Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Matematika a deskriptivní geometrie

Matematika a deskriptivní geometrie


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Květoslava Siváková

E-mail: kvetoslava.sivakova@gyohavl.cz

 

Členové předmětové komise:

Mgr. Marta Freislerová                                   marta.freislerova@gyohavl.cz

RNDr. Zuzana Hrušková                                zuzana.hruskova@gyohavl.cz

Mgr. Petr Janík                                               petr.janik@gyohavl.cz

Ing. Antonín Knápek,Ph.D.                            antonin.knapek@gyohavl.cz

Mgr. Kateřina Kozlová,Ph.D.                         katerina.kozlova@gyohavl.cz

RNDr. Ivana Krajčíková                                  ivana.krajcikova@gyohavl.cz

Mgr. Andrea Valchářová                                 andrea.valcharova@gyohavl.cz

Mgr. Romana Vaňková                                    romana.vankova@gyohavl.cz

 

Používané učebnice

 • na nižším gymnáziu:
  • řada učebnic Matematika; autor Jiří Herman a kolektiv; nakladatelství Prometheus
 • na vyšším gymnáziu:
  • Sbírka úloh z matematiky pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, autor František Janeček, nakladatelství Prometheus
  • Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, autor Jindra Petáková, nakladatelství Prometheus
  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ, autor Jiří Mikulčák, nakladatelství Prometheus

Nabízené semináře

 • Matematický seminář

Matematický seminář je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.

Seminář je určen všem, kteří se chtějí naučit analyticky myslet a tuto schopnost dále procvičovat. Je především zaměřen na rozšíření obsahu učiva vyučovaného v běžných hodinách matematiky o témata potřebná pro studium na VŠ (matematicko-fyzikální, přírodovědecké, ekonomické, stavební, elektrotechnické, strojní a další technické fakulty vysokých škol). Jedná se o témata komplexní čísla, analytická geometrie v prostoru, diferenciální a integrální počet. Snažíme se o rozšíření a komplexní využití poznatků středoškolské matematiky, správné vystavění systému matematických znalostí, pochopení vztahů mezi nimi a jejich následná aplikace při řešení problémů, tedy rozvoj analytického myšlení. Součástí semináře je i výuka s využitím počítačů (program GEOGEBRA, Excel).

 • Cvičení z matematiky

Seminář je jednoletý s dvouhodinovou týdenní dotací. Obsah předmětu navazuje na předmět Matematika. Cílem výuky je především důkladné procvičení základního učiva, jeho prohloubení a systematizace tak, aby žák byl připraven na společnou i profilovou část maturitní zkoušky a také na přijímací zkoušky a studium na VŠ technického zaměření.

Někteří žáci, kteří do cvičení chodili v uplynulých letech, úspěšně vykonali také nepovinnou výběrovou státní zkoušku z MATEMATIKY rozšiřující.

 • Deskriptivní geometrie

Seminář deskriptivní geometrie je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.

Předním úkolem semináře z deskriptivní geometrie je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při studiu technických, matematicko-přírodovědných a uměleckých oborů. Znalosti a dovednosti z deskriptivní geometrie jsou využitelné a potřebné také v reálném životě. Žáci poznají význam DG ve stavitelství, architektuře a v jiných technických oborech, v oblasti průmyslového designu nebo v lékařské anatomii. Výuka deskriptivní geometrie má úzké mezipředmětové vztahy k matematice, informatice a výpočetní technice a k estetické výchově.

Cílem výuky DG je naučit žáky základním zobrazovacím metodám - pravoúhlému promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) a pravoúhlé axonometrii a využívat je pro řešení planimetrických a stereometrických problémů. Žáci řeší zejména konstrukční úlohy, zobrazují technické součásti a architektonické prvky, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí algoritmy řešení, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost (případně počet řešení) daného problému.

Organizace soutěží

Tři vyučující matematiky jsou členky okresní komise Matematické olympiády pro okres Ostrava-město. Zajišťují také krajské kolo MO kategorie Z9 a okresní kolo Pythagoriády pro 6. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
 
Účast žáků v soutěžích

Přípravné kurzy pro budoucí žáky nižšího i vyššího gymnázia (leden - duben 2023)

Mgr. Květoslava Siváková
září 2022

 

Žádný zápis není aktuální.
Štítky:

Netradiční IMO

Datum konání: 24. 11. 2020

V listopadu se konal další ročník Internetové matematické olympiády. Tentokráte ale poněkud netradiční formou…

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:20

BRLOH (Brněnská logická hra)

Datum konání: 6. 11. 2020 - 1. 12. 2020

Naši žáci z třídy 1.A a 2.A se v termínu od 6.11 – 1.12. 2020 zúčastnili internetové soutěže BRLOH (BRněnská LOgická Hra), kterou pořádá Masarykova univerzita v Brně. Do soutěže bylo přihlášeno 407 týmů z České a Slovenské republiky, z Moravskoslezského kraje se zúčastnilo 43 týmů.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:19

Logická olympiáda 2020

Datum konání: 5. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Také tento školní rok studenti našeho gymnázia řešili úlohy Logické olympiády. Soutěž každoročně pořádá Mensa ČR.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:18

Máme dva postupující do celostátního finále matematické soutěže Pangea

Datum konání: 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Tento týden byly zveřejněny výsledky školního kola matematické soutěže Pangea. Té se zúčastnilo také 120 žáků našeho nižšího gymnázia. Dva z nich – Terezka Maléřová a Tomáš Tulach z 1. A – postupují do celostátního finále, oba se s maximálním bodovým ohodnocením umístili na 1.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:17

Hojná účast na letošním ŠKOMAMu 2020

Datum konání: 27. 1. 2020 - 29. 1. 2020

Škomam je každoroční třídenní kurz matematického modelování, který je určený především pro studenty maturitních a předposledních ročníků středních škol.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:16

Pythagoriáda 2020

Datum konání: 20. 1. 2020 - 29. 1. 2020

V letošním roce proběhl na naší škole již 43. ročník Pythagoriády. Během 60 minut se studenti prim, sekund a tercií snažili vyřešit 15 nejrůznějších matematických úloh.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:15

Postup do krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z 9 a kategorii C

Datum konání: 28. 1. 2020

V úterý 28. 1. 2020 proběhlo okresní kolo již 69. ročníku Matematické olympiády v kategoriích B a C. Soutěž probíhala v budově Wichterlova gymnázia a úkolem jednotlivých soutěžících bylo v časovém limitu čtyř hodin vyřešit tři matematické úlohy.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:14

Úspěch našich studentů v Ekonomické olympiádě

Datum konání: 4. 12. 2019 - 5. 12. 2019

Ve dnech 4. – 5. 12.2019 se v prostorách školy konalo školní kolo Ekonomické olympiády pro žáky vyššího gymnázia.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:11

Logická olympiáda 2019

Datum konání: 1. 11. 2019 - 29. 11. 2019

V pátek 1. 11. se v sídle Moravskoslezského kraje konalo krajské kolo logické olympiády. Do soutěže se zaregistrovalo celkem 71 208 žáků z 3 249 škol. Soutěž každoročně pořádá Mensa ČR.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:10