gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Program Ekoškola

Program Ekoškola byl vyhlášen v roce 1995 jako reakce na Summit Země v Rio de Janeiru s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2005 a naši žáci jsou do programu zapojeni od roku 2013.

Žáci se v rámci mezinárodního programu Ekoškola, do kterého je v současné době zapojeno více než 25 000 škol z 53 zemí různých kontinentů, snaží naplňovat hlavní cíl programu: snížit ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšit prostředí ve škole i jejím okolí.

Žáci pracující v ekotýmu i mimo něj nejprve provedli vstupní analýzu v jednotlivých oblastech (voda, odpady, energie, prostředí školy, životní styl, biodiverzitra a doprava), vyhodnotili silné a slabé stránky jednotlivých oblastí, sestavili ekokodex a plán činnosti, který obsahuje cíle vedoucí k odstranění nedostatků v ekologickém "životě" školy. Žáci také průběžně sledují, jakým způsobem se tyto cíle daří naplňovat a případně je přehodnocují.

Uvědomme si, že pokud dokážeme ovlivnit svou školu, dokážeme změnit i svět kolem sebe.

O mezinárodním programu Eco-Schools najdete informace zde.

Více o českém programu Ekoškola se dozvíte zde a také na stránkách Sdružení Tereza, které je garantem programu v České republice.

Mgr. Martin Fluksa
 

14.12.2017

8. ročník soutěžní Ekokonference

V pondělí 4. 12. 2017 proběhl na naší škole již osmý ročník soutěžní Ekokonference. Letošní téma bylo věnováno Rekultivacím a změnám v krajině Moravskoslezského kraje způsobenými činností člověka.
05.12.2017

Přestaň mluvit, začni sázet!

„Sázením stromů proti oteplování planety“ - tak zní heslo mezinárodní organizace Plant for the Planet. Děti z celého světa sází stromy, aby se snížilo množství oxidu uhličitého v atmosféře. Ve středu 29. listopadu se k vysazování připojili také žáci naší školy, kteří ve spolupráci s žáky Wichterlova gymnázia vysázeli stromy v Krásném Poli v blízkosti Planetária Ostrava.
29.06.2017

Mezinárodní titul Ekoškola úspěšně obhájen!

Slavnostní převzetí titulu Ekoškola proběhlo 22. června 2017 v Senátu Parlamentu České republiky.
14.05.2017

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: září 2016 - červen 2017
12.04.2017

Úspěch v krajském kole Ekologické olympiády

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhlo ve Starých Hamrech v Beskydech krajské kolo Ekologické olympiády, ve kterém se náš tým ve složení Martina Jandová, Daniela Němcová a Klára Výtisková (kvinta A) umístil na velmi pěkném druhém místě. Více o strastiplných úlohách a průběhu olympiády si můžete přečíst v básni, která byla složena při zpáteční cestě.
28.03.2017

Plant for the planet

Dne 2. března se na naší škole uskutečnil dobročinný prodej takzvaných "Hodných čokolád" pod záštitou společnosti Plant for the Planet. Jedná se o mezinárodní neziskovou organizaci, která bojuje proti emisím oxidu uhličitého, usiluje o nápravu životního prostředí na naší planetě a navíc je iniciativou dětí a dospívajících.
07.12.2016

7. ročník soutěžní Ekokonference

V pondělí 5. 12. proběhl na naší škole již sedmý ročník soutěžní Ekokonference pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letošní téma bylo věnováno ovzduší a dopravě, jejich vlivu na životní prostředí našeho regionu.
23.11.2016

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí opět naše!

Soutěžní tým tvořený Jankou Marschalkovou, Michaelou Kupkovou a Ivanou Novobílskou ze sexty A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci. V konkurenci středních škol jsme se opět umístili na krásném 1. místě. Ocenění jsme získali také za nejlepší odbornou práci soutěže.
05.11.2016

Envofilm s naší účastí

Dne 20. 10. 2016 jsme se s naším tříčlenným týmem a panem magistrem M. Fluksou vypravili do Českého Těšína na předávání cen Envofilm 2016. Film, se kterým jsme se zde prezentovali, nese název “Ostrava, zelené město?" a jeho natáčení nám zabralo téměř půl roku. Nabyli jsme spoustu zajímavých zkušeností a celý projekt nás velice obohatil. V dalším ročníku to s novými nápady určitě zkusíme znova. Barbora Morysová, kvinta B
 
05.11.2016

Život v zahradě 2016

Dne 14. 10. proběhl na naší škole druhý ročník bienále „Život v zahradě“. Na tomto projektovém dni se mohli studenti seznámit s různými odrůdami ovoce a zeleniny, které sami pěstují v podmínkách svých zahrad. Díky spolupráci se Střední zahradnickou školou v Ostravě, jež nám zapůjčila vzorky jablek a hrušek, měli žáci možnost vidět i méně pěstované odrůdy jádrovin.
10.10.2016

Kongres středních škol s naší účastí (říjen 2016)

Dne 3. 10. 2016 jsme se zúčastnili již třináctého ročníku kongresu pro střední školy, tentokrát s tématem „Vnímání světa v rámci ekonomiky a bezpečnosti“.
28.04.2016

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 19. dubna po vyučování se dobrovolníci z ekotýmu a 1. C zapojili do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, organizované Českým svazem ochránců přírody a spolkem Ekosmák. Studenti se vydali do lesa v Plesné, aby okolí frekventovaných stezek a přilehlého potoka zbavili odpadků.
25.04.2016

Krajské kolo Ekologické olympiády

Letošní již 21. ročník Ekologické olympiády se po delší odmlce konal také v Moravskoslezském kraji. Naši školu ve dvoudenním krajském kole reprezentoval tříčlenný tým z kvinty ve složení Martina Šrámková, Pavla Marschalková a Lenka Marschalková. Náplní soutěže bylo porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.
03.04.2016

8. ročník Krajské konference

Dne 23. března jsme se zúčastnili již 8. ročníku konference „Prezentace badatelských projektů EVVO“, který již tradičně proběhl v zasedací místnosti zastupitelstva pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové.
03.04.2016

Den vody očima žáků

V pondělí 21. března navštívili žáci tercií v rámci Světového dne vody Ústav geoniky AV ČR. Možná se ptáte, proč bychom si měli Světový den vody, který připadá na 22. březen, připomínat. Víte ale kupříkladu, že podle Světového ekonomického fóra (WEF) představuje „vodní krize“ jednu ze tří největších hrozeb v nadcházející dekádě?
21.01.2016

Exkurze do OZO Ostrava

V úterý 19. 1. 2016 navštívili studenti sekundy B program Kam s ním? společnosti OZO Ostrava. Cílem programu bylo pochopit, proč a jak je třeba třídit odpad z domácností, co se s ním dále děje a k čemu je využit po případné recyklaci.
08.12.2015

6. ročník soutěžní Ekokonference

V pondělí 7. 12. proběhl na naší škole již šestý ročník soutěžní Ekokonference pro naše studenty tercií a kvart a žáky 8. a 9. tříd základních škol. Letošní téma bylo věnováno Energiím a životnímu prostředí našeho regionu.
21.11.2015

Kongres středních škol s naší účastí

Dne 26. října 2015 se naši studenti zúčastnili již dvanáctého ročníku kongresu pro střední školy, tentokrát s tématem „Život člověka v aktuálních podmínkách“.
21.11.2015

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Soutěžní tým tvořený Nicolou Pertile a Eliškou Mičulkovou ze 4. A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na krásném 1. místě. Další soutěžní tým ve složení Nikola Urbanová, Daniela Švrčková a Martina Chobotová ze 2. C byl oceněn za nejlepší závěrečnou práci.
23.06.2015

Slavnostně jsme převzali titul Ekoškola - mezinárodní ocenění!

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl slavnostně předán 18. června 2015 v Senátu Parlamentu České republiky a jsme na něj právem hrdi.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba