gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO
17.09.2020

Upozornění – povinnost nosit roušky ve škole

Od čtvrtka 17. 9. platí nařízení o povinnosti nosit roušky či jiné zakrytí úst a nosu ve všech prostorách školy včetně učeben.
 
03.09.2020

Třídní schůzky, slavnostní přijetí ke studiu (2020)

V úterý 8. 9. 2020 se konají třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků a slavnostní přijímání ke studiu.
03.09.2020

Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19 (informace pro žáky a jejich zákonné zástupce)


Vážení rodiče, milí studenti,

právě otevírající se nový školní rok bude v mnohém jiný, než jsme byli doposud zvyklí. Jsem ale přesvědčena, že společnými silami se zvládneme dobře vypořádat se všemi nařízeními a opatřeními, kterým se budeme muset podrobit. Zároveň také věřím, že se nám podaří zachovat ve škole příjemnou, přátelskou a bezpečnou atmosféru, na kterou jsou studenti i učitelé zvyklí.
03.09.2020

Zapojte se do projektu DARUJ SRDCE!

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravil během jara a léta k 30. výročí založení nadace pro studenty středních škol zcela nový projekt Daruj srdce. Jeho cílem je zapojit studenty do občanské společnosti v duchu odkazu Olgy Havlové, a také v čase, kdy se zdá, že se ze společnosti pomalu vytrácejí hodnoty jako pokora, nezištnost či sounáležitost se svým okolím. Najděte i vy ve svém oklolí neziskovou rganizaci, která pracuje v sociální oblasti, zjistěte, jaké má potřeby, a přihlaste ji do projektu, který jí může finančně pomoci

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba