gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zpráva o činnosti v rámci sítě ASPnet

Gymnázium Olgy Havlové
ul. M. Majerové 1691
Ostrava – Poruba
708 00

Tel.: 595693821
Fax: 595693820
Email: reditel@gyohavl.cz,  pjotr-simanskij@post.cz


Jméno ředitelky školy
: Mgr. Jana Huvarová
Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Mgr. Petr Šimíček
 
Charakteristika školy:
 • osmileté gymnázium
 • v síti přidružených škol od roku 1997
   
Zaměření školy v rámci ASPnet: „Dodržování lidských práv“
 
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:
Dlouhodobé projekty (realizované v průběhu celého školního roku)
 
“Holocaust – selhání lidskosti” - cílem je výchova k toleranci a varování před extremistickými politickými hnutími současnosti, studenti samostatně pracují s odbornou literaturou, s dokumentárními černobílými fotografiemi, získávají materiály z internetových stránek, na základě přečteného, spatřeného a vyslechnutého diskutují, předkládají své vlastní úvahy, sdělují své prožitky, součástí projektu je každoroční exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, po příjezdu diskuse, reflexe.

„Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“ - studenti vyššího gymnázia pracují s odbornou literaturou, s dobovými prameny a texty (fotokopie autentických pramenů, soudních spisů a materiálů státní bezpečnosti, k jedné sérii politických procesů na Ostravsku), na jejich základě sami rozkrývají přípravy modelového politického procesu, setkávají se každoročně s politickými vězni (členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů), naslouchají autentickým svědectvím a diskutují, zároveň se podílejí na přípravě středoškolské studentské konference.
 

Konkrétní akce

XXI. setkání škol přidružených ASPnet UNESCO v ČR


Setkání Asociace škol přidružených UNESCO v České republice zorganizovalo naše gymnázium ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR a Českou komisí pro UNESCO. Akce, která se konala v reprezentativních prostorách Krajského úřadu MSK a Domu kultury města Ostravy, se zúčastnili čestní hosté a zástupci více než 50 škol z celé České republiky. Setkání se odehrálo s podporou Moravskoslezského kraje a pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové ve dnech 21. – 22. září 2015. Tematicky bylo v letošním roce zaměřeno na problematiku lidských práv, která je v rámci projektů UNESCO prioritní osou naší školy.


Naši studenti na mezinárodní výměně ve Varšavě a Ostravě

Osm studentů našeho gymnázia se zúčastnilo tradiční mezinárodní výměny s polskými studenty, jejíž první částí bylo intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Pod patronací spolku PANT se akce účastní žáci a učitelé tří ostravských škol - Gymnázia Olgy Havlové, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a gymnázia EDUCAnet. Setkání se koná v rámci projektu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si!, který také v letošním roce podpořilo Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR a polským partnerem je rovněž tradičně Institut národní paměti (IPN). Na setkání, které proběhlo ve dnech 24.- 26. září 2015 ve Varšavě, navázalo ve dnech 22.- 24. října 2015 ostravské setkání s českou historií a Ostravou. Studenti během setkání prezentovali výstupy společného projektu o socialisticko-realistické architektuře a památkách Ostravy i Varšavy.


Debata o situaci na Ukrajině v rámci Evropských dnů handicapu

V prostorách našeho gymnázia se 6. října 2015 debatovalo o současné složité situaci na Ukrajině. O dopadech válečného konfliktu na péči a zabezpečení základních potřeb handicapovaných hovořili v rámci Evropských dnů handicapu zástupci ukrajinské neziskové organizace Ayurveda Mykola Duloglo a Volodymyr Dumanskyi. Pozvání organizátorů Evropských dnů handicapu přijal také ředitel Občanského institutu Roman Joch a kameraman České televize Luděk Ondruška. Ten přivezl dva dokumenty o životě ve válečné zóně Donbasu a z kyjevského Majdanu. Akci moderoval Petr Šimíček.


Představení antitotalitní čítanky pro seminaristy ZSV a dějepisu


V úterý 6. října 2015 proběhla na naší škole netradiční akce, během které se studenti seznámili s českou verzí antitotalitní čítanky Abychom nezapomněli - Výpověď o totalitě v Evropě. Knihu, kterou vydala Platforma evropské paměti a svědomí a Konrad-Adenauer-Stiftung, uvedla ředitelka českého oddělení Platformy Dr. Neela Winkelmann. Úryvky z knihy četl herec divadla Aréna Marek Cisovský a studenti měli možnost diskutovat s politickým vězněm komunistického režimu Zdeňkem Růžičkou. Akce byla určena studentům společenskovědních a dějepisných seminářů ze 3. a 4. ročníků (septim a oktáv).


Seminaristé z dějepisu testovali on-line výukovou platformu s příběhy pamětníků

Studenti 3. ročníku a septim se spolu se svými pedagogy podíleli v listopadu na testování a vývoji on-line výukové platformy „Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce“. Naše gymnázium bylo spolu s pražským gymnáziem PORG dvěma pilotními školami projektu Živé paměti, o.p.s. a Centra pro digitální systémy Svobodné univerzity v Berlíně, který podpořila nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (EVZ).


XI. ročník Příběhů bezpráví o roce

Ve středu 25. listopadu 2015 se u nás na škole uskutečnil již XI. ročník Příběhů bezpráví, které tradičně naše dějepravná komise organizuje v rámci partnerství s Člověkem v tísni. Akce byla letos zaměřena na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, její součástí byla projekce dokumentárních filmů, dobových fotografií z Ostravy, vyprávění pamětníka Luďka Eliáše a beseda s ním.


Vzdělávací program "Zmizelí Romové a Romové dnes"

V úterý 1. prosince 2015 na naší škole proběhl vzdělávací program o romském holocaustu, který již po několik let připravují dějepisci našeho gymnázia ve spolupráci s organizací Živá paměť, Muzeem romské kultury v Brně a s podporou MŠMT.


Návštěva výstavy "Přísně tajné - fotografie Stasi"


Seminaristé z dějepisu se zúčastnili 17. února 2016 jedinečné výstavy "Přísně tajné - fotografie východoněmecké tajné policie Stasi" v centru Ostravy. Autorem výstavy je světoznámý berlínský fotograf Simon Menner a kolekci do Ostravy zapůjčil pražský Goethe Institut. Prostřednictvím unikátních snímků tak naši žáci nahlédli do bizarního, děsivého a někdy i hořce vtipného světa východoněmeckých špionů. Součástí téměř dvouhodinového programu bylo nejen představení zajímavého projektu a Goethe institutu, ale především komentovaná projekce unikátních snímků východoněmecké Stasi.


Švýcarský sociolog představil na naší škole šoa očima přeživších

7. dubna 2016 zavítal na naší školu vzácný host, švýcarský sociolog Michal Arend. Představil studentům dějepisných seminářů a kvart program, který realizuje v rámci projektu Zmizelí sousedé. Zastřešuje jej Židovské muzeum v Praze za podpory Zapomenutí z.s. Vypověděl během své přednášky studentům svědectví příslušníků druhé generace přeživších holocaustu, uvedl je rovněž do kontextu tématu emigrace v dějinách a současné uprchlické vlny. Přirozeně tak otevřel prostor pro dotazy studentů, následnou diskusi a psaní studentských reflexí.


Historická exkurze do osvětimského tábora 2016

V úterý 19. dubna 2016 se studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili tradiční historické exkurze do Osvětimi, kterou naše gymnázium pravidelně organizuje v rámci projektu UNESCO „Holocaust – selhání lidskosti“. Ráno jsme navštívili bývalý nacistický koncentrační tábor v Osvětimi. Studenti za doprovodu průvodce a svých dějepravců navštívili kmenový tábor Osvětim I., seznámili se s historií a fungováním táborového komplexu, prošli jednotlivé expozice a to, co spatřili, jim osvětlilo jednu kapitolu nacistického vyhlazovacího programu a genocidních záměrů v období II. světové války. Celá skupina se po poledni přesunula do areálu tábora Osvětim II. v nedaleké Březince, kde studenti procházeli tragickými místy spjatými s transporty, přežíváním vězňů v táboře a masovým vražděním. Závěrečným bodem našeho programu byla návštěva františkánského Centra sv. Maxmiliána Kolbeho v nedalekých Harmężach.


Václav Havel tady a teď

V úterý 10. května 2016 navštívil naši školu vzácný host, diplomat (bývalý velvyslanec ČR v USA, Izraeli a Velké Británii), překladatel z angličtiny, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel a textař Michael Žantovský. Setkání, které moderoval Petr Šimíček, se uskutečnilo ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla v Praze a bylo určeno studentům 1.A a kvinty A.


Studentské konference

Studentská středoškolská konference o migraci v dějinách i současnosti

Naše gymnázium ve spolupráci s PANTem, Člověkem v tísni a s podporou Statutárního města Ostravy uspořádalo ve čtvrtek a pátek 5.-6. května 2016 již XI. ročník tradiční dvoudenní středoškolské studentské konference. Akce se zúčastnilo vícen než 60 studentů z pěti ostravských gymnázií, jejich učitelé a vzácní hosté. Letošní konference nabídla tradičně studentům a učitelům pestrý program, zaměřený na různé přístupy a metody práce – historické přednášky, pracovní dílny postavené na práci s prameny a především prostor pro otevřenou diskusi. V tomto roce jsme záměrně zvolili aktuální, v médiích široce diskutované i mytizované téma Migrace v dějinách a současnosti, které jsme však zakotvili v historických i sociálních souvislostech. Takto pojaté zaměření konference tudíž obohatilo a propojilo znalosti studentů z několika předmětů: dějepisu, základů společenských věd i zeměpisu.
Vše o konferenci najdete ZDE.Předpokládaný výhled činnosti do budoucna

 • Stávající dlouholeté historické projekty v oblasti „Dodržování lidských práv“ budou rozvíjeny nadále (noví studenti, nové podněty, nová témata), osvědčily se, mají smysl, jsou studenty žádány.
 • Velmi pozitivní a povzbudivé ohlasy zúčastněných studentů i jejich učitelů potvrdily smysluplnost organizování studentských konferencí, na podzim 2016 chystáme ve spolupráci s PANTem další dvoudenní konferenci (již XII. ročník).
   Podněty ke spolupráci mezi školami ASP na národní, případně i nadnárodní úrovni

 • Reflexe regionu, jeho svébytnosti (přírodního či kulturního bohatství), očima těch, kteří tam nežijí a náhle jej objevují.
 • Reflexe určitých dějinných procesů ve světle dodržování a porušování základních lidských práv.
 • Účast v mezinárodním projektu zaměřeném na studium moderních totalitárních systémů v etnicky smíšených regionech.
   

Petr Šimíček
koordinátor projektů ASP UNESCO

 

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba