gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2013/2014

07.04.2014

Studentská konference o exilu a exulantech na GOH

Pod názvem "Češi v exilu" se na našem gymnáziu konal ve dnech 2.-3. dubna 2014 již IX. ročník tradiční studentské středoškolské konference. Akce organizovaná ve spolupráci s Občanským sdružením PANT byla součástí projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, a zúčastnilo se jí přes osmdesát účastníků.
07.04.2014

Beseda o současné poezii

V pátek 4. dubna 2014 jsme s několika našimi studenty navštívili slavnostní vyhlašování celostátní literární soutěže o nejlepší limerick, kterou uspořádali kolegové Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Následovala beseda o současné literatuře, vydávání knížek i o samotném psaní...
07.04.2014

Doktorand ze Slezské univerzity přednášel v semináři dějepisu

 Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (OPVK 7.2.3). V rámci této spolupráce vystoupil v dějepisném semináři pro septimy doktorand Aleš Kremp s přednáškou na téma: Volný čas v českých zemích v 50. a 60. letech. 
06.04.2014

Víčka z PET lahví pro Tomáška Berku

Všem, kteří se aktivně zapojují do sběru víček a pomáhají tak Tomáškovi přiblížit jeho přání chodit, oznamujeme, že bylo mamince předáno 500 kg víček z PET lahví. Tomáškova maminka moc děkuje a posílá dvě fotografie.
31.03.2014

Rozsviťme se modře na GOH

Studenti Gymnázia Olgy Havlové již v mnoha případech ukázali, že nejsou lhostejní k těm, kteří jsou jakýmkoli způsobem znevýhodnění.
28.03.2014

Studentská konference GOH a PANTu "Češi v exilu"

Naše gymnázium ve spolupráci s Občanským sdružením PANT pořádá již IX. ročník středoškolské studentské konference v Ostravě. Koná v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a bude tematicky zaměřena na exil v dějinách moderního Československa.
26.03.2014

Světový den vody s otevřenou vědou

Víte, že i voda má svůj svátek? Světový den vody byl organizací spojených národů stanoven na 22. březen již počátkem 90. let 20. století. Důvodem je skutečnost, že na světě stále více lidí trpí nedostatkem pitné vody. Žáci tercií se u příležitosti svátku této životodárné tekutiny zúčastnili v areálu Vysoké školy báňské Světového dne vody s Otevřenou vodou a připomněli si, jak je voda nesmírně důležitá pro veškerý život na Zemi, a proč je důležité s vodou správně hospodařit.
26.03.2014

Adopce na dálku 2014

Letos opět proběhla na naší škole humanitární sbírka na podporu vzdělání dvou afrických dětí, které máme jako škola adoptovány. Všichni naši studenti se vstupem na školu stávají nejen žáky, ale zároveň i adoptivními rodiči.
26.03.2014

Přednáška Živé pochodně, následovníci Jana Palacha

 Dne 26. března připravilo Občanské sdružení PANT také pro studenty našeho gymnázia projekci dokumentárního snímku Jan Zajíc - pochodeň č. 2, která byla spojená s přednáškou historika Petra Blažka a prohlídkou výstavy Příběh Jana Zajíce. 
26.03.2014

Blazeovaní vystoupili na festivalu ve Valašském Meziříčí

Během 21. – 23. března se ve Valašském Meziříčí uskutečnil festival Setkání divadel – Malé jevištní formy. Školní divadelní soubor Blazeovaní patří k jeho tradičním účastníkům. Po hrách Dědictví (2011), Používejte kondom! (2012) a Nová vlna se starým obsahem (2013) se letos studenti předvedli v inscenaci Hodina pravdy.
25.03.2014

Anglické výukové divadlo The Bear opět u nás

Již třetím rokem měli studenti našeho gymnázia příležitost zhlédnout interaktivní výukové anglické divadlo.
25.03.2014

Literární seminář navštívil doc. Malura

Ve čtvrtek 20. března 2014 poctil literární seminář svou návštěvou doc., Mgr. Jan Malura Ph.D. Přední český odborník na starší českou literaturu si pro studenty připravil přednášku s názvem Šifra jako klíč ke starší literatuře.
20.03.2014

Gymnasia Cantant

V úterý 18. března 2014 se konala v Orlové postupová přehlídka smíšených pěveckých sborů Moravskoslezského a Zlínského kraje. Naši zpěváci se představili v obou kategoriích (soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní s volným programem). Všechny sbory obdržely „Pamětní list“.
18.03.2014

Pozvánka na filmový festival JEDEN SVĚT (2014)

17.3. - 21.3. 2014 se koná v Ostravě filmový festival Jeden svět.
11.03.2014

REMEMBER – PAMATUJ 2014

Pěvecký sbor naší školy a Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily se připojili k dalším 60 hudebním tělesům celé České republiky, aby si připomenuli tragické události roku 1944, kdy bylo během tří nocí zavražděno deset tisíc nevinných mužů, žen a dětí tzv. Terezínského rodinného tábora.
11.03.2014

Workshop Nerovnosti světového hospodářství

 Dne 11. března 2014 jsme pro studenty kvint a prvního ročníku v rámci zeměpisu zorganizovali vzdělávací workshop „Nerovnosti světového hospodářství“. Vzdělávací program vedly lektorky ze společnosti ADRA. 
07.03.2014

Comenius asistentka na GOH

Milí studenti,

v minulém školním roce jsme byli hostitelskou institucí pro Comenius asistenta ze Španělska. Určitě si vzpomínáte na Miquela.
 
05.03.2014

"Vlajka pro Tibet" - mezinárodní kampaň i na naší škole!

Dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet” připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba