gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Španělský jazyk

 


Ve školním roce 2019/2020 pracuje předmětová komise v tomto složení:


Vedoucí PK: Ing. Alexandra Arencibia (alexandra.arencibia@gyohavl.cz)
Členové PK: Mgr. Petra Šimčáková (petra.simcakova@gyohavl.cz), Mgr. Hana Musálková (hana.musalkova@gyohavl.cz), Mgr. Lukáš Hotový (lukas.hotovy@gyohavl.cz)


V průběhu letních prázdnin se nám již popáté podařilo zorganizovat Letní kemp se španělštinou. Zúčastnili se ho studenti současné kvinty a kvarty, kteří měli možnost se zdokonalit v jazyce a zároveň si zasportovat.

Projekt Týden španělské kultury nazvaný Semana Ostraña 7 bude probíhat v týdnu od 21.10.2019. Těšíme se, že i letos přijmou pozvání na recitační soutěž, přednášky a další aktivity studenti řady ostravských středních i základních škol.

Ve všech ročnících čtyřletého studia budeme ve výuce pokračovat s učebnicí Vente1 a Vente2. Učebnice AVENTURA, která představuje španělštinu dynamickou a hravou formou, nás bude provázet už devátým rokem. Obě tyto učebnice rozvíjí všechny jazykové dovednosti a přibližují českým studentům každodenní španělštinu i reálie španělsky hovořících zemí.

Výuka stále probíhá ve speciálních jazykových učebnách, které jsou vybaveny dataprojektorem, počítači, sluchátky a jedna z nich také interaktivní tabulí. Tato technika umožňuje učitelům využívat nejmodernější výukové metody, díky kterým se výuka stává pro žáky zajímavější a osvojování jazykových dovedností je pro ně snadnější. Naše předmětová komise také pokračuje ve využívání výukového programu LANGmaster (pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé), který je studentům dostupný v jazykových učebnách.
Všechny příznivce španělštiny také zveme ke sledování naší facebookové stránky Španělštináři GOH.Učebnice

Prima AVENTURA 1
Sekunda AVENTURA 1
Tercie AVENTURA 1
Kvarta AVENTURA 2
Kvinta AVENTURA 2
Sexta AVENTURA 2, AVENTURA 3
Septima AVENTURA 3
Oktava AVENTURA 3
1. ročník VENTE 1, Libro de ejercicios VENTE 1
2. ročník VENTE 1, Libro de ejercicios VENTE 1
3. ročník VENTE 1, Libro de ejercicios VENTE 1
4. ročník VENTE 2, Libro de ejercicios VENTE 2


Ve třetím a čtvrtém ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář ze španělského jazyka, jehož obsahem je:

 • příprava k maturitě ze španělského jazyka a na zkoušku DELE 
 • rozšíření slovní zásoby
 • hlubší proniknutí do struktury jazyka a jeho snazší pochopení
 • získání pohotovosti při vyjadřování
 • nácvik porozumění psanému a poslechovému textu
 • práce s cizojazyčným tiskem
 • reálie španělsky mluvících zemíPlán práce předmětové komise španělského jazyka - 2019/2020

Srpen

 • schůzky PK ŠP (27. 8., 28. 8. 2019)
 • příprava na SEMANA OSTRAñA 7
 • příprava na školní exkurzi do Španělska - červen 2020


Září

 • zpracování nových tematických plánů v návaznosti na ŠVP, kontrola sjednocení tematických plánů z minulého školního roku
 • pokračování práce s učebnicí Aventura 1,Aventura 2,Aventura 3, VENTE 1, zavedení učebnice VENTE 2
 • aktualizace facebookové stránky pro potřeby PK
 • příprava studentů na recitační soutěž v rámci Týdne šp.kultury
 • zapojení rodilé mluvčí do výuky – studentka Rotary z Argentiny
 • schůzka se zástupkyní CK
 • schůzky k organizaci Semana Ostraña
 • zapojení se do aktivit v rámci Šablon II. – práce v minitýmu


Říjen

 • příprava studentů na recitační soutěž v rámci Týdne šp.kultury
 • SEMANA OSTRAñA 7 – Týden španělské kultury
 • schůzka s rodiči účastníků připravované exkurze
 • zahájení přípravy na konverzační soutěž
 • Šablony II. – práce v minitýmu (vzájemné hospitace)


Listopad

 • příprava na den otevřených dveří
 • 26. 11 2019 - Den otevřených dveří
 • příprava studentů nižšího gymnázia na vánoční fiestu (každá třída pod vedením pedagoga připravuje program pro ostatní)
 • pokračování Španělského filmového klubu - promítání
 • Šablony II. – práce v minitýmu (vzájemné hospitace)


Prosinec

 • Fiesta de Navidad 9. ročník oslavy vánočních svátků - organizace soutěže pro studenty nižšího gymnázia (koledy a jiné zvyky španělských a latinoamerických kultur)
 • Příprava studentů na překladatelskou soutěž
 • Šablony II. – práce v minitýmu (vzájemné hospitace)


Leden

 • organizace školního kola konverzační soutěže ve ŠJ
 • příprava na účast v krajském kole konverzační soutěže ve ŠJ pořádanou Gymnáziem Hladnov (zúčastní se vítězové jednotlivých kategorií školního kola)
 • 14. 1. 2020 – Den otevřených dveří


Únor

 • odborná přednáška zástupce OU o španělské literatuře a historii
 • práce se zahraničními lektory
 • účast studentů v krajském kole KK ve ŠJ
 • Šablony II. – práce v minitýmu (vzájemné hospitace)


Březen

 • práce s rodilým mluvčím
 • účast v šestém ročníku Studentské vědecké konference organizované OU
 • účast v celostátní překladatelské soutěži organizované OU – Den s překladem
 • Šablony II. – práce v minitýmu (vzájemné hospitace)


Duben

 • Maraton v četbě Dona Quijota - pokračování spolupráce s Gymnáziem Hladnov
 • příprava a organizace 10.ročníku kuchařské soutěže !VAMOS a COMER! – prezentace španělské a latinskoamerické kuchyně
 • Šablony II. – práce v minitýmu (vzájemné hospitace) 


Květen

 • pokračování Španělského filmového klubu - promítání
 • případná účast na ústředním kole konverzační soutěže
 • příprave exkurze


Červen

 • v rámci exkurzních dnů – návštěva španělské restaurace v Ostravě, návštěva ZOO pro studenty nižšího gymnázia
 • Exkurze do Španělska

 
 

Ing. Alexandra Arencibia
září 2019

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba