gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Německý jazyk

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Jana Lorber    jana.lorber@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
Mgr. Táňa Janíková   tana.janikova@gyohavl.cz
Mgr. Hana Šímová   hana.simova@gyohavl.cz
Mgr. Jana Kocourková   jana.kocourkova@gyohavl.cz
Mgr. Eva Kolaříková   eva.kolarikova@gyohavl.cz
Mgr. Martina Štefková   martina.stefkova@gyohavl.cz  


Od školního roku 2009/10 mají naši žáci k dispozici tři speciální jazykové učebny, které jsou vybaveny dataprojektorem, počítači, sluchátky a jedna z nich také interaktivní tabulí. Tato technika umožňuje učitelům využívat nejmodernější výukové metody, díky kterým se výuka stává pro žáky zajímavější a o osvojování jazykových dovedností je pro ně snadnější.


Učebnice

Prima Deutsch mit Max 1
Sekunda Deutsch mit Max 1, 2, alt + neu
Tercie Deutsch mit Max 2 neu
Kvarta Deutsch mit Max 2, Berliner Platz 2 neu
Kvinta Berliner Platz 2 neu
Sexta Berliner Platz 2, Berliner Platz 3 neu
Septima Berliner Platz 3
Oktáva Maturitní témata
1. ročník Berliner Platz 1 neu
2. ročník Berliner Platz 1, 2 neu
3. ročník Berliner Platz 2, 3 neu
4. ročník Berliner Platz 3


Ve čtvrtém ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z německého jazyka, jehož obsahem je:

  • příprava k maturitě z německého jazyka a na zkoušku Goethe Zertifikat B1,
  • rozšíření slovní zásoby,
  • hlubší proniknutí do struktury jazyka a jeho snazší pochopení,
  • získání pohotovosti při vyjadřování,
  • nácvik porozumění psanému a poslechovému textu,
  • práce s cizojazyčným tiskem,
  • hovorová, rakouská a švýcarská němčina,
  • reálie německy mluvících zemí,
  • významné německé osobnosti.Plánované akce ve školním roce 2019/20

Září 2019 Mezinárodní den jazyků
Říjen 201

Přednáška k jazykovým certifikátům (GZ) pro sexty
Přednáška Do Německa na zkušenou pro 3. ročník a septimu
Přednáška Do Rakouska na zkušenou pro 2. ročník

Listopad 201

Výslovnostní soutěž Brich dir die Zunge nicht
Zertifikat Deutsch – zkouška nanečisto
Exkurze do Berlína - septimy

Prosinec 2019 Exkurze do vánoční Vídně pro žáky vyššího gymnázia
Leden 2020 Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo
Březen 2020 Soutěž v recitaci německé poezie - školní kolo
Jaro 2020

Přednáška Do Rakouska na zkušenou pro 2./3. ročník
Mezinárodní studentský seminář v Bad Marienbergu - dle nabídky

červen 2020 Projektové dnySpolupráce s Domem Evropy v Praze - semináře v Bad Marienbergu

Už mnoho let spolupracuje naše škola s Domem Evropy Praha. Díky této spolupráci se vybraní žáci školy mohou zúčastnit mezinárodního studentského semináře v německém Bad Marienbergu. Tam prožijí zajímavý týden se stejně starými vrstevníky z různých zemí Evropské unie, se kterými se dorozumívají pomocí němčiny a angličtiny.
Letos spolupráce s Domem Evropy pokračuje.

 

Mezinárodní projekty

Studenti nižšího gymnázia se zapojují do mezinárodního internetového projektu Das Bild der Anderen. Prostřednictvím internetového dopisování poznávají v rámci tohoto projektu stejně staré žáky z různých zemí světa. V loňském školním roce si žáci loňské 2. B dopisovali s vrstevníky z afrického Džibutska a žáci z loňské 3. A a B se žáky z Dánska. Letos hledáme kamarády k dopisování pro třídy 2. A a 3. A.

 


Rodilí mluvčí ve výuce

Výuku německého jazyka se už několik let snažíme doplňovat o aktivity s lektorem – rodilým mluvčím. Od loňského školního roku na škole působí německá lektorka Mgr. Anja Flaume, která se letos bude zapojovat do výuky různých německých skupin každý čtvrtek a pátek.Jazyková zkouška Goethe Zertifikat B1


Ve spolupráci s Jazykovou agenturou Hello organizujeme pro žáky informační přednášku o jazykových zkouškách a při větším počtu zájemců i „zkoušku nanečisto“ přímo na naší škole. V loňském školním roce si zkoušku na úrovni B1 vyzkoušelo 16 žáků ze septim a oktáv a všichni byli úspěšní. Někteří z nich si pak složili i zkoušku naostro, jedna žákyně septimy si složila certifikát na úrovni B2 a další žáci se připravují na zkoušku v letošním školním roce.

Pro žáky septim a sext jsme letos nabídli certifikátní kroužek, který žákům pomáhá při nácviku a zvládání jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení a psaní) a rozšiřování slovní zásoby, které jsou potřeba pro zvládnutí jazykového certifikátu na úrovni B1. Do kroužku se přihlásilo 10 žáků.

 

Přednáška Do Německa na zkušenou / Do Rakouska na zkušenou

Pro studenty organizujeme přednášky Do Německa na zkušenou a Do Rakouska na zkušenou.

Během nich se žáci seznámí s možnostmi prázdninové práce, projektů, setkání a aktivit, které se jim nabízí u našeho největšího německy mluvícího souseda, a s postřehy ze studia v zahraničí. Přednášku vedou lektoři – mladí lidé, kteří se těchto aktivit zúčastnili nebo v zahraničí studují, a předávají takto mladším vrstevníkům své cenné zkušenosti. Žáci tak získají přehled o akcích, které mohou využít buď o prázdninách nebo v průběhu studia na střední a vysoké škole, a odnesou si zároveň i cenné rady lektorů a seznam užitečných odkazů.
Úspěchy loňského školního roku

Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo
1. místo v kat. IB – Melánie Gráfová, 2.B

Konverzační soutěž v německém jazyce – krajské kolo
2. místo v kat. II B– Klára Kuropčáková, 4.A


Recitační soutěž v německém jazyce – Vyzývací soutěž Wichterlova gymnázia pro žáky středních škol
3. místo ve vyšší kategorii – Anna Psennerová, 5.A


Vytvoř deskovou hru – celorepubliková soutěž vyhlášená SGUN
2. místo - Hederová, Hráčková, Kudlíková, Janásová, 3.B


Opavská soutěž vtipné němčiny
5. místo – Šimon Pavlík, 6.B

 

Zpracovala Mgr. Jana Lorber
září 2019

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba