Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Zeměpis

Zeměpis


Vedoucí předmětové komise:

PhDr. Jiří Sovadina

E-mail: jiri.sovadina@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Lucie Šíblová lucie.siblova@gyohavl.cz
Mgr. Ivo Strachotta ivo.strachotta@gyohavl.cz
Mgr. Tomáš Trojek tomas.trojek@gyohavl.cz

Výuka

Předmět zeměpis poskytuje informace, které napomáhají k orientaci v dnešním komplikovaném a často nepřehledném světě. Je to obor, který je v průsečíku věd přírodních, společenských i technických – tedy věda o souvislostech a vazbách mezi skutečnostmi, které utvářejí podobu dnešního světa.

Výuka zeměpisu seznamuje žáky s jednotlivými složkami a aktuálním stavem krajinné sféry, vede je k pochopení vztahů, které v krajinné sféře existují, k analýze vývojových trendů a k návrhům řešení problémů. V rámci výuky se žáci učí pracovat s mapami a dalšími kartografickými produkty, seznamují se i s dalšími formami grafického vyjádření informací.

Zeměpis plní významnou integrující funkci mezi jinými vyučovacími předměty, protože propojuje znalosti a dovednosti z přírodních i humanitních předmětů. V zeměpisu se uplatňují mezipředmětové vztahy zejména s biologií, fyzikou, společenskými vědami a dějepisem.

Učebnice

Na nižším stupni gymnázia používáme moderní učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus.
Na vyšším stupni doporučujeme řadu učebnic České geografické společnosti.

Doporučená literatura

ANDĚL, Jiří, BIČÍK, Ivan a BLÁHA, Jan D. Makroregiony světa: nová regionální geografie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019

BAAR, Vladimír a BAAROVÁ, Barbara. Hospodářský zeměpis: regionální aspekty světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 2018

Seminář

Pro studenty vyšších ročníků nabízíme dvouletý specializační seminář ze zeměpisu.

Předmět Seminář z geografie vychází ze vzdělávací oblasti Volitelné vzdělávací aktivity RVP GV. Seminář ze zeměpisu je určen pro zájemce o obor geografie, maturantům a zájmenům od studium oboru na vysoké škole. Seminář rozšiřuje poznatky a dovednosti běžné výuky, je zaměřen zejména praktické uplatnění nabytých vědomostí a dovedností. Tématické okruhy náplně semináře jsou vztaženy k makroregionální úrovni (nerovnoměrný vývoj ve světě, globální problémy), ale také k úrovni mikroregionální. Cílem semináře je pojmenování problémů daného území, hledání jejich příčin a možností řešení.

Žáci jsou vedeni k orientaci v dnešním světě, k toleranci k jiným kulturám, k solidaritě s chudými regiony či aktivnímu zapojení do dění na místní úrovni. Značný důraz klademe na aktivitu studenta, který prostřednictvím aktivní práce s geografickými produkty, daty, grafy a statistikami spolupodílí na návrzích řešení problémů nejen dnešního světa, ale také místního regionu. Žáci jsou vedeni k aktivnímu a kreativnímu přístupu k daným otázkám.

Seminář poskytuje dostatek prostoru k detailnímu poznání konkrétního území, jeho slabých a silných stránek. Výuka je doplňována dokumentárními filmy, odbornými exkurzemi a přednáškami. Seminář si mohou volit studenti čtvrtého ročníku, je dotován dvěma hodinami týdně.

Zapojení do soutěží

Studenti našeho gymnázia se každoročně s úspěchy účastní celostátně organizované zeměpisné olympiády.

Připravované akce a exkurze

Žáci prvních ročníků se každoročně zúčastňují výukových programů v ostravském planetáriu. V rámci poznávání místního regionu navštěvujeme regionální výstavy či muzea, pravidelně využíváme nabídek vzdělávacích institucí (přednášky o chodbě ve světě či evropské integraci).

Od školního roku 2009/2010 pravidelně připravujeme jednodenní tematický program věnovaný nerovnoměrnému vývoji ve světě a globálním problémům. V rámci turistického kurzu ve druhém ročníku připravujeme geografické terénní cvičení, kde si žáci ověřují své znalosti v praxi.

V roce 2018 jsme připravili historicko-geografickou expedici na ukrajinskou Zakarpatskou Rus, v roce 2019 a 2022 jsme se vydali do rumunského Banátu. V dalších letech bychom v pořádání expedic rádi pokračovali.

Zajímavé odkazy

Zeměpisná olympiáda

Historické mapy a atlasy

Geografie na internetu

Sociální sítě

Zpracoval PhDr. Jiří Sovadina
září 2022

 

Datum konání: 28. srpna 2022 - 3. září 2022
 
Datum konání: 3. června 2022 - 5. června 2022
Datum konání: 11. května 2022 -
Neuvěřitelné se stalo skutkem! Po třech letech se opět vypravíme do českých vesnic v rumunském Banátu!  
Datum konání: 6. ledna 2022 -
Dne 6. ledna 2022 organizovala předmětová komise zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády. Všech 69 řešitelů chválíme a vítězům gratulujeme!
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
9. listopadu 2021 se studenti zeměpisného semináře vypravili do nově otevřeného porubského kina. Důvodem návštěvy byla projekce nového dokumentárního filmu novináře Tomáše Etzlera – Nebe.
Datum konání: 24. listopadu 2021 -
V zeměpisném semináři jsme měli příležitost přivítat hydrologa z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Mgr. Stanislava Rumana Ph.D.
Datum konání: 22. října 2021 - 24. října 2021
22.-24. října zorganizoval tým učitelů Gymnázia Olgy Havlové již druhou badatelskou výuku v terénu, tentokrát v CHKO Beskydy. 
Štítky:

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády (2021)

Datum konání: 26. 1. 2021

Dne 26. ledna 2021 organizovala předmětová komise zeměpisu online školní kolo zeměpisné olympiády. Všem 30 odvážným žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:49