Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Jídelna > Základní informace

Informace

Informace o školní jídelně

 • Vedoucí školní jídelny: Hana Luzarová
 • Hlavní kuchařka: Gabriela Veverková
 • Telefon: +420 595 693 843
 • Mobil: +420 733 598 469
 • Číslo účtu: 10006-54833761/0100
 • Provozní doba: 6:30 – 15:00 hod.
 • Výdej obědů: 11:25 – 14:00 hod.
 • Výdej obědů do jídlonosiče: 10:45 – 11:15 hod.

Informace o alergenech

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), která může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav,  mohou být bez obav konzumovány.

Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.

Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označovaní dle směrnice 1169/2011 EU:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky s nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky s jich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky s nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky s ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10mg/l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

Možnost výběru ze dvou druhů jídel

 1. Strávníci mají možnost vybrat si ze dvou druhů jídel, a to zpravidla v úterý, středu a čtvrtek. Tyto dny mohou být změněny nebo zrušeny při technických či personálních změnách.
 2. Menu označené jako č. 1 je pro všechny strávníky přihlášeno automaticky, menu označené jako č. 2 si strávník volí sám na terminálu v jídelně, nebo přes internetové stránky čtyři pracovní dny předem do 11,00 hod.
 3. Menu č. 2 je limitováno minimálním počtem přihlášených strávníků 10 a maximálním počtem strávníků 200. Při nedosažení minimálního počtu bude automaticky výběr menu označeného jako č. 2 převeden na menu č. 1. Strávníci o tom budou informování vyvěšením informace nad výdejním okýnkem menu č. 2 ten den ráno do 9 hodin. Při překročení maximálního počtu neumožní přihlašovací systémy menu č. 2 přihlásit.
 4. Zvolené menu je možné si ověřit na objednávkovém terminálu ve školní jídelně nebo na internetových stránkách.
 5. Cizí strávníci si mohou objednat pouze menu č. 1.