gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zpráva o činnosti v rámci sítě ASPnet

Gymnázium Olgy Havlové
ul. M. Majerové 1691
Ostrava – Poruba
708 00

Tel.: 595693821
Fax: 595693820
Email: reditel@gyohavl.cz,  pjotr-simanskij@post.cz


Jméno ředitelky školy
: Mgr. Jana Huvarová
Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Mgr. Petr Šimíček
 
Charakteristika školy:
 • osmileté gymnázium
 • v síti přidružených škol od roku 1997
   
Zaměření školy v rámci ASPnet: „Dodržování lidských práv“
 
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:
Dlouhodobé projekty (realizované v průběhu celého školního roku)
 
“Holocaust – selhání lidskosti” - cílem je výchova k toleranci a varování před extremistickými politickými hnutími současnosti, studenti samostatně pracují s odbornou literaturou, s dokumentárními černobílými fotografiemi, získávají materiály z internetových stránek, na základě přečteného, spatřeného a vyslechnutého diskutují, předkládají své vlastní úvahy, sdělují své prožitky, součástí projektu je každoroční exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, po příjezdu diskuse, reflexe.

„Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“ - studenti vyššího gymnázia pracují s odbornou literaturou, s dobovými prameny a texty (fotokopie autentických pramenů, soudních spisů a materiálů státní bezpečnosti, k jedné sérii politických procesů na Ostravsku), na jejich základě sami rozkrývají přípravy modelového politického procesu, setkávají se každoročně s politickými vězni (členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů), naslouchají autentickým svědectvím a diskutují, zároveň se podílejí na přípravě středoškolské studentské konference.
 

Konkrétní akce

XXII. setkání škol přidružených ASPnet UNESCO v ČR


Setkání Asociace škol přidružených UNESCO v České republice organizovalo Gymnázium v Chebu ve spolupráci a Českou komisí pro UNESCO. Akce, která se konala na tamním gymnáziu, se zúčastnili čestní hosté a zástupci více než 50 škol z celé České republiky.


Naši studenti na mezinárodní výměně ve Varšavě a Ostravě

Osm studentů našeho gymnázia se zúčastnilo mezinárodní výměny s polskými studenty, jejíž první částí bylo intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Pod patronací spolku PANT se akce účastní žáci a učitelé tří ostravských škol - Gymnázia Olgy Havlové, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a gymnázia EDUCAnet. Setkání se koná v rámci projektu Příběhy inspirativních osobností našich sousedů, který také v letošním roce podpořilo Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR a polským partnerem je rovněž tradičně Institut národní paměti (IPN). Na setkání, které proběhlo ve dnech 22. - 24. září 2016 ve Varšavě, navázalo ve dnech 20. - 22. října 2016 ostravské setkání s českou historií a Ostravou.
 

Putovní výstava „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice“

Výstava, jejímž autorem je historik Dr. Alfons Adam, provedla naše žáky vybranými místy, městy, obcemi i opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha evropských zemí – Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo zavlečení tzv. východní dělníci (Ostarbeiter), západoevropští civilní pracovníci a váleční zajatci – nuceni pracovat pro nacistickou Třetí říši. Výstavu pořádal Institut Terezínské iniciativy, o. p. s., ve spolupráci s partnery Antikomplex, Živá paměť a KZ-Gedenkstädte Flossenbürg.
 

XII. ročník Příběhů bezpráví

V listopadu se u nás na škole uskutečnil již XII. ročník Příběhů bezpráví, které tradičně naše dějepravná komise organizuje v rámci partnerství s Člověkem v tísni. Akce byla letos zaměřena na vzpomínky na zlomové okamžiky v dějinách ve vyprávění pamětníků Petrušky Šustrové a Ivana Binara.
 

Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii v Ostravské Nové radnici

Jako každoročně od počátku 90. let minulého století se konalo ve vstupní hale Nové radnice 16. listopadu 2016 slavnostní shromáždění k uctění připomínky Dne boje za svobodu a demokracii. Akci organizuje ostravská pobočka Konfederace politických vězňů ČR, v posledních letech ve spolupráci se spolkem PANT. Letos na setkání promluvila rovněž ředitelka našeho gymnázia Jana Huvarová.
 

Švýcarský sociolog Michal Arend opět navštívil naší školu

V pondělí 28. listopadu 2016 zavítal na naši školu vzácný host, švýcarský sociolog Michal Arend. Představil studentům dějepisných seminářů program, který realizuje v rámci projektu Zmizelí sousedé. Zastřešuje jej Židovské muzeum v Praze za podpory Zapomenutí z.s. Během své přednášky studenty seznámil se svědectvím příslušníka druhé generace přeživších holocaustu a otevřel prostor pro dotazy a diskusi.
 

Studentská konference o životních volbách ve zlomových okamžicích dějin 20. století

Naše gymnázium uspořádalo ve dnech 1.-2. 12. 2016 již XIII. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která nabídla reflexi minulosti ale také zamyšlení nad aktuálními výzvami současnosti. Akci spoluorganizoval spolek PANT s podporou ministerstva školství. Dvoudenní studentská konference byla jednou z aktivit projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, který je financován z dotace MŠMT pro rok 2016. Akce se konala jako jeden z projektů GOH v rámci sítě ASP UNESCO ČR.
Vše o konferenci najdete ZDE.


Vzdělávací program "Zmizelí Romové a Romové dnes"

V pondělí 12. prosince 2016 na naší škole proběhl vzdělávací program o romském holocaustu, který již po několik let připravují dějepisci našeho gymnázia ve spolupráci s organizací Živá paměť, Muzeem romské kultury v Brně a s podporou MŠMT. Akce byla organizována pro studenty dějepisných seminářů ze třetího ročníku a septim.
 

Zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“

Ve dnech 27. února a 3. března 2017 navštívili naší školu lektoři společnosti Post Bellum, kteří pro studenty kvart vedli zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ věnovaný kolektivizaci v Československu.
 

Seminář Památník Jad Va-šem a ICEJ na našem gymnáziu

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) – česká pobočka, ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu Jad Va-šem a Gymnáziem Olgy Havlové Ostrava-Poruba, uspořádalo v rámci projektu Světlo paměti 2. března 2017 na naši škole akreditovaný seminář pro pedagogy na téma: VYMAZAT PAMĚŤ - Moderní metody výuky o holocaustu pro žáky středních škol. Ukázková hodina s lektorkou z izraelského památníku Jad Va-šem proběhla ve třídě kvintě A v běžné hodině dějepisu, na ní navázala interpretace a rozbor použité metodiky pohlednic s tematikou holocaustu. V poobědové části lektorka Miriam Mouryc představila nabídku metodických materiálů Jad Va-šem v češtině.
 

Debata s Erikem Taberym v rámci Týdnů mediálního vzdělávání Člověka v tísni

V úterý 6. června 2017 se studenti sexty A a septimy A zúčastnili filmové projekce a následné debaty s panem Erikem Taberym, šéfredaktorem časopisu RESPEKT. První půlhodina setkání byla vyplněna projekcí filmového dokumentu Nic než lži (Nothing But Lies - Fighting Fake News / Tim White / Velká Británie / 2017 / 26 min), který navodil téma pro následnou bohatou diskusi.

 

Předpokládaný výhled činnosti do budoucna

 • Stávající dlouholeté historické projekty v oblasti „Dodržování lidských práv“ budou rozvíjeny nadále (noví studenti, nové podněty, nová témata), osvědčily se, mají smysl, jsou studenty žádány.
 • Velmi pozitivní a povzbudivé ohlasy zúčastněných studentů i jejich učitelů potvrdily smysluplnost organizování studentských konferencí, na podzim 2017 chystáme ve spolupráci s PANTem a MMO další dvoudenní konferenci (již čtrnáctou).
   Podněty ke spolupráci mezi školami ASP na národní, případně i nadnárodní úrovni

 • Reflexe určitých dějinných procesů ve světle dodržování a porušování základních lidských práv.
 • Účast v mezinárodním projektu zaměřeném na studium moderních totalitárních systémů v etnicky smíšených regionech.

   

Petr Šimíček
koordinátor projektů ASP UNESCO

 

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba