gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Spolek Poznání při GOH

Stanovy Spolku Poznání při GOH

Spolek Poznání při GOH, dříve sdružení Poznání, působí na našem gymnáziu již od roku 1998 a jeho hlavním cílem je financování nadstandardního vybavení školy s pomocí Vašich příspěvků a sponzorských darů. O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje Správní rada, která je složena ze zástupců rodičů a pedagogů.


Současné složení Správní rady

Ing. Michal Bystroň - předseda správní rady
Mgr. Markéta Lednická - místopředsedkyně
Petra Krchňáková
Mgr. Petr Janík - pokladník 
Mgr. Jakub Mojžíš
 

Bankovní spojení: 284699326/0300, účet je vedený u ČSOB, a.s.
IČ 68308973Vážení rodiče,

správní rada Spolku Poznání Vám velmi děkuje za příspěvky a sponzorské dary, kterými pomáháte rozvoji našeho gymnázia.


Co již bylo pořízeno v předchozích letech?

Výdaje v kalendářním roce 2018

Hardware pro školní Wi-Fi 88 348, 00 Kč
Trička s logem školy 13 051, 00 Kč
   

 

Výdaje v kalendářním roce 2017

Nábytek do vestibulu 89 740, 00 Kč
Obrazovka do vestibulu 37 837,00 Kč
Trička s logem školy 13 051,00 KčVýdaje v kalendářním roce 2016

Přestavba tělocvičného prostoru 400 000,00 Kč
Trička s logem školy 13 051,00 Kč

 

Výdaje v kalendářním roce 2015

Peníze budou použity v roce 2016 na přestavbu tělocvičného prostoru  
Trička a tašky s logem školy 16 836,00 Kč


Výdaje v kalendářním roce 2014

Žíněnky, gymnastický koberec 48 425,00 Kč
Skříně do laboratoře fyziky 98 890,00 Kč
Trička s logem školy 13 660,00 Kč

 
Výdaje v kalendářním roce 2013

Keramická tabule 24 181,00 Kč
Projekční technika do učebny č. 1 42 015,42 Kč


Výdaje v kalendářním roce 2012

Projekční technika do učebny č. 6 42 192,00 Kč
Stůl k počítači v učebně č. 6

7 362,40 Kč

PC do 8 multimediálních učeben a reproduktory na uč. č. 7 61 880,00 Kč
Trička s logem školy 12 386,00 Kč
Nábytek do učebny č. 5 83 792,00 Kč


Výdaje v kalendářním roce 2011

Florbalový set 1725,00 Kč
Volejbalové míče 7 695,00 Kč
Trička s logem školy

9 540,00 Kč

Projekční technika do učebny č. 11 42 401,00 Kč

 

 Výdaje v kalendářním roce 2010 

Projekční technika do uč. č. 17 92 947,00 Kč
Projekční technika do uč. č. 9 64 698,00 Kč
Školní nábytek do učebny č. 9 66 999,00 Kč
Školní nábytek do šaten TV  67 563,00 Kč
 Trička s lohem školy  11 220,00 Kč 
 Tašky s logem školy 3 752,00 Kč Aktuální informace o hospodaření s vybranými finančními prostředky

Stav konta k 1. 1. 2020                                                        376 150,41 Kč

Ve školním roce 2018/2019 byl zakoupen hardware pro obnovení a rozšíření stávající Wi-Fi tak, aby pokrývala všechny prostory školy.

Ve školním roce 2017/2018 byl obnoven nábytek ve vestibulu a nově doplněn i obrazovkou. A v minulém školním roce proběhla přestavba skladu na tělocvičný prostor s finančním příspěvkem Spolku ve výši 400 000 Kč.

V roce 2015 získalo sdružení Poznání pro členy školního sboru pod vedením Mgr. Olgy Blažkové dotaci od Magistrátu města Ostravy ve výši 30 000 Kč.

V minulých letech byla rekonstruována laboratoř fyziky, financování bylo zajištěno částečně z peněz školy a částečně ze sdružení Poznání. Dále byla zakoupena bílá keramická tabule, aby bylo možno lépe využít 3D projektor z projektu KOS. Během posledních let byly nově vybaveny učebny číslo 1, 6, 9, 11, 17 a 18 projekční technikou pro zkvalitnění výuky a některé učebny  pro příjemné pracovní prostředí i novými židlemi a lavicemi. Byl pořízen nábytek (židle, lavice) do učebny číslo 5, reproduktory do učebny č. 7, nové počítače v 8 multimediálních učebnách. Pro zatraktivnění výuky tělesné výchovy byly zakoupeny nové žíněnky, gymnastický koberec, florbalový set a deset volejbalových míčů. Rovněž proběhla přeměna staré učebny hudební výchovy na moderní vybavenou novým nábytkem a hlavně ozvučené kvalitní technikou. Sdružení Poznání se na financování spolupodílelo částkou 43 000 Kč.

K modernizaci výuky a jejímu dalšímu zdokonalení přispěly také dotace celkem na tři projekty v celkové částce milion korun, které škola v předcházejících letech získala. Mohla tak zakoupit 17 nových počítačů s LCD monitory do učebny IVT, DVD vypalovačku, další interaktivní tabuli do učebny výtvarné výchovy, dva skenery, vizualizér pro výuku Základů společenských věd, dva notebooky a další zařízení. S využitím těchto nových pomůcek je výuka pro studenty poutavější, zajímavější a dynamičtější.

Jako rodiče zastoupeni ve správní radě Spolku Poznání při GOH budeme i nadále podporovat financování nadstandardního vybavení školy, které by mělo sloužit co největšímu počtu studentů, a velký přínos do budoucna spatřujeme zejména v podpoře a finanční spoluúčasti v grantech.

Doufáme, že jsme výčtem vybavení, které bylo v uvedeném období pořízeno, přesvědčili všechny rodiče, i ty, kteří ještě letos do Spolku Poznání při GOH finančně nepřispěli, že částka 400,- Kč takto investovaná do našeho dítěte–studenta gymnázia bude opravdu účelně využita.

Správní rada přivítá vaše názory, připomínky a podnětné návrhy na zkvalitnění činnosti spolku, které můžete zasílat na jakub.mojzis@gyohavl.cz nebo petr.janik@gyohavl.cz.  

předseda Spolku Poznání při GOH
Ing. Michal Bystroň


Slavnostní otevření posilovny

Fotografie vybraného vybavení pořízeného za finančního přispění Sdružení PoznáníDalší odkazy

Zápis z jednání valné hromady delegátů Spolku dne 10. 1. 2017
Zápis z jednání valné hromady delegátů Spolku dne 5. 1. 2016
Zápis z jednání valné hromady delegátů Spolku dne 3. 11. 2015
Zápis z jednání valné hromady Spolku dne 3. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba