gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

TOP aktuality

08.01.2021

Konzultace (leden 2021)

Vážení rodiče, na úterý 12. 1. 2021 plánujeme konzultace s vyučujícími distanční formou. Bližší informacedostanete emailem od třídních učitelů.
07.01.2021

Přípravné kurzy 2021

Naše gymnázium pořádá pro všechny zájemce o studium na naší nebo jiné střední škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu, a to pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky a českého jazyka.
05.01.2021

Den otevřených dveří on-line 2021

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nám okolnosti neumožňují uspořádat Den otevřených dveří tradičním způsobem, tedy přivítat vás osobně u nás ve škole a ukázat vám, jak to u nás vypadá, nabízíme vám alespoň touto cestou základní informace, které by vás mohly zajímat.
05.01.2021

Den otevřených dveří (leden 2021)

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří:
15.12.2020

Organizace školy od 21. 12. 2020

MŠMT vyhlásilo na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 volno pro všechny žáky a studenty ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ jako "dny boje proti covidu". Další informace o organizaci školy od 4. 1. 2021 uvedeme na našich stránkách na přelomu kalendářního roku.
02.12.2020

Organizace školy od 7. 12. 2020

V souvislosti s přechodem do 3. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR (PES) bude zavedena rotační výuka na středních školách, tedy i na vyšším gymnáziu.
23.11.2020

Organizace školy od 25. 11. 2020

V souvislosti s přechodem do 4. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR (PES) bude částečně obnovena prezenční výuka ve škole.
02.11.2020

Den otevřených dveří 2020/21

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří:
23.10.2020

Třídní schůzky (listopad 2020)

Vážení rodiče, začátkem listopadu obvykle pořádáme třídní schůzky, v současné situaci proběhnou alespoň distančním způsobem.
13.10.2020

Organizace školy od 14. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14. 10. zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Pro naši školu to znamená, že i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia přecházejí do distanční formy vzdělávání. Veškeré bližší informace jsme odeslali mailovou poštou. Přejeme studentům i rodičům zejména pevné zdraví!
09.10.2020

Výuka pokračuje dle stávajícího režimu

Vzhledem  ke skutečnosti, že nová opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 se netýkají nižších stupňů víceletých gymnázií, pokračuje výuka na našem gymnáziu ve stávajícím režimu, tedy nižší gymnázium prezenčně dle stálého rozvrhu, pouze se změnou obědových přestávek, vyšší gymnázium distančně dle upraveného rozvrhu.
01.10.2020

Organizace školy od 5. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření č. 26/2020, které dne 1. 10. vydala Krajská hygienická stanice MSK, se žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník), zakazuje osobní přítomnost ve školách.
24.09.2020

Odhalení pamětní desky obětem ostravského monstrprocesu

Ve středu 23. září 2020 byla slavnostně odhalena na zdi Čapkovy sokolovny v centru města pamětní deska připomínající největší politický proces na Ostravsku z 50. let 20. století. Komunistická moc na tomto místě odsoudila ke krutým trestům téměř devět desítek nevinných lidí. Na přípravě tohoto aktu se podílelo také naše gymnázium.
23.09.2020

V pátek 25. 9. bude běžná výuka

 Na pátek 25. 9. nebudeme vyhlašovat ředitelské volno, výuka poběží podle běžného rozvrhu. 
17.09.2020

Upozornění – povinnost nosit roušky ve škole

Od čtvrtka 17. 9. platí nařízení o povinnosti nosit roušky či jiné zakrytí úst a nosu ve všech prostorách školy včetně učeben.
 
03.09.2020

Zapojte se do projektu DARUJ SRDCE!

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravil během jara a léta k 30. výročí založení nadace pro studenty středních škol zcela nový projekt Daruj srdce. Jeho cílem je zapojit studenty do občanské společnosti v duchu odkazu Olgy Havlové, a také v čase, kdy se zdá, že se ze společnosti pomalu vytrácejí hodnoty jako pokora, nezištnost či sounáležitost se svým okolím. Najděte i vy ve svém oklolí neziskovou organizaci, která pracuje v sociální oblasti, zjistěte, jaké má potřeby, a přihlaste ji do projektu, který jí může finančně pomoci
03.09.2020

Třídní schůzky, slavnostní přijetí ke studiu (2020)

V úterý 8. 9. 2020 se konají třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků a slavnostní přijímání ke studiu.
03.09.2020

Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19 (informace pro žáky a jejich zákonné zástupce)


Vážení rodiče, milí studenti,

právě otevírající se nový školní rok bude v mnohém jiný, než jsme byli doposud zvyklí. Jsem ale přesvědčena, že společnými silami se zvládneme dobře vypořádat se všemi nařízeními a opatřeními, kterým se budeme muset podrobit. Zároveň také věřím, že se nám podaří zachovat ve škole příjemnou, přátelskou a bezpečnou atmosféru, na kterou jsou studenti i učitelé zvyklí.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba