gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2018/2019

20.09.2019

Super horká exkurze

 V rámci projektových dnů na konci školního roku se 26. 6. 2019 vydalo 52 žáků z kvarty A a tercií na exkurzi do Vídně. Program zahrnoval projížďku po „Ringu“ kolem nejvýznamnějších památek centra, prohlídku zoologické zahrady a parku v Schönbrunnu a návštěvu zábavního parku v Prátru. Všichni se těšili na zážitky z města, se kterým se blíže seznámili už i cestou do Rakouska z krátkých cestopisných filmů, jež byly promítány v autobusu.
27.06.2019

Dvojí výjimečné vyznamenání pro Petra Šimíčka

Poslední měsíc tohoto školního roku byl pro kolegu Petra Šimíčka zaplněn kromě jiného dvěma výjimečnými událostmi – jednak se probojoval mezi deset finalistů mezinárodní ceny Global Teacher Prize Czech Republic a poté převzal mezi stovkou dalších významných osobností bronzovou medaili Masarykovy univerzity.
27.06.2019

Bad Marienberg 1. 4. - 6. 4. 2019

Na začátku měsíce dubna se šest žákyň vyššího gymnázia vydalo s Mgr. Štefkovou do německého Bad Marienbergu. Cílem jejich cesty byl mezinárodní studentský seminář s názvem Volby do Evropského parlamentu?! Potřebujeme Evropský parlament?
27.06.2019

Slavnostní převzetí titulu Ekoškola v Senátu PČR

Dne 18. 6. 2019 jsme se s panem učitelem Fluksou a se zástupci Ekotýmu (Adéla Popelková, Gabriela Jochcová, Magdaléna Machová, Karolína Žáková, Markéta Nováková a Veronika Prokopová) vydali do Prahy, abychom si zde vyzvedli získané ocenění a titul Ekoškoly.
27.06.2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (2019)

Již tradičně jsme se s čerstvými maturanty rozloučili v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde se na slavnostním ceremoniálu sešli učitelé, rodiče, sourozenci, prarodiče, přátelé a další hosté.
21.06.2019

Francouzská kuchyně ve Slunečnici (červen 2019)

V úterý 4. června 2019 se již tradičně naši studenti vydali do Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě, aby zpestřili dopoledne místním klientům. Jednalo se o ochutnávku francouzských jídel, které si studenti francouzského jazyka sami připravili.
19.06.2019

Naše studentka oceněna mezi nejlepšími studenty v Ostravě-Porubě

Počátkem června už poosmnácté porubská radnice ocenila žáky základních a středních škol. V letošním roce jich bylo čtyřicet a ocenění získali za skvělé studijní výsledky, reprezentaci v různých oborech mimoškolní činnosti i za pomoc druhým. Od starostky Lucie Baránkové a místostarosty Martina Tomáška obdrželi pamětní listy a permanentní vstupenky do sportovních zařízení společnosti Sareza.
14.06.2019

Druhý ročník fotbalového mistrovství na Gyohavl

Zveme všechny fanoušky a fanynky na fotbalový turnaj do Martinova, přijďte podpořit své spolužáky i učitele a strávit příjemné dopoledne piknikem a sledováním napínavých sportovních klání.

Budeme se těšit.
12.06.2019

Koncert pěveckého sboru CHOIR VAN GOH

Zveme Vás na tradiční koncert pěveckého sboru CHOIR VAN GOH k závěru úspěšné koncertní sezóny.

Posluchače rádi přivítáme 14. 6. 2019 v 18 hodin v sále Domu dětí a mládeže na ulici Marie Majerové.

Přijďte si vyslechnout naše zlaté zpěváky. Těšíme se na Vás. Olga Blažková, Lukáš Marek a členové CHOIR VAN GOH
 
12.06.2019

Rodilá mluvčí v hodině španělštiny (prima B)

V pondělí 10. 06. 2019 si žáci primy B mohli ověřit, co se v průběhu prvního roku studia španělského jazyka naučili. Pozvání do hodiny přijala rodilá mluvčí Lic. Begoña García Ferreira, která již řadu let působí jako lektorka španělského jazyka na Ostravské univerzitě.
12.06.2019

Český den proti rakovině (květen 2019)

Ve středu 15. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka slouží kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
11.06.2019

Elixír do škol (červen 2019)

Pokusy s vodivým těstem

Tématem posledního setkání ve školním roce 2018/2019 byly pokusy s vodivým těstem. Účastníci si nejdříve vyrobili pomůcku na ukázku krokového napětí a poté se již všichni pustili do modelování elektrických obvodů, kdy se místo klasických vodičů používali kuličky a jiné tvary vyrobené z vodivého těsta.
11.06.2019

Anglický víkend

První a druhý červnový den strávili studenti kvinty A v moravských beskydských kopcích s anglickým lektorem.
03.06.2019

Studentské volby do Evropského parlamentu (květen 2019)

V úterý 7. a ve čtvrtek 9. května proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu. Jedná se o projekt organizace Člověk v tísni, který chce přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Zúčastnit se mohli studenti, kteří dosáhli věkové hranice 15 let. Na naší škole již proběhly Studentské volby do zastupitelstev obcí, krajské volby, prezidentské volby, stejně jako volby parlamentní.
27.05.2019

Elixír do škol (květen 2019)

Tématem květnového setkání byla přednáška na VŠB-TUO na téma: Historie využívání páry aneb 2000 let od aeolipily k parní turbíně
17.05.2019

Metoda CLIL v hodinách dějepisu a v dalších předmětech

V letošním školním roce pilotně implementujeme metodu CLIL v hodinách dějepisu v obou primách. V rámci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím jazyce, v našem případě v angličtině.
07.05.2019

Horizon Gran Prix

Dne 17. 4. jsme se zúčastnili soutěže Horizon Gran Prix, kde jsme zúročili své poznatky nabyté díky SOČ na téma Emise automobilů, ve které jsme studovali i jednotlivé typy pohonných jednotek z pohledu ekologie a jejich alternativ. Již samotná příprava na závod představuje pro týmy výzvu v podobě sestavení soutěžního vozu z poskytnutých dílů, doladění techniky a vozu samotného. Této části jsme se věnovali přes měsíc a strávili jsme desítky hodin v prototypové laboratoři CPIT a přilehlé tělocvičně v rámci areálu VŠB-TUO. Při samotném závodu byly na týmy kladeny vysoké nároky skrze techniku jízdy, kooperaci v týmu a výdrž.
07.05.2019

Konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi

Dne 8. 4. 2019 jsme se s naším příspěvkem na téma emise automobilů zúčastnili konference s názvem Obnovitelné zdroje v teorii a praxi. Program tvořilo několik příspěvků ve formě prezentací z řad studentstva, ale i organizací, které usilují o zlepšení environmentálních podmínek v pohraničí Česka a Polska.
02.05.2019

Zpěváci CHOIR VAN GOH opět reprezentovali město Ostravu na celostátní soutěži v Brně

Ve dnech 25.–27. dubna se uskutečnil jubilejní 25. ročník Gymnasia Cantant, celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů, a my byli u toho! Náš sbor byl pozván jako host celé přehlídky v nepovinné kategorii. Tím se myslí program bez povinné skladby.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba