Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Španělský jazyk

Španělský jazyk


 Ve školním roce 2021/2022 pracuje předmětová komise v tomto složení

Vedoucí PK

Ing. Alexandra Arencibia

E-mail: alexandra.arencibia@gyohavl.cz

Členové PK

Mgr. Petra Šimčáková

petra.simcakova@gyohavl.cz

Mgr. Hana Musálková hana.musalkova@gyohavl.cz

Mgr. Lukáš Hotový

Mgr.Linet Casanova Izquierdo

lukas.hotovy@gyohavl.cz

linet.casanova@gmail.com

 

 

Od 18.10.2021 bude na naší škole za podpory Magistrátu města Ostravy již podeváté probíhat Týden španělské kultury Semana Ostraňa. Součástí programu bude kromě přednášek a lekcí také tradiční recitační a výtvarná soutěž.

Ve všech ročnících čtyřletého studia budeme ve výuce pokračovat s učebnicí Vente1 a Vente2. Učebnice AVENTURA, která představuje španělštinu dynamickou a hravou formou, nás bude provázet už jedenáctým rokem. Obě tyto učebnice rozvíjí všechny jazykové dovednosti a přibližují českým studentům každodenní španělštinu i reálie španělsky hovořících zemí.

Výuka stále probíhá ve speciálních jazykových učebnách, které jsou vybaveny dataprojektorem, počítači, sluchátky a jedna z nich také interaktivní tabulí. Tato technika umožňuje učitelům využívat nejmodernější výukové metody, díky kterým se výuka stává pro žáky zajímavější a osvojování jazykových dovedností je pro ně snadnější.

Všechny příznivce španělštiny také zveme ke sledování naší facebookové stránky Španělštináři GOH.

Učebnice

Prima AVENTURA 1
Sekunda AVENTURA 1
Tercie AVENTURA 1
Kvarta AVENTURA 2
Kvinta AVENTURA 2
Sexta AVENTURA 2, AVENTURA 3
Septima AVENTURA 3
Oktava AVENTURA 3
1. ročník VENTE 1, Libro de ejercicios VENTE 1
2. ročník VENTE 1, Libro de ejercicios VENTE 1
3. ročník VENTE 1, Libro de ejercicios VENTE 1
4. ročník VENTE 2, Libro de ejercicios VENTE 2

Ve třetím a čtvrtém ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář ze španělského jazyka, jehož obsahem je:

 • příprava k maturitě ze španělského jazyka a na zkoušku DELE
 • rozšíření slovní zásoby
 • hlubší proniknutí do struktury jazyka a jeho snazší pochopení
 • získání pohotovosti při vyjadřování
 • nácvik porozumění psanému a poslechovému textu
 • práce s cizojazyčným tiskem
 • reálie španělsky mluvících zemí

Plán práce předmětové komise španělského jazyka - 2021/2022

Srpen

 • schůzky PK ŠP
 • kontrola a úpravy tematických plánů v návaznosti na distanční výuku
 • příprava materiálů pro případnou distanční výuku

Září

 • zpracování nových tematických plánů v návaznosti na ŠVP, kontrola sjednocení tematických plánů z minulého školního roku
 • aktualizace facebookové stránky pro potřeby PK
 • schůzka s rodilou mluvčí a příprava spolupráce
 • příprava na SEMANA OSTRAñA 9 - schůzky k organizaci
 • zapojení se do aktivit v rámci Šablon II. – tandemová práce
 • zahájení aktivit rodilé mluvčí               

Říjen

 • SEMANA OSTRAñA 9 – Týden španělské kultury
 • zahájení přípravy na konverzační soutěž
 • Šablony II. – tandemová výuka
 • Pokračování aktivity – dopisování se španělskou školou
 • práce se zahraničními lektory – pokračování spolupráce s OU

Listopad

 • příprava na den otevřených dveří
 • 30.11.2021 - Den otevřených dveří
 • práce se zahraničními lektory – pokračování spolupráce s OU
 • příprava studentů nižšího gymnázia na vánoční fiestu (každá třída pod vedením pedagoga připravuje program pro ostatní)
 • Šablony II. – tandemová výuka

Prosinec

 • Fiesta de Navidad – 11.ročník oslavy vánočních svátků - organizace soutěže pro studenty nižšího gymnázia (koledy a jiné zvyky španělských a latinoamerických kultur)
 • Příprava studentů na překladatelskou soutěž
 • Šablony II. – tandemová výuka

Leden

 • organizace školního kola konverzační soutěže ve ŠJ
 • příprava na účast v krajském kole konverzační soutěže ve ŠJ pořádanou Gymnáziem Hladnov (zúčastní se vítězové jednotlivých kategorií školního kola)
 • 11.1.2022 – Den otevřených dveří

Únor

 • odborná přednáška zástupce OU o španělské literatuře a historii
 • pokračování spolupráce s rodilou mluvčí
 • účast studentů v krajském kole KK ve ŠJ
 • Šablony II. – tandemová výuka
 • příprava exkurze do Španělska (podzim 2022)

Březen

 • účast v sedmém ročníku Studentské vědecké konference organizované OU
 • účast v celostátní překladatelské soutěži organizované OU – Den s překladem
 • Šablony II. – tandemová výuka
 • příprava exkurze do Španělska (podzim 2022)

Duben

 • příprava a organizace 11.ročníku kuchařské soutěže !VAMOS a COMER! – prezentace španělské a latinoamerické kuchyně
  příprava exkurze do Španělska (podzim 2022)
 • Šablony II. – tandemová výuka

Květen

 • pokračování Španělského filmového klubu – promítání
 • případná účast na ústředním kole konverzační soutěže
 • příprava exkurze do Španělska (podzim 2022)

Červen

 • v rámci exkurzních dnů – návštěva španělské restaurace v Ostravě, návštěva ZOO pro studenty nižšího gymnázia
 • příprava exkurze do Španělska (podzim 2022)

Ing. Alexandra Arencibia
září 2021

 

Datum konání: 15. června 2022 -
Letošní jedenáctý ročník aktivity Vamos a Comer jsme pojali netradičně a vydali se se třídou Septima B do restaurace Los Capolitos, kde pro nás připravili ochutnávku tradiční mexické kuchyně doplněnou o krátkou prezentaci.
Datum konání: 27. května 2022 -
Říká se, že nový jazyk znamená nová dobrodružství.
Datum konání: 11. března 2022 -
Dne 11. 3. 2022 proběhlo na Gymnáziu Hladnov krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině, v němž nás v kategorii SŠII reprezentovala Sára Zajícová ze sexty A a v kategorii SŠIII Sandra I. Arencibia také ze sexty A. V náročné konkurenci vybojovaly Sára sedmé a Sandra druhé místo.
Datum konání: 9. února 2022 -
Ve středu 9.2. se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce. Moc si vážíme toho, že se našlo tolik odvážlivců odhodlaných se zúčastnit a že soutěž mohla opět proběhnout prezenční formou.
Datum konání: 24. ledna 2022 -
Součástí devátého ročníku Týdne španělské kultury Semana Ostran᷉a byla opět výtvarná soutěž. Tentokrát jsme zvolili téma Variace na Picassa. Studenti byli rozděleni do dvou kategorií dle věku, zvláštní skupinu pak tvořili žáci základních uměleckých škol.
Datum konání: 18. října 2021 - 22. října 2021
Máme velikou radost z toho, že jsme v termínu 18. 10. – 21. 10. 2021 mohli na naší škole po roční pauze opět uspořádat Týden španělské kultury Semana Ostran᷉a. Šlo již o devátý ročník projektu realizovaného za podpory Magistrátu města Ostravy.
Datum konání: -
V letošním roce nabízíme studentům španělštiny možnost absolvování přípravného jazykového kurzu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).
Datum konání: -
Přemýšlela jsem, kde se vlastně zrodila samotná myšlenka složit zkoušky ze španělštiny. Na konkrétní podnět jsem nepřišla. Nicméně si myslím, že naši skupinku šesti holek, která se v červenci vydala do Institutu Cervantes, spojovala touha mít na naše znalosti španělštiny papír. Ačkoliv to může znít všelijak, žijeme v době, kdy tyto „doklady“ o znalostech jsou zároveň jejich důkazem.
Štítky:

Zkoušky ze španělštiny DELE

Přemýšlela jsem, kde se vlastně zrodila samotná myšlenka složit zkoušky ze španělštiny. Na konkrétní podnět jsem nepřišla. Nicméně si myslím, že naši skupinku šesti holek, která se v červenci vydala do Institutu Cervantes, spojovala touha mít na naše znalosti španělštiny papír.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:08

Celostátní kolo překladatelské soutěže Ostravské univerzity

Datum konání: 16. 3. 2021

Dne 16. března 2021 se na Ostravské univerzitě konal již tradiční Den s překladem (XVI. ročník), jehož součástí je také celostátní kolo překladatelské soutěže, které se letos potřetí otevřelo středním školám.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:06

Úspěch v krajském kole konverzační soutěže ve španělštině (březen 2021)

Datum konání: 11. 3. 2021

Tento ročník krajského kola konverzační soutěže ve španělštině byl zcela výjimečný a vzhledem k aktuální situaci se musel konat v online prostoru. O to větší radost máme z toho, že se naší studentce Radce Teichmanové podařilo obstát v náročné konkurenci a vybojovat 3. místo v kategorii SŠII.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:06

Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině (2021)

Datum konání: 10. 2. 2021

Ve středu 10.2. se opět po roce konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce. Moc si vážíme toho, že se bez ohledu na současnou komplikovanou situaci, našlo tolik odvážlivců odhodlaných se zúčastnit. A to i přesto, že jsme se mohli potkat pouze virtuálně.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:05

Celostátní kolo překladatelské soutěže OSU

Datum konání: 10. 3. 2020

Dne 10. března 2020 se na Ostravské univerzitě konal již tradiční Den s překladem (XV. ročník), jehož součástí je také celostátní kolo překladatelské soutěže, které se letos podruhé otevřelo také středním školám. Do soutěže bylo zasláno celkem 168 překladů, z toho 123 překladů ze středních škol.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:04

Literární vývoj ve Španělsku

Datum konání: 14. 2. 2020

Studium cizích jazyků se neomezuje jen na učení se nové slovní zásoby či gramatických pravidel. Jeho přirozenou součástí by mělo být také poznávání reálií či kultury zemí, ve kterých danou řeč můžeme uplatnit. Neoddělitelně je s jazykem spjata samozřejmě také literatura.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:03

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE ŠPANĚLŠTINĚ (ÚNOR 2020)

Datum konání: 21. 2. 2020

Na konci února měli studenti španělského jazyka možnost otestovat své komunikační dovednosti a zúčastnit se školního kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Soutěž proběhla v pátek 21. 2. 2020 a soutěžilo se celkem ve dvou kategoriích.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:02

Fiesta Naviden͂a 2019

Datum konání: 19. 12. 2019

Ve čtvrtek devatenáctého prosince proběhl již tradiční vánoční večírek pro studenty španělštiny našeho gymnázia – Fiesta Naviden͂a. Každá třída nižšího gymnázia představila předem nacvičený program ve španělštině. Společně jsme si zazpívali koledy, a dokonce i zatančili.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:00