperaci v týmu a výdrž.
07.05.2019

Konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi

Dne 8. 4. 2019 jsme se s naším příspěvkem na téma emise automobilů zúčastnili konference s názvem Obnovitelné zdroje v teorii a praxi. Program tvořilo několik příspěvků ve formě prezentací z řad studentstva, ale i organizací, které usilují o zlepšení environmentálních podmínek v pohraničí Česka a Polska.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba