Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Matematika a deskriptivní geometrie

Matematika a deskriptivní geometrie


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Květoslava Siváková

E-mail: kvetoslava.sivakova@gyohavl.cz

 

Členové předmětové komise:

Mgr. Marta Freislerová                                   marta.freislerova@gyohavl.cz

RNDr. Zuzana Hrušková                                zuzana.hruskova@gyohavl.cz

Mgr. Petr Janík                                               petr.janik@gyohavl.cz

Ing. Antonín Knápek,Ph.D.                            antonin.knapek@gyohavl.cz

Mgr. Kateřina Kozlová,Ph.D.                         katerina.kozlova@gyohavl.cz

RNDr. Ivana Krajčíková                                  ivana.krajcikova@gyohavl.cz

Mgr. Andrea Valchářová                                 andrea.valcharova@gyohavl.cz

Mgr. Romana Vaňková                                    romana.vankova@gyohavl.cz

 

Používané učebnice

 • na nižším gymnáziu:
  • řada učebnic Matematika; autor Jiří Herman a kolektiv; nakladatelství Prometheus
 • na vyšším gymnáziu:
  • Sbírka úloh z matematiky pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, autor František Janeček, nakladatelství Prometheus
  • Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, autor Jindra Petáková, nakladatelství Prometheus
  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ, autor Jiří Mikulčák, nakladatelství Prometheus

Nabízené semináře

 • Matematický seminář

Matematický seminář je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.

Seminář je určen všem, kteří se chtějí naučit analyticky myslet a tuto schopnost dále procvičovat. Je především zaměřen na rozšíření obsahu učiva vyučovaného v běžných hodinách matematiky o témata potřebná pro studium na VŠ (matematicko-fyzikální, přírodovědecké, ekonomické, stavební, elektrotechnické, strojní a další technické fakulty vysokých škol). Jedná se o témata komplexní čísla, analytická geometrie v prostoru, diferenciální a integrální počet. Snažíme se o rozšíření a komplexní využití poznatků středoškolské matematiky, správné vystavění systému matematických znalostí, pochopení vztahů mezi nimi a jejich následná aplikace při řešení problémů, tedy rozvoj analytického myšlení. Součástí semináře je i výuka s využitím počítačů (program GEOGEBRA, Excel).

 • Cvičení z matematiky

Seminář je jednoletý s dvouhodinovou týdenní dotací. Obsah předmětu navazuje na předmět Matematika. Cílem výuky je především důkladné procvičení základního učiva, jeho prohloubení a systematizace tak, aby žák byl připraven na společnou i profilovou část maturitní zkoušky a také na přijímací zkoušky a studium na VŠ technického zaměření.

Někteří žáci, kteří do cvičení chodili v uplynulých letech, úspěšně vykonali také nepovinnou výběrovou státní zkoušku z MATEMATIKY rozšiřující.

 • Deskriptivní geometrie

Seminář deskriptivní geometrie je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.

Předním úkolem semináře z deskriptivní geometrie je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při studiu technických, matematicko-přírodovědných a uměleckých oborů. Znalosti a dovednosti z deskriptivní geometrie jsou využitelné a potřebné také v reálném životě. Žáci poznají význam DG ve stavitelství, architektuře a v jiných technických oborech, v oblasti průmyslového designu nebo v lékařské anatomii. Výuka deskriptivní geometrie má úzké mezipředmětové vztahy k matematice, informatice a výpočetní technice a k estetické výchově.

Cílem výuky DG je naučit žáky základním zobrazovacím metodám - pravoúhlému promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) a pravoúhlé axonometrii a využívat je pro řešení planimetrických a stereometrických problémů. Žáci řeší zejména konstrukční úlohy, zobrazují technické součásti a architektonické prvky, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí algoritmy řešení, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost (případně počet řešení) daného problému.

Organizace soutěží

Tři vyučující matematiky jsou členky okresní komise Matematické olympiády pro okres Ostrava-město. Zajišťují také krajské kolo MO kategorie Z9 a okresní kolo Pythagoriády pro 6. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
 
Účast žáků v soutěžích

Přípravné kurzy pro budoucí žáky nižšího i vyššího gymnázia (leden - duben 2023)

Mgr. Květoslava Siváková
září 2022

 

Žádný zápis není aktuální.
Štítky:

Novější 1

Finále Pangea

Datum konání: 17. 6. 2021 - 18. 6. 2021

Ve dnech 17. a 18. 6. 2021 probíhala v Nové budově Národního muzea finálová kola matematické soutěže Pangea.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:32

Matematická soutěž Pangea

Datum konání: 10. 5. 2021

Stejně jako v minulých letech se naši žáci nižšího gymnázia zúčastnili matematické soutěže Pangea, ve které řeší tematické úlohy ze společenskovědních a přírodovědných oborů.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:31

Úspěšný řešitel krajského kola Matematické olympiády kategorie C

Datum konání: 30. 3. 2021

Krajská kola proběhla 30. 3. 2021 v letošním školním roce tradiční distanční formou. Příklady byly velmi obtížné. Svědčí o tom malý počet úspěšných řešitelů (16 z 39 soutěžících).

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:30

The Purple Comet! Math Meet distanční výuka nevadí

Datum konání: 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021

V druhé polovině dubna se naši žáci zapojili do mezinárodní online týmové matematické soutěže Purple Comet! Math Meet. V letošním ročníku bylo registrováno 3345 týmů z 54 zemí celého světa.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:29

Úspěšné počítání v Okresním kole MO kategorie Z7 a Z8

Datum konání: 31. 3. 2021

70. ročník Matematické olympiády, jehož okresní kolo se konalo poslední březnový den, byl pro žáky sekundy a tercie úspěšný. Soutěžící počítali doma „pod kamerou“. Na vypracování tří úloh měli 120 minut. Poté svá řešení nafotili a poslali vyučujícím matematiky.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:27

Matematický klokan online - úspěšní řešitelé do 10. místa v rámci ostravských škol

Datum konání: 6. 4. 2021

Po vyhodnocení soutěže se na 8. místě v kategorii Benjamin umístila Tereza Maléřová (2.A) a na 9. místě Hana Andrašková (2.A). Celkový počet účastníků v této kategorii byl 474.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:26

Matematický klokan letos poprvé online

Datum konání: 29. 3. 2021

Tradiční soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN se letos poprvé konala online formou. Tak jako obvykle soutěžící řešili zajímavé matematické úlohy a volili jednu z možných odpovědí. Na vypracování odpovědí měli žáci z nižšího gymnázia 1 hodinu a pro vyšší gymnázium byl čas o 15 minut delší.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:25

Staň se na den částicovým fyzikem

Datum konání: 19. 3. 2021

V pátek 19. 3. 2021 proběhla akce s názvem Staň se na den částicovým fyzikem, kterou pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:24

Badatelský víkendový seminář

Datum konání: 13. 11. 2020 - 15. 11. 2020

Společně s několika studenty našeho gymnázia jsem se zúčastnila Badatelského víkendového semináře, který pořádali zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ti nám představili různé vědecké projekty, na kterých sami pracují.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:23

Mezinárodní soutěž Náboj (prosinec 2020)

Datum konání: 11. 12. 2020

Náboj je mezinárodní soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. V letošním roce proběhla soutěž online, přesto se soutěže zúčastnilo celkem 569 týmů v kategorii Junior a 363 týmů k kategorii Senior celkem z 12 zemí Evropy.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:22

Novější 1