Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Petr Janík

E-mail: petr.janik@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

RNDr. Zuzana Hrušková zuzana.hruskova@gyohavl.cz
Mgr. Ondřej Kartous ondrej.kartous@gyohavl.cz
Mgr. Kateřina Kozlová, Ph.D. katerina.kozlova@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Valchařová andrea.valcharova@gyohavl.cz

Předmět Informační a komunikační technologie patří mezi předměty povinné. Protože se jedná převážně o praktický předmět, všechny třídy jsou dělené na dvě skupiny s maximálním počtem žáků 16. Výuka probíhá v jedné ze dvou specializovaných učeben vybavených dataprojektorem a žákovskými PC připojenými do školní sítě a na Internet.

Od školního roku 2021/2022 jsou v primách zaváděny kapitoly nově chystaného předmětu Informatika tak, aby byli žáci na změnu předmětu z Informační a komunikační technologie na předmět Informatika řádně připraveni.

 

Seminář z IKT je koncipován jako dvouletý kurz. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v předposledním a poledním roce studia. Doporučujeme jej zejména žákům, kteří chtějí studovat vysoké školy s technickým nebo ekonomickým zaměřením. Cílem semináře je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby je bylo možno uplatnit při dalším studiu na vysoké škole i v praxi. Náplní předmětu v prvním roce studia je osvojení si základů algoritmického myšlení a systematického přístupu k řešení úloh. Žáci nejprve zapisují své algoritmy v jazyce C, popř. C++ či C#, posléze získají základní znalost programovacího jazyka Visual Basic pro tvorbu maker v prostředí Microsoft Office. Ve druhém roce semináře se studenti věnují prezentaci informací na internetu – tvorbě webových stránek v prostředí HTML, XHTML, CSS, PHP a také práci s databázemi MySQL.

Učebnice (doporučené, nepovinné)

Nižší gymnázium

  • VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy 1. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0196-7.
  • VANÍČEK, J. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 2. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0630-6.
  • VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 3. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-1082-6.

Vyšší gymnázium

  • NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 1. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-60-4.
  • NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 2. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-61-2.

Pro maturanty a zájemce o studium na VŠ

  • KLIMEŠ, C. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ENIGMA. ISBN 978-80-89132-71-3.

Žákům nabízíme e-learningovou studijní oporu, která nejen pomáhá překonávat problémy se studijní látkou, ale zároveň vybízí k větší samostatnosti a kreativitě. Již od primy využíváme prostředí Google Classroom, ve kterém žáci naleznou potřebné materiály ke cvičení probíraného učiva a soubory ke zpracování, popř. náměty pro další úkoly. V prostředí Google Classroom také odevzdávají veškeré domácí úkoly, samostatné práce a testy.

Soutěže

V letošním školním roce opět proběhne školní kolo soutěže „Nebojte se MS OFFICE“ pro žáky vyšších ročníků gymnázia (kvinty - oktávy, 1. - 4. ročník). Nejšikovnější žáci nás budou reprezentovat na XV. ročníku regionální soutěže v MS OFFICE, kterou každoročně pořádá Mendelova střední škola v Novém Jičíně.

Žáci se mohou přihlásit do dalších tradičních soutěží - národní soutěž Bobřík informatiky (soutěž pro žáky prim - oktáv), národní soutěže pořádané firmou Microsoft "Office Aréna", "Prezentiáda" nebo různorodé soutěže v programování, ve kterých mohou předvést své vytvořené a jistě zajímavé programy.

Kromě jiného se mohou žáci zapojit do Matematické olympiády a to kategorie P nebo do soutěže Soutěž v programování, která je zaměřena na alogritmizaci a programování napříč všemi ročníky.

Veškeré plánované soutěže proběhnou dle aktuální epidemiologické situace.

Kroužek "Psaní na klávesnici všemi deseti"

Tradičně nabízíme žákům kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“ pod vedením RNDr. Zuzany Hruškové a Mgr. Romany Vaňkové. Žáci prim a sekund se snaží získat mistrnou klávesnicovou gramotnost prostřednictvím originální programované výuky ZAV. Po absolvování 400 cvičení by měli zvládnout více než 99 % plochy českého textu bez pohledu na klávesnici. Kroužek se koná dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek vždy 13:45 - 15:00 hodin.

Bližší informace ZAV

Zpracoval Mgr. Petr Janík
září 2021

 

Datum konání: 16. září 2022 -
Dne 16. 9. 2022 se čtyři žáci sexty B zúčastnili programu ŠOPA VŠB-TUO Škola o programování a algoritmech. V dopoledních hodinách se žáci zapojili do přednáškových bloků na vybraná témata, odpoledne si pak vyzkoušeli různorodé metody programování v prostředí Python.
Datum konání: 3. června 2022 - 9. června 2022
Datum konání: 9. června 2022 - 10. června 2022
Ve dnech 9. a 10. června 2022 INTERINFO ČR ve spolupráci se ZŠ Ilji Hurníka v Opavě pořádalo 20. mistrovství ČR v psaní na PC. Soutěž ZAV Junior 2022 byla určena pro žáky základních škol nebo osmiletých gymnázií (pouze po 4. ročníky – kvarty).
Datum konání: 20. dubna 2022 - 21. dubna 2022
Datum konání: 28. února 2022 - 11. dubna 2022
V kooperaci světové organizace Intersteno a české Internetové školy ZAV se od 28. února do 11. dubna 2022 opět konala mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO.
Datum konání: 25. března 2022 -
V pátek 25. 3. 2022 proběhlo na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava okresní kolo v soutěži v programování. Soutěž je určena žákům základních a středních škol, kteří si chtějí vyzkoušet své znalosti v některém z programovacích jazyků či programování mikrořadičů.
Datum konání: 14. března 2022 -
V úterý 22. 3. 2022 proběhlo na gymnáziu v Ostravě-zábřehu ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, ve kterém se utkali nejúspěšnější žáci 3. a 4. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií z prvního národního kola soutěže.
Datum konání: 9. prosince 2021 - 11. prosince 2021
Ve dnech 9. a 11. 12. 2021 proběhla s podporou světové federace Intersteno mezinárodní soutěž ZAV-100 - Minutovky. Principem soutěže je absolvovat 25 jednominutových opisů textu z obrazovky ve zvoleném jazyce. Celkem se zúčastnilo 1 354 soutěžících z 10 zemí (mezi nimi ČR, SK, IT, LU, HR, TR).
Datum konání: 8. listopadu 2021 - 19. listopadu 2021
Od 8. do 19. listopadu byly učebny IKT maximálně využity. Do tradiční podzimní informatické soutěže se v letošním roce zapojilo 365 soutěžících.
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
Jedno listopadové úterý mělo několik studentů možnost nahlédnout pod pokličku programování jednoduchých počítačových her. Nakonec dorazily pouze studentky, kterým se věnovala naše maturantka Adéla Popelková z oktávy A. Z níže uvedeného pohledu lektory je zřejmé, že se workshop povedl.
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
Milí žáci, v podzimním období Vám nabízíme dva tříhodinové workshopy, které povede naše maturantka Adéla Popelková z oktávy A. Oba workshopy proběhnou na naší škole v učebně IKT. Minimální počet účastníků je pro každý workshop 7.
Štítky:

„Zakousli“ jsme se do problémových úloh soutěže Bobřík informatiky

Datum konání: 9. 11. 2020 - 20. 11. 2020

Ve dnech 9. – 20. listopadu 2020 probíhala celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky. I v letošním ročníku byla účast našich žáků vysoká.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:41

Kroužek Psaní na klávesnici všemi deseti

Také ve školním roce 2020/2021 nabízíme žákům prim, sekund a tercií kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“. Žáci v něm mohou získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:40

6. místo v ústředním kole Bobříka informatiky kategorii Senior

Datum konání: 28. 1. 2020

V úterý 28. ledna 2020 se konalo ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:37