Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Informatika

Informatika


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Petr Janík petr.janik@gyohavl.cz

 

Členové předmětové komise

Mgr. Ondřej Kartous ondrej.kartous@gyohavl.cz
Ing. Antonín Knápek, Ph.D. antonin.knapek@gyohavl.cz
Mgr. Zdeněk Martínek
zdenek.martinek@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Valchařová andrea.valcharova@gyohavl.cz

 

Předmět Informatika patří mezi předměty povinné. Protože se jedná z velké části o praktický předmět, všechny třídy jsou dělené na dvě skupiny s maximálním počtem žáků 16. Výuka probíhá v jedné ze dvou specializovaných učeben vybavených dataprojektorem a žákovskými PC připojenými do školní sítě a na Internet.

Kapitoly "nové" informatiky

 • Informace - práce s informacemi, kódování a šifrování dat, číselné soustavy v IT, rozhodovací stromy a jejich měření, data, informace a jejich význam, komprese dat
 • Grafy a modelování - graf jak způsob zápisu informace, možnosti při zapisování grafů, orientovaný a neorientovaný graf, hledání cest
 • Informační systémy a hromadné zpracování dat - informační systémy okolo nás, jejich principy, fungování, stavba, přednosti a nedostatky informačních systémů, hromadné operace s daty - řazení, filtrování dat, trendy v datech
 • Algoritmizace - způsoby zapisování algoritmů (postupů), základní vlastnosti algoritmů, vývojové diagramy
 • Programování - zapisování algoritmů prostřednictví programovacího jazyka Python, řešení standardních i problémových úloh, krokování, testování a ladění vytvořených programů, práce se syntaktickými, běhovými a logickými chybami
 • Hardware, software, počítačové sítě, umělá inteligence - základní díly počítače a jejich sledované parametry, operační systémy a jejich využití, zlomové události vývoje hardwaru a softwaru, fungování počítačové sítě a její principy, princip strojového učení, aplikace umělé inteligence a její limity.
 • Bezpečnost počítačových zařízení a dat - způsoby útoků na počítačová zařízení, cíle útočníků, zabezpečení zařízení a dat, metody zálohování dat, systémový přístup k zabezpečení, digitální identita, datová schránka, digitální stopa

Seminář z IT je koncipován jako dvouletý kurz. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v předposledním a poledním roce studia. Doporučujeme jej zejména žákům, kteří chtějí studovat vysoké školy s technickým nebo ekonomickým zaměřením. Cílem semináře je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby je bylo možno uplatnit při dalším studiu na vysoké škole i v praxi. Náplní předmětu v prvním roce studia je osvojení si základů algoritmického myšlení a systematického přístupu k řešení úloh. Žáci zapisují své algoritmy v jazyce C#. Ve druhém roce semináře se studenti věnují prezentaci informací na internetu – tvorbě webových stránek v prostředích HTML, XHTML, CSS, PHP a také práci s MySQL.

Učebnice (doporučené, nepovinné)

Nižší gymnázium

 • VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy 1. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0196-7.
 • VANÍČEK, J. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 2. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0630-6.
 • VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 3. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-1082-6.
 • https://www.imysleni.cz

Vyšší gymnázium 

 • NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 1. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-60-4.
 • NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 2. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-61-2.
 • https://www.imysleni.cz

 

Pro maturanty a zájemce o studium na VŠ

 • KLIMEŠ, C. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ENIGMA. ISBN 978-80-89132-71-3.

Žákům nabízíme e-learningovou studijní oporu, která nejen pomáhá překonávat problémy se studijní látkou, ale zároveň vybízí k větší samostatnosti a kreativitě. Již od primy využíváme prostředí Google Classroom, ve kterém žáci naleznou potřebné materiály ke cvičení probíraného učiva a soubory ke zpracování, popř. náměty pro další úkoly. V prostředí Google Classroom také odevzdávají veškeré domácí úkoly, samostatné práce a testy.

Soutěže

V letošním školním roce opět proběhne školní kolo soutěže „Nebojte se MS OFFICE“ pro žáky vyšších ročníků gymnázia (kvinty - oktávy, 1. - 4. ročník). Vybraní žáci nás budou reprezentovat na XVII. ročníku regionální soutěže v MS OFFICE, kterou každoročně pořádá Mendelova střední škola v Novém Jičíně.

Žáci se mohou přihlásit do dalších tradičních soutěží - národní soutěž Bobřík informatiky (soutěž pro žáky prim - oktáv), národní soutěže pořádané firmou Microsoft "Office Aréna", "Prezentiáda" nebo různorodé soutěže v programování, ve kterých mohou předvést své vytvořené a jistě zajímavé programy.

Kromě jiného se mohou žáci zapojit do Matematické olympiády a to kategorie P nebo do soutěže Soutěž v programování, která je zaměřena na alogritmizaci a programování napříč všemi ročníky.

 

Kroužek "Psaní na klávesnici všemi deseti"

Tradičně nabízíme žákům kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“ pod vedením Mgr. Romany Vaňkové a Mgr. Andrey Valchářové. Žáci prim a sekund se snaží získat mistrnou klávesnicovou gramotnost prostřednictvím originální programované výuky ZAV. Po absolvování 400 cvičení by měli zvládnout více než 99 % plochy českého textu bez pohledu na klávesnici. Kroužek se koná dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek vždy 13:45 - 15:00 hodin.

 Informace k programu a soutěžím

 

Zpracoval Mgr. Petr Janík
září 2023

 

Datum konání: 10. dubna 2024 - 10. května 2024
Dne 10. 4. se na Obchodní akademii v Ostravě - Mariánských Horách pořádalo krajské kolo pro základní školy a nižší gymnázia. Naše gymnázium reprezentovaly studentky týmu Myosotis z kvarty A – Tereza Škřípková a Libuše Krotká. Vybraly si téma Bez toho to nepůjde (efekt „motýlích křídel“).
Datum konání: 26. března 2024 - 28. března 2024
Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů má dlouhou tradici, jde o jednu z nejstarších soutěží. Letos šlo o 31.
Datum konání: 1. února 2024 - 23. února 2024
V průběhu února 2024 jsme se zapojili v rámci předmětu informatika do soutěže Kraje pro bezpečný internet. Letos se do soutěže zapojilo více než 50 000 žáků a studentů. Tato soutěž má za cíl zvýšit povědomí o  kybernetické bezpečnosti mezi mladými lidmi.
Datum konání: 1. března 2024 - 25. března 2024
V průběhu března letošního roku se vybraní žáci společně se svými vyučujícími zúčastnili projektu Evropské kosmické agentury ESA pod názvem Mission Zero a Astro Pi.
Datum konání: 1. února 2024 -
Dne 1. 2. jsme se zúčastnili ústředního kola bobříka informatiky, který se konal na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh. Po ukončení prezence jsme během šedesáti minut vykonávali náročné úlohy, u kterých jsme museli využívat jak znalosti informatiky, tak selský rozum.
Datum konání: 14. prosince 2023 -
Ve čtvrtek 14. prosince 2023 uspořádala Mendelova střední škola v Novém Jičíně 15. ročník regionální soutěže Office 2023. Soutěž si kladla za cíl prověřit znalosti informačních technologií žáků ze 14 středních škol celého kraje.
Datum konání: 2. října 2023 - 17. prosince 2023
V prosinci 2023 se žáci našeho gymnázia zapojili do projektu Hour of Code, což byla skvělá příležitost, jak si ověřit, že informatika a umělá inteligence jsou zajímavé, užitečné a zábavné obory.
Datum konání: 1. prosince 2023 - 3. prosince 2023
Příští zastávka Vesmír a ostravský Hackathon. Co je to?
Datum konání: 30. listopadu 2023 -
Dne 30. 11. 2023 se sedmnácti členná skupina studentek a studentů přírodovědných seminářů zúčastnila exkurze na VŠB-TU Ostrava, kde studenti navštívili katedry energetiky, robotiky a prototypování (3D tisk).
Datum konání: 6. listopadu 2023 - 20. listopadu 2023
Ve dnech od 6.–20. listopadu 2023 probíhala na naší škole již tradiční celostátní soutěž Bobřík informatiky. Každý soutěžící začínal se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které žáci mohli v testu získat, je 192 bodů.
Datum konání: -
Chceš se naučit psát rychle a bez chyb na klávesnici všemi deseti naslepo? Získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, kterou využiješ nejen při studiu, ale také v budoucím zaměstnání? Pokud ano, tak právě pro tebe je určený tento kroužek!
Datum konání: 16. června 2023 -
INTERINFO ČR ve spolupráci se ZŠ Ilji Hurníka v Opavě již tradičně na konci školního pořádalo mistrovství ČR v psaní na PC. Do Opavy přijelo na soutěž 31 žáků základní školy nebo osmiletého gymnázia (pouze po 4. ročníky – kvarty).
Datum konání: 20. února 2023 - 31. května 2023
V únoru letošního roku se vybraní žáci společně s vyučujícími Kateřinou Kozlovou a Petrem Janíkem zúčastnili projektu evropské kosmické agentury ESA pod názvem Mission Zero.
Datum konání: 10. května 2023 -
Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení.
Datum konání: 27. března 2023 - 28. dubna 2023
Datum konání: -
Tento rok jsem se účastnila Korespondenčního semináře z informatiky (zkráceně KSI), který je pořádán Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, konkrétně samotnými studenty. Jedná se o soutěž, která většinou probíhá od začátku září do konce března.
Datum konání: 1. února 2023 -
Ve středu 1. února 2023 se konalo ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior.
Datum konání: 30. listopadu 2022 -
Datum konání: 7. listopadu 2022 - 18. listopadu 2022
Do letošního ročníku tradiční soutěže se zapojilo 385 žáků. 33 % soutěžících získalo titul úspěšný řešitel.
Datum konání: 1. prosince 2022 -
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 uspořádala Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 4, pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 15. ročník regionální soutěže Office 2022.
Datum konání: 16. září 2022 -
Dne 16. 9. 2022 se čtyři žáci sexty B zúčastnili programu ŠOPA VŠB-TUO Škola o programování a algoritmech. V dopoledních hodinách se žáci zapojili do přednáškových bloků na vybraná témata, odpoledne si pak vyzkoušeli různorodé metody programování v prostředí Python.
Datum konání: 3. června 2022 - 9. června 2022
Datum konání: 9. června 2022 - 10. června 2022
Ve dnech 9. a 10. června 2022 INTERINFO ČR ve spolupráci se ZŠ Ilji Hurníka v Opavě pořádalo 20. mistrovství ČR v psaní na PC. Soutěž ZAV Junior 2022 byla určena pro žáky základních škol nebo osmiletých gymnázií (pouze po 4. ročníky – kvarty).
Datum konání: 20. dubna 2022 - 21. dubna 2022
Datum konání: 28. února 2022 - 11. dubna 2022
V kooperaci světové organizace Intersteno a české Internetové školy ZAV se od 28. února do 11. dubna 2022 opět konala mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO.
Datum konání: 25. března 2022 -
V pátek 25. 3. 2022 proběhlo na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava okresní kolo v soutěži v programování. Soutěž je určena žákům základních a středních škol, kteří si chtějí vyzkoušet své znalosti v některém z programovacích jazyků či programování mikrořadičů.
Datum konání: 14. března 2022 -
V úterý 22. 3. 2022 proběhlo na gymnáziu v Ostravě-zábřehu ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, ve kterém se utkali nejúspěšnější žáci 3. a 4. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií z prvního národního kola soutěže.
Datum konání: 9. prosince 2021 - 11. prosince 2021
Ve dnech 9. a 11. 12. 2021 proběhla s podporou světové federace Intersteno mezinárodní soutěž ZAV-100 - Minutovky. Principem soutěže je absolvovat 25 jednominutových opisů textu z obrazovky ve zvoleném jazyce. Celkem se zúčastnilo 1 354 soutěžících z 10 zemí (mezi nimi ČR, SK, IT, LU, HR, TR).
Datum konání: 8. listopadu 2021 - 19. listopadu 2021
Od 8. do 19. listopadu byly učebny IKT maximálně využity. Do tradiční podzimní informatické soutěže se v letošním roce zapojilo 365 soutěžících.
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
Jedno listopadové úterý mělo několik studentů možnost nahlédnout pod pokličku programování jednoduchých počítačových her. Nakonec dorazily pouze studentky, kterým se věnovala naše maturantka Adéla Popelková z oktávy A. Z níže uvedeného pohledu lektory je zřejmé, že se workshop povedl.
Štítky:

Odborník z praxe ve výuce ICT

Datum konání: 28. 5. 2021

Ve školním roce 2020/21 jsme v rámci projektu EU „Šablony II - Odborník ve výuce“ realizovali zapojení odborníka z praxe do výuky IKT. Naši studenti tak měli možnost seznámit se s praktickým využitím počítačů při přípravě výroby za pomocí CAD/CAM systémů.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:44

Akce a reakce v primě

Datum konání: 16. 4. 2021

Chcete si zkusit vyjádřit svůj názor a přednést ho před odbornou porotou? Všem ukázat své schopnosti, nebo se naopak něčemu přiučit? Pak je Prezentiáda, celorepubliková soutěž v prezentačních dovednostech, právě pro vás!

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:43

Beseda IKT na aktuální téma kyberšikana

Datum konání: 12. 3. 2021 - 24. 3. 2021

Dne 12. 3. byla pro třídu 1.A připravena beseda o kyberšikaně. Pořádala ji paní profesorka Zuzana Hrušková a prezentovala paní profesorka Pavla Střílková. Pro třídu 1.B zajistil besedu na středu 24. 3. Petr Janík a prezentovala taktéž paní profesorka Pavla Střílková.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:42