gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Vítáme Vás na webu Gymnázia Olgy Havlové


Výsledky přijímacího řízení

 

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

období příprav na mnohdy první velkou zkoušku je u konce.

Při přijímacích zkouškách jste prokázali, co jste se naučili a jak jste se vypořádali s trémou. Teď už zbývá jen počkat, jak budou vaše výkony vyhodnoceny.

Možná vám budou ku prospěchu následující informace:

  • pořadí uchazečů je zveřejněno pod registračními kódy, které byly přiděleny u přijímací zkoušky
  • uchazeči/zákonní zástupci přijatých uchazečů musí do školy doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn
  • uchazeči/zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně ve škole a zároveň podat odvolání, nebo jim rozhodnutí o nepřijetí zašleme poštou
  • preferujeme osobní vyzvednutí – velmi to urychlí proces přijímacího řízení
  • nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (vzor pro žáky 5. tříd naleznete zde, vzor pro žáky 9. tříd naleznete zde) – způsob přijímacího řízení založený na podávání 2 přihlášek způsobí stav, že se místa budou postupně uvolňovat, pokud se někteří přijatí uchazeči rozhodnou nastoupit na jinou školu
  • pozor - lhůta pro podání odvolání je krátká, pouze 3 pracovní dny

   

Úřední hodiny pro úkony spojené s přijímacím řízením

čtvrtek 24. 4. 15:00 - 17:00 možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům
15:00 - 18:00 vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, odevzdání zápisového lístku
16:00 - 18:00 vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, podání odvolání
pátek 25. 4. 7:00 - 18:00 vyzvednutí rozhodnutí o přijetí a nepřijetí, podání odvolání, odevzdání zápisového lístku
sobota 26. 4.   nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou

 V dalších dnech bude možné odevzdat zápisový lístek, příp. vyzvednout rozhodnutí o přijetí v úředních hodinách (pondělí – pátek 7 – 17 hodin) nebo po telefonické dohodě jinak (tel.: 595 963 821)

 

 

 

Jak postupovat po přijímacích zkouškách

 

10 důvodů, proč studovat na Gymnáziu Olgy Havlové

 

 

 

Nejdůležitější událostí letošního školního roku byl Nadační den pro Olgu Havlovou

V loňském školním roce natočili studenti u příležitosti 40. výročí založení školy zajímavý film

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba