gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

15.09.2013

Naše výstava o Olze Havlové ve Washingtonu!

Anglická verze putovní výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, kterou vytvořilo naše gymnázium a Občanské sdružení PANT měla slavnostní vernisáž na velvyslanectví České republiky ve Washingtonu. Instalace byla součástí téměř dvouměsíčního kulturního festivalu „Mutual inspirations“, který je letos věnován Václavu Havlovi.
14.09.2013

Přírodní rezervace Štěpán

V pátek 6. 9. 2013 se žáci septim a třetího ročníku zúčastnili exkurze do přírodní rezervace Štěpán pod vedením docenta Otakara Závalského. Rybník Štěpán byl vyhlášen přírodní rezervací v roce 1994.
14.09.2013

Adaptační kurz 1.A (září 2013)

Ve středu 4. září se třída 1. A vydala na svůj první společný pobyt, kterým byl adaptační kurz. Konal se v malebném prostředí obce Bílá v Beskydech. Na začátku školního roku jsme se všichni skoro vůbec neznali, nanejvýše lidé ze stejných škol. Podle toho to také vypadalo, ale již druhý školní den jsme se začali mezi sebou seznamovat.
14.09.2013

Letní škola nanotechnologií

Dne 11. 9. 2013 se studenti třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili Letní školy nanotechnologií, která proběhla na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Po odborné části, která obsahovala přednášky na témata Nanotechnologie – obor budoucnosti a příklady aplikací nanotechnologií v jednotlivých vědních oborech, následovala experimentální část, ve které si studenti mohli získané poznatky ověřit a vyzkoušet praktické cvičení v laboratořích VŠB-TUO.
10.09.2013

Léto se španělštinou

Za velice vydařeného počasí proběhl v Osoblaze druhý ročník Letního sportovního kempu se španělštinou. Zúčastnilo se ho šestnáct žáků letošních tercií, devět děvčat a sedm hochů. Hlavní aktivitou byla intenzivní dopolední výuka doplněna o sportovní aktivity.
28.08.2013

Čtvrtá návstěva EDISONA na škole

Také letos zahájíme nový školní rok projektem AIESEC – Edison. Na škole přivítáme osm stážistů z Egypta, Mexika, Rumunska, Polska, Turecka, Ruska, Austrálie a Brazílie. Naši studenti stážistům poskytnou ubytování ve svých rodinách a my se již moc těšíme, jaké novinky a zvláštnosti se o jejich zemích dozvíme tentokrát.
28.08.2013

Anglické divadlo ve školním roce 2013/2014

Anglické divadlo Olgy Havlové se letos opět představí s novou hrou.
27.08.2013

Soutěž Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

V úterý 11. 6. 2013 jsme se v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje, pořádané Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, zúčastnily úvodního odborného semináře.
22.08.2013

Rychlé prsty - dovednost pro život

Rychlé prsty  - dovednost pro život INTERSTENO - Mezinárodní federace pro zpracování informací, bylo založeno roku 1887 v Londýně s původním dodatkem „Mezinárodní federace pro těsnopis a psaní na stroji“. Její poslání - snaha po výměně informací z oblasti výuky i praktického používání těsnopisu a psaní na stroji – se v důsledku stálého růstu důležitosti informací a rozvoje informačních technologií rozšířilo na oblast výuky a praxe využívání klávesnicového písma a těsnopisu při zpracovávání informací. INTERSTENO je napojeno na UNESCO a sdružuje v současné době 25 zemí ze všech kontinentů světa.
19.08.2013

Naše výstava o Olze Havlové na festivalu v Trutnově!

Výstavu „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, kterou připravilo naše gymnázium a Občanské sdružení PANT, měli možnost ve dnech 15. - 18. srpna 2013 navštívit milovníci dobré hudby i historie během legendárního hudebního festivalu v Trutnově. Nahlédněte ve fotogalerii do open air instalace a nasajte atmosféru akce!
18.08.2013

Studentky GOH na „Remember Europe“ 2013

Stejně jako loni se i letos skupina českých středoškolských studentů pod patronací PANTu zúčastnila mezinárodního setkání v rámci Visegrádské čtyřky - REMEMBER EUROPE SUMMER YOUTH CAMP – 2013. Akce proběhla ve dnech 5.- 11. srpna 2013 v Maďarsku, v Budapešti a lidové škole Lakitelek, a z naší školy se ji zúčastnily tři studentky ze 4.A.
04.07.2013

Stříbrní ve Školní lize horských kol

Každý čtvrtek od 2. 5. do 27. 6. závodil tým našich studentů na horských kolech na tratích v Porubě a v Zábřehu. Po devíti závodech ligy, do které se zapojilo 26 škol, obsadili chlapci skvělé 2. místo v kategorii 1. – 9. třída a přivezli do školy krásný pohár.
01.07.2013

Komu pomohla naše povodňová sbírka

V červnu zareagovali studenti, učitelé i ostatní zaměstnanci školy na zprávy o tragických záplavách vyhlášením finanční sbírky. Během krátké doby jsme společnými silami vybrali 32 000 Kč a zástupci studentů ze studentské rady vybrali obec Štětí, na jejíž povodňové konto jsme částku zaslali. Přikládáme průvodní dopis i reakci a poděkování starosty Štětí. Všem, kteří se do rychlé sbírky zapojili, děkujeme!
28.06.2013

Závěrečná mobilita projektu Comenius

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě se ve dnech 20. - 26. června 2013 stalo hostitelskou institucí závěrečné mobility v rámci mezinárodního projektu Comenius " Walk and Learn Local Paths". Studenti z České republiky, Španělska, Turecka, Litvy a Kypru tak završili dvouletou spolupráci více než 200 studentů a 50 učitelů z 10 evropských zemí.
28.06.2013

Horolezecký kurz na Rabštejně

Ve dnech 14. – 16. 6. 2013 se konal víkendový horolezecký kurz na Rabštejně. Zúčastnilo se jej 15 studentů naší školy. Kurz byl zastřešen a veden zkušenými instruktory skalního lezení Hynkem, Kamilem a Petrem.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba