Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Dějepis

Dějepis


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Petr Šimíček

E-mail: petr.simicek@gyohavl.cz

Smysl a cíle dějepisu na naší škole

Dějepis se na našem gymnáziu vyučuje ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia. Výuka se odehrává v běžných vyučovacích hodinách, ve speciálních dějepisných seminářích i ve formě historických a kulturně-poznávacích exkurzí.

Zásadním cílem naší předmětové komise je zajímavá a odborně fundovaná dějepisná výuka s výrazným posílením výuky moderních dějin (lepší porozumění dnešnímu světu, východisko pro studium politologie, práv, historie atd.).

Kromě klasických učebnic, map a dějepisných pomůcek všichni pedagogové využívají moderní vyučovací metody a pomůcky – kreativní pracovní listy, interaktivní prezentace, využíváme třídy vybavené počítači, dataprojektory a promítacími plátny. Tato forma výuky je mezi studenty velice oblíbená, především pro názornost a množství obrazového materiálu k jednotlivým údobím dějin. Naši dějepisci tvoří vlastní učební programy a pomůcky (metodické listy, soubory historických pramenů, výukové prezentace atd.).

Žáky a studenty vedeme k intenzivnějšímu zapojení do přípravy a podoby výsledné vyučovací hodiny (projekty, referáty, multimediální prezentace, seminární práce), k samostatné práci, vyhledávání faktů (pramenů) a hodnocení historických skutečností, argumentaci a obhajobě vlastních názorů.

Učitelé dějepisu se účastní odborných kurzů dalšího vzdělávání pedagogů (ÚSTRu, Člověka v tísni, Památníku Terezín) a odborných konferencí v České republice i cizině (konference ASP UNESCO, visegrádská konference učitelů dějepisu, konference v německém Eichsfeldu, Jeruzalémě, Osvětimi, Dachau atd.).

V důsledku opatření souvisejících s COVID-19 začali v roce 2020 učitelé dějepisu poprvé v historii komise všichni učit distančně (on-line) a naučili se pracovat v nových platformách – Google Classroom a ZOOM. Ty využívají i v následujícím školním roce pro smysluplnější a rychlejší komunikaci se studenty i pro ukládání studijních materiálů či zadávání úkolů.

Historické projekty

Od roku 1997 realizujeme projekty v rámci Asociace škol přidružených UNESCO (v oblasti „celosvětového občanství a kultury míru a nenásilí“) pro studenty vyšších ročníků a seminářů moderních dějin. Projekty jsou zaměřeny na porušování lidských práv v totalitních režimech a věnují se československým i evropským dějinám.

Pravidelně se zapojujeme do projektů společnosti Člověk v tísni. Především do tradičních Příběhů bezpráví. Studenti se v rámci tohoto projektu seznamují s událostmi novodobých dějin přitažlivou formou, součásti akce je úvodní historická přednáška, promítání dokumentárního filmu, debata o něm a diskuse s pamětníky.

Od roku 2006 jsme realizovali ve spolupráci s o.p.s. Živá paměť a Muzeem romské kultury v Brně přednáškový program včetně setkání s pamětníkem romského holocaustu Zmizelí Romové a Romové dnes – romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu a život Romů v České republice. Jeho záměrem je připomenout dějiny holocaustu Romů ve 20. století, poukázat na téma rasismu a zároveň zvýšit zájem mladých lidí o dějiny jejich regionu.

Naše škola byla zapojena jako partnerská do tříletých grantových projektů „Moderní dějiny do škol" a „Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“.

Středoškolské konference

 • v českém středoškolském prostředí ne zcela obvyklá vzdělávací metoda
 • rozkrývání historických období, událostí či fenoménů do hloubky a z mnoha úhlů pohledu
 • otevíráme témata, která byla cíleně vytěsňována ze škol i společné paměti
 • kombinujeme tradiční i netradiční přístupy a metody – přednášky, workshopy, práce s dobovými historickými prameny, komunikační a tvůrčí výchova
 • studenti pro nás nejsou jen příjemci dávek faktografie, ale aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí

Žijeme v době, kdy narůstá nebezpečí nového resetování dějinné paměti či účelového zamlčování a opomíjení. Pro výchovu studentů v demokratickém duchu je zcela zásadní, aby se s novodobými událostmi našich dějin seznamovali, aby pátrali po odpovědích na často nepříjemné otázky, abychom jim to jako jejich učitelé umožnili v co nejširší míře a jejich zájem podněcovali.

Přehled všech uspořádaných konferencí (2006-2019)

 • 2006 – „Mýty a realita komunistického Československa“
 • 2007 – „Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé“
 • 2008 – „Československo a Ostrava v roce 1968“
 • 2009 – „Československo a Ostrava v čase normalizace“
 • 2010 – „Československo a Ostrava v době protektorátu“
 • 2011 – „Ostraváci za dráty – lágry ve vzpomínkách pamětníků“
 • 2012 – „Druhá kultura v komunistickém Československu“
 • 2013 – „Vyhnání – vysídlení – odsun?“
 • 2014 – „Češi v exilu“
 • 2015 – „Československá cesta ke svobodě a demokracii po listopadu 1989“
 • 2015 – „Ukončení 2. světové války v Moravskoslezském kraji“
 • 2016 – „Migrace v dějinách a současnosti“
 • 2016 – „Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století“
 • 2017 – „Ostrava v neklidném XX. století“
 • 2018 – „Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy“
 • 2019 – "Studenti proti režimu – revolty 1939 / 1969 / 1989"

Po pěti uskutečněných ročnících jsme v roce 2010 vydali komplexní publikaci „Společně dějinami“, zahrnující dějiny Ostravy v republikovém kontextu v letech 1939-89, s metodickými a výukovými materiály. Kniha obsahuje textovou a obrazovou část i vložené DVD s výukovými prezentacemi, metodickými listy a dobovými prameny ze všech pěti ročníků.

Pro příští rok 2022 připravujeme další konferenci na téma "Paměť Ostravy – příběhy míst známých i neznámých".

Partneři a spolupracující instituce

V rámci výuky, seminářů a konferencí spolupracujeme se společností Člověk v tísni, Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Živou pamětí o.s.p., politickými vězni z doby komunismu, sdružením Dcery 50. let, Židovskou obcí v Ostravě, Archivem města Ostravy (návštěvy pamětníků v seminářích, živá svědectví, hosté a lektoři na konferencích).

Prezentace historických aktivit

Historické projekty, konference a výukové novinky pravidelně prezentujeme v médiích – v České televizi (zpravodajské pořady, Před půlnocí, Fokus VM, Interview ČT 24, Ta naše povaha česká aj.), Českém rozhlase Ostrava (pořad Koktejl), DVTV, v tisku (Respekt, LN, MSD), případně v TV dokumentech (Kovy řeší dějiny).

Historické exkurze

Učitelé dějepisu každoročně organizují zahraniční historické a kulturně-poznávací exkurze pro studenty do Osvětimi a Krakova, byli jsme však také na expedicích - na Podkarpatské Rusi a za krajany v rumunském Banátu (2018, 2019). Společně se studenty jsme poznávali Paříž, Provence, Berlín, Drážďany, Mnichov, Salzburg, Bratislavu, Vídeň či Budapešť.

Jednodenní historické exkurze pořádáme do Lidic či Ležáků, pravidelně pak do Ostravy a blízkého okolí (Archiv města Ostravy, Muzeum Hlučínska, Průmyslové muzeum v Michálkovicích, Hornické muzeum v Petřkovicích, Slezské zemské muzeum – výstavní budova i depozitář, industriální oblast Dolní Vítkovice, Archeoskanzen v Chotěbuzi, Muzeum Sigmunda Freuda v Příboře).

Historické soutěže

Podporujeme každoroční účast našich studentů v historických soutěžích (Dějepisná olympiáda, Příběhy 20. století, EUSTORY, Šumná Ostrava) a v pracích SOČ. Také se účastníme mezinárodní soutěže EustoryPříběhů 20. století.

Mgr. Petr Šimíček
září 2021

 

Datum konání: 17. listopadu 2021 - 26. listopadu 2021
Také v letošním školním roce proběhly na naší škole Příběhy bezpráví Člověka v tísni, kterých se účastníme od jejich úplných počátků, od roku 2005. V letošním roce jsou zaměřeny na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu.
Datum konání: 23. listopadu 2021 -
Na sklonku listopadu jsme přivítali současného vedoucího katedry dějin umění Filosofické fakulty Ostravské univerzity Jaromíra Olšovského, který studentům sext a druhého ročníku ve formě krátké přednášky s prezentací plnou vizuálních reprodukcí představil téma dávných kunstkomor - uměleckých sbírek
Datum konání: 18. listopadu 2021 -
Naše gymnázium spolu s Okrašlovacím spolkem za krásnou Ostravu, Antikvariátem a galerií Fiducia a politickými vězni České republiky pod záštitou statutárního města Ostravy letos opět organizovalo SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA K UCTĚNÍ PAMÁTKY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.
Datum konání: 22. října 2021 -
Student našeho gymnázia Eduard Vojvodík z kvinty se probojoval mezi deset finalistů soutěže Eustory. Účastnil se se svou prací zasvěcenou rodinné historii Organizátoři pozvali finalisty a jejich tutory na prezentaci prací, vyhlášení a předávání cen. Finále proběhlo v Centru PANT 22. 10.
Datum konání: 4. listopadu 2021 -
Ve čtvrtek 4.11. 2021 se naše škola zúčastnila jedné z akcí projektu Univerzita pro školy, který organizuje Ostravská univerzita.
Datum konání: 18. listopadu 2021 -
Gymnázium Olgy Havlové, Okrašlovací spolek za krásnou Ostravu, Antikvariát a galerie Fiducia a političtí vězni České republiky pod záštitou statutárního města Ostravy tradičně organizuje SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA K UCTĚNÍ PAMÁTKY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.
Datum konání: 21. října 2021 - 24. října 2021
Datum konání: 4. října 2021 -
Studenti seminářů moderních dějin z oktáv a čtvrtého ročníku navštívili unikátní výstavní expozici na kolejích. Legiovlak je letitým projektem Československé obce legionářské, jehož výsledkem je věrná replika vlaku z období let 1918–1920.
Štítky:

Novější 1

Petr Šimíček jako host pořadu Interview na ČT24

Datum konání: 8. 5. 2021

O konci 2. světové války, poválečném vývoji v Československu, ale i o strastech a radostech distanční výuky hovořil náš kolega Petr Šimíček s redaktorkou České televize Barborou Kroužkovou v Den vítězství, tedy 8. května před Národním památníkem na Vítkově v Praze.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:33

GOH běží pro Paměť národa!

Datum konání: 1. 5. 2021 - 23. 5. 2021

Učitelé a studenti našeho gymnázia se mohou během května zapojit do Běhu pro Paměť národa. Pokud ve volném čase běháte a máte chytré hodinky, které vám počítají naběhané kilometry a měří čas, případně mobil vybavený stejnými funkcemi, zapojte se, pomůžete svým sportováním také dobré věci!

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:32

Vzpomínka na Olgu Havlovou

Datum konání: 27. 1. 2021 - 26. 2. 2021

Před 25 lety, 27. ledna 1996, zemřela Havla Olga Havlová, první manželka Václava Havla, zakladatelka Výboru dobré vůle, statečná žena, jejíž jméno nese naše gymnázium. Přinášíme vzpomínku na ní, kterou při této příležitosti pro Lidové noviny napsala Petruška Šustrová.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:29

Webinář Moc bezmocných a Příběhy bezpráví na naší škole

Datum konání: 19. 11. 2020

V listopadu letošního školního roku se i běhen distanční výuky zapojila naše předmětová komise do zajímavých projektů.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:26

Školní kolo dějepisné olympiády 2020

Datum konání: 24. 11. 2020

V listopadu proběhl na naší škole 50. ročník školního kola dějepisné olympiády na téma Labyrintem barokního světa (1556–1781). Druhým rokem se mohli zapojit i žáci vyššího gymnázia. Celkem se do školního kola, které poprvé probíhalo online, přihlásilo 18 žáků.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:25

Odhalení pamětní desky obětem ostravského monstrprocesu

Datum konání: 23. 9. 2020

Ve středu 23. září 2020 byla slavnostně odhalena na zdi Čapkovy sokolovny v centru města pamětní deska připomínající největší politický proces na Ostravsku z 50. let 20. století. Komunistická moc na tomto místě odsoudila ke krutým trestům téměř devět desítek nevinných lidí.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:24

Zapojte se do projektu DARUJ SRDCE!

Datum konání: 1. 9. 2020 - 18. 10. 2020

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravil během jara a léta k 30. výročí založení nadace pro studenty středních škol zcela nový projekt Daruj srdce.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:18

Dějepisná exkurze pro kvarty do Ležáků

Datum konání: 29. 1. 2020

Ve středu 29. ledna 2020 vyjeli žáci kvart, kvint a vybraných studentů vyššího gymnázia do Pardubického kraje, kde se nacházela osada Ležáky. Ta byla po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypálena o 14 dní později než obec Lidice.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:16

Literární seminář v třebovickém ateliéru

Datum konání: 8. 1. 2020

Ve středu 8. ledna 2020 navštívili studenti literárního semináře sochařský ateliér v třebovickém zámeckém parku. Spletitou a bohatou historií tohoto místa je provedl svým výkladem a doslova krok za krokem akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 16:13

Cesta do minulosti a Olomouce

Datum konání: 29. 1. 2020

Ve středu 29. ledna 2020 unikla sexta B okresnímu kolu zeměpisné olympiády, neb se vydala na historickou miniexkurzi do prastarého města Olomouc. Cílem výpravy bylo nahlédnout do časů dávného středověku a v praxi prověřit poznatky z hodin dějepravy.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:55

Novější 1