gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2012/2013

16.09.2013

Blíží se vyvrcholení oslav 80. výročí narození Olgy Havlové!

Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození jsme proto zorganizovali několik akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout mladým lidem i široké veřejnosti. Součástí oslav byla účast našeho studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands 21. června 2013, esejistická soutěž pro studenty, životopisná výstava v české i anglické jazykové verzi a vyvrcholením bude blížící se nadační Den Olgy Havlové na půdě naší školy 3. října 2013.
19.08.2013

Naše výstava o Olze Havlové na festivalu v Trutnově!

Výstavu „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, kterou připravilo naše gymnázium a Občanské sdružení PANT, měli možnost ve dnech 15. - 18. srpna 2013 navštívit milovníci dobré hudby i historie během legendárního hudebního festivalu v Trutnově. Nahlédněte ve fotogalerii do open air instalace a nasajte atmosféru akce!
04.07.2013

Stříbrní ve Školní lize horských kol

Každý čtvrtek od 2. 5. do 27. 6. závodil tým našich studentů na horských kolech na tratích v Porubě a v Zábřehu. Po devíti závodech ligy, do které se zapojilo 26 škol, obsadili chlapci skvělé 2. místo v kategorii 1. – 9. třída a přivezli do školy krásný pohár.
28.06.2013

Historicko-umělecká exkurze do Vídně

Ve dnech od 10. do 14. června se vybraní studenti zúčastnili historicko-umělecké exkurze do Vídně v rámci spolupráce s Ústavem historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Evropskou unií.
28.06.2013

Student primy Matyáš Turek mezi oceněnými žáky

Matyáš Turek, student primy A, nastoupil v září 2012 a již jeho první pololetní vysvědčení patřilo mezi nejlepší. Samé jedničky si udržel také v druhém pololetí a uplatnil své znalosti v několika matematických soutěžích. V Pythagoriádě se umístil mezi třemi nejlepšími ve své kategorii a postoupil do krajského kola, kde skončil na 11. místě. V soutěži Klokan své matematické znalosti opět potvrdil.
26.06.2013

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol vědomostních soutěží

V deštivém úterním odpoledni 11. 6. 2013 proběhlo na Janáčkově konzervatoři slavnostní oceňování vítězných řešitelů krajských kol olympiád v matematice, fyzice, zeměpise a českém jazyce. Předání diplomů probíhá tradičně pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové.
26.06.2013

Jazykový pobyt v Anglii

V týdnu od 2. do 16. 6. 2013 jsem se zúčastnila výukového pobytu v historickém městě Lancaster ve Velké Británii. Jazykový pobyt je součástí projektových aktivit školy, proto byly veškeré náklady hrazeny z grantových zdrojů.
26.06.2013

Veřejná sbírka DC ADRA „Pomáhám zn. rád“

ADRA působí v České republice již 21 let a právě u této příležitosti vyrazili studenti našeho gymnázia ve středu 29. 5. 2013 do ulic Ostravy v trikách s logem ADRA.
19.06.2013

Jednoleté studium ve Francii

K nápadu vyzkoušet program Rok v Lotrinsku pořádaný Moravskoslezským krajem mě přivedla profesorka francouzštiny Andrea Mezihoráková.
19.06.2013

Den dětí na GOH

Druhé červnové pondělí, z důvodu nepřízně počasí o týden později, se na naší škole uskutečnil sportovní dětský den pro studenty nižšího gymnázia.
14.06.2013

Soutěž o nejzajímavější esej - pište a těšte se na zajímavé ceny!

Naše gymnázium ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Ogy Havlové vyhlašuje literární soutěž o nejzajímavější esej inspirovanou citátem Olgy Havlové. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni 3. října během Nadačního dne Olgy Havlové v rámci oslav 80. výročí jejího narození.
12.06.2013

Naše studentka přijata do tříletého studia v Nîmes

Karolína Hurníková, studentka kvinty B, se letos na jaře zúčastnila zkoušek na francouzské lyceum v Nîmes.
12.06.2013

Koncerty pěveckého sboru v DK Ostrava

V úterý 4. června 2013 se představili naši zpěváci na vernisáži výstavy „Malovaná písnička“, jejímž organizátorem byl DDM Ostrava-Poruba. Zazpívali výtvarně talentovaným mladším kamarádům, jejichž kresby a malby budou zdobit prostory DK Ostrava.
05.06.2013

Český běh žen

Sobotní den nebyl v Ostravě jen oslavou dětí, ale i všech žen.
02.06.2013

Olympiáda ve stacionáři

Dne 22. května 2013 se skupina studentů ze společenskovědního semináře zapojila jakožto dobrovolnická pomoc do olympiády pořádané Stacionářem Třebovice pro klienty s mentálním handicapem.
29.05.2013

Úspěch eTwinningového týmu GOH a další akce

Studenti tercie A pod vedením Mgr. Barbory Dočkalové získali za svůj první eTwinningový projekt „Save Christmas traditions“ Quality Label.
28.05.2013

Listování literární pozůstalostí Jaromíra Šavrdy v Archivu města Ostravy

V pondělí 27. května 2013 se studenti dějepisného semináře z 3.A zúčastnili unikátní akce v Archivu města Ostravy. Měli možnost se seznámit s životem a dílem ostravského spisovatele, signatáře Charty 77 a vězně svědomí Jaromíra Šavrdy netradiční formou. Ředitelka archivu PhDr.Blažena Przybylová představila výběr jeho z pozůstalosti, studenti si mohli zblízka prohlédnout motáky z vězení, Šavrdou přepisované samizdaty, osobní dokumenty i fotografie z jeho pohřbu v roce 1988. Poté si v doprovodu paní ředitelky prohlédli také depozitáře a další prostory archivu.
25.05.2013

CHARITATIVNÍ SBÍRKA „ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“

Ve středu 15. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
23.05.2013

Česko-německé vztahy v historickém semináři

 V rámci spolupráce a partnerství v projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace vystoupil v dějepisném semináři pro septimy doktorand Martin Sosna s prezentací "Proti sobě? Společně? Vedle sebe?". Jeho vystoupení bylo věnováno soužití Čechů a Němců na našem území v historické perspektivě - od středověku přes novověk a nacionalistické konfrontace 19. století, 1. světovou válku, vznik Československa a proměny národnostních vztahů, až po tragické události po Mnichovu, za protektorátu a během poválečného vyhnání Němců z Československa.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba