gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality

17.04.2013

Úspěchy dějepravců septimánů na na poli historickém!

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě (MěV ČSBS) pořádal již 3. ročník studentské vědomostní soutěže ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”. V ní naši čtyři studenti obstáli výborně a všichni získali nejvyšší ocenění v první skupině i věcné ceny - počítačové tablety!
16.04.2013

Impérium vrací úder - husitství v dějepisném semináři

Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (OPVK 7.2.3). V rámci této spolupráce vystoupila v dějepisném semináři pro septimy doktorandka Hana Komárková s prezentací "Impérium vrací úder: Propaganda ve službách války o kalich". Nelehké téma představené v přístupném a přátelském duchu seminaristy podle reakcí zaujalo a otevřelo jim nové světy, do kterých běžná středoškolská výuka dějepisu dává opravdu jen skromně nahlédnout.
15.04.2013

Náš učitel na setkání organizátorů EUSTORY v Rize

Občanské sdružení PANT se stalo v tomto roce organizátorem národního kola mezinárodní studentské soutěže EUSTORY v České republice. Několik dní po vyhlášení tématu VII. ročníku odcestoval učitel naší školy a zástupce PANTu Tom Rett do Rigy, kde se zúčastnil každoročního setkání organizátorů Annual EUSTORY Network Meeting 2013.
13.04.2013

Úspěch v krajském kole zeměpisné olympiády

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 ve Středisku volného času v Moravské Ostravě proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu zde reprezentovali vítězové okresního kola Radek Tyl a Jakub Lípa.
12.04.2013

Radosti starosty na našem gymnáziu

Dne 21. března 2013 navštívil naši školu starosta města Klimkovic pan Ing. Zdeněk Husťák. Naše třída prima B tak strávila dvě zajímavé, poučné a příjemné hodiny výchovy k občanství.
10.04.2013

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN i na naší škole

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN i na naší školeMezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
10.04.2013

Očekávaný dějepravný kvíz pro exkurzisty je tady!

Milí studenti, dějepravy příznivci, nedávní putovatelé kraji bavorskými i rakouskými. Slibovaný test ve formě kvízu, kterýžto se naoko podobá sérii dotazů, máte před očima! Čtěte otázky pozorně, přemýšlejte pomalu a hluboce, soustřeďte se! Jde o hodně! Unikátní ceny vážící se ke kulturní činnosti vašich dějepravců čekají na své majitele!
09.04.2013

Ohlédnutí za Bezejmennými ve Fiducii

Pět let s Bezejmennými. Číslo pět a náš obsesivní sklon k mystice. A tak jsme hledali, co nám řekne slovník o čísle pět, o nás a pěti letech na umělecké scéně. Bude to symbolické?
08.04.2013

Dějepravné putování Bavorskem a Rakousy v básních obrazech i fotografiích

Dějepravné putování Bavorskem a Rakousy v básních obrazech i fotografiíchCesta dějepravců a milovníků dějepravy po trase Ostrava - Regensburg - Dachau - Mnichov - Königsee - Hellein - Salzburk - Melk - Ostrava vyjevena jest v níže vystavených básních obrazových, Markétou Tomáškovou věrohodně a věropravně zobrazených.
08.04.2013

Maraton v četbě Dona Quijota (duben 2013)

středa 17. dubna 2013 8:00 - 20:00 hodin (15:00 - 19:00 hodin)
05.04.2013

Další aktivity Pěveckého sboru GOH

Zpěváci se v březnu 2013 zúčastnili hodnocených postupových přehlídek Gymnasia Cantant v Orlové a další regionální soutěže Opava cantant.
04.04.2013

SETKÁNÍ DIVADEL – MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY 2013

Ve dnech 22. a 23. března se ve Valašském Meziříčí konalo regionální kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek a festivalu studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí.
04.04.2013

Exkurze na magistrát města Ostravy

Ve středu 20. 3. jsme se studenty primy navštívili magistrát města Ostravy.
04.04.2013

Úspěch v okresním kole fyzikální olympiády

Dne 26. 3. 2013 se ve Středisku volného času v Ostravě konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategorií E a F (odpovídá kvartám a terciím).
29.03.2013

Exkurze do společnosti OZO Ostrava

Třídit! Třídit! Třídit! Takto lze bez nadsázky označit heslo, které by si měl osvojit každý z nás. Jak ale správně postupovat? Opravdu víme, co s odpady? Právě této problematice se ve dnech 25. a 26. 3. 2013 věnovali žáci sekund v Centru odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava v rámci programu „Kam s ním?“.
29.03.2013

Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun? měla celorepublikový rozměr

Pod názvem "Vyhnání – vysídlení – odsun?" se na našem gymnáziu konal ve dnech 26.-27. února již VIII. ročník tradiční studentské středoškolské konference. Akce byla letos již po druhé součástí projektu občanského sdružení PANT Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Zúčastnilo se jí téměř osmdesát účastníků.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba