gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

16.10.2013

Miniexkurze do nafukovacího planetária

V úterý 8. října 2013 navštívili studenti sekundy A mobilní nafukovací planetárium v areálu Vysoké školy báňské.
15.10.2013

Vítězné práce literární soutěže o nejlepší esej

Vážení čtenáři, předkládáme vám trojici nejvýše oceněných prací v literární soutěži o nejlepší esej inspirovanou výrokem Olgy Havlové. Porota, složená z našich učitelů českého jazyka a pracovníků Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, pečlivě vybírala z bezmála tří set (!) esejistických a úvahových textů. Soutěže se zúčastnili studenti ostravských gymnázií ve věku 16 až 19 let a bylo skutečně z čeho vybírat. Pomyslné vavříny vítězství proto patří vám všem. Děkujeme za mnoho krásných myšlenek plných lidskosti a tolerance! Porota literární soutěže
15.10.2013

Týden španělské kultury

V týdnu od 23. do 27. září se na Gymnáziu Olgy Havlové konal Týden španělské kultury v Ostravě nazvaný Semana Ostraña. Naše škola na tomto projektu spolupracovala s Ostravskou univerzitou.
15.10.2013

Exkurze do Budapešti

Díky spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se šest vybraných studentů našeho gymnázia mohlo zúčastnit historicko-kulturní exkurze do Maďarska. Ta byla realizována v rámci projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace.
15.10.2013

Přednáška „Necituješ, vyletíš“

Dne 10. 10. 2013 proběhla ve škole v rámci společenskovědního semináře pro třetí ročníky a septimy přednáška „Necituješ, vyletíš“.
08.10.2013

Pozvánka na prezentaci (Švýcarsko)

Studenti, kteří se zúčastnili exkurze do Švýcarska, pořádají dne 16. 10. 2013 na učebně č. 48 od 16:30 h pro rodiče a zájemce z řad našich žáků prezentaci svých zážitků z cest.

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
 
08.10.2013

Mezigymnáziání turnaj v malé kopané (září, říjen 2013)

Na přelomu září a října se opět rozezvučely brankové konstrukce našeho venkovního hřiště, konal se zde totiž mezigymnaziální turnaj v malé kopané.
06.10.2013

Nadační den pro Olgu Havlovou za námi

Vyvrcholením akcí, které naše gymnázium uspořádalo u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, byl bezesporu Nadační den Olgy Havlové, který se odehrával v krásném slunném dni na půdě naší školy 3. října 2013.  
03.10.2013

Kongres „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“

Dne 30. září 2013 jsme se s panem profesorem Mgr. Martinem Fluksou zúčastnili desátého ročníku ekologického kongresu na téma „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“. V 8 hodin ráno zahájil kongres hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák úvodní prezentací, která nás uvedla do základní problematiky těžby uhlí a rekultivace krajiny. Poté měli proslov pan Lumír Palyza, starosta Ostravy-Poruby, a další významní hosté.
30.09.2013

Projekt AIESEC znovu oživil naši školu

V pátek 20. 9. 2013 se uskutečnil workshop stážistů AIESEC ve vestibulu školy. Cizinci pro nás připravili několik tradičních jídel, pouštěli k tomu své oblíbené písně a oblékli se do krojů svých zemí a regionů.
29.09.2013

Exkurze do Bochemie a.s. a ÚČOV Ostrava - Přívoz

Dne 16. 9. jsme se zúčastnily další exkurze v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádanou Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Společně s ostatními školami z Ostravského regionu, které se do soutěže zapojily, jsme navštívily Bochemii a.s. v Bohumíně a Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze.
24.09.2013

Studentské parlamentní volby na naší škole

Ve středu 2. 10. 2013 ve vestibulu školy vždy o přestávkách mezi výukou od 9:40 – 15:00 hod.

Volit mohou všichni studenti, kteří 2. 10. 2013 dovršili 15 let.
 
24.09.2013

Den s dokumenty České televize

Ve čtvrtek 19. září 2013 jsme v rámci dějepisu a základu společenských věd navštívili s maturitními ročníky akci v Minikině nazvanou Den s dokumenty České televize (doprovodný program Dnů NATO v Ostravě).
24.09.2013

Přednáška na téma "Sekty"

V úterý 17. 9. 2013 měli studenti všech společenskovědních seminářů na naší škole (septimy, oktávy , třetí ročník) možnost účasti na přednášce pana docenta Novotného z Filozofické fakulty Ostravské univerzity na téma SEKTY. Pan docent se věnuje religionistice a jeho hlavní prioritou jsou tzv. totalitní náboženské společnosti.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba