gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Fyzika

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Silvie Cintavá, silvie.cintava@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
Mgr. Ivana Fusková ivana.fuskova@gyohavl.cz  
Mgr. Jarmila Kučerová, jarmila.kucerova@gygohavl.cz
Mgr. Květoslava Siváková, kvetoslava.sivakova@gyohavl.cz
Mgr. Jiří Šamaj, jiri.samaj@gyohavl.cz

Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, laboratoři fyziky a kmenových učebnách. Učebna fyziky je vybavena počítačem, projektorem a další multimediální technikou. Součástí výuky jsou v některých ročnících pravidelné laboratorní práce.

Náplň semináře
Náplní fyzikálního semináře je procvičení, upevnění a rozšíření učiva základního středoškolského kurzu fyziky. Zaměřujeme se na přípravu studentů k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.


Odkazy na webové stránky

Fyzweb – fyzikální stránky pro každého
Osel - objektivní zdroj e-learningových informacíPřehled plánovaných akcí ve školním roce 2019/20

Soutěže na nižším gymnáziu:
   • Fyzikální olympiáda a Archimediáda
   • Astronomická olympiáda 
   • Náboj Junior 
   • Zlepši si techniku – popularizátorská soutěž VŠB 
   • Výfuk  

Soutěže na vyšším gymnáziu:
   • Fyzikální olympiáda
   • Turnaj mladých fyziků 
   • Astronomická olympiáda
   • FYKOSí fyziklání  
   • Fyziklání online 
   • Fermiho úlohy
   • Zlepši si techniku
   • Středoškolská odborná činnost


Plánované exkurze: 
   • Ústav geoniky AV ČR
   • Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
   • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   • Laboratoře Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
   • Fakultní nemocnice Ostrava


Přednášky:
   • Energie - budoucnost lidstva
   • Základy teorií relativityÚspěchy studentů v minulém školním roce:

Do Fyzikální olympiády byli ve školním roce 2018/2019 zapojeni žáci napříč všemi ročníky. V okresním kole kategorie F se stalo sedm terciánů úspěšnými řešiteli a Aneta Jandíková ze 3. B se umístila na krásném 3. místě. Barbora Říhová ze 6. A se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola kategorie C a umístila se na skvělém 15. místě.

Již tradičně se naši žáci účastní Astronomické olympiády. Sekundán Mikuláš Kuchař (2. B) se krajském kole umístil na 4. místě.

Družstvo Chleba s máslem Vol. 2 absolvovalo před republikovým finále Turnaje mladých fyziků přípravné soustředění na Slovensku. Tým zkušenosti z předchozích kol zúročil a ve složení – Sotirios Pupakis, Ota Michálek, Vojtěch Honěk, Kateřina Kopecká a Radim Pařízek, se umístil na perfektním 3. místě celostátního kola TMF.

V oblasti Středoškolské odborné činnosti proběhla ve školním kole prezentace prací také s fyzikální tématikou. V oboru geologie, geografie se na 1. místě umístila dvojice Lenka Marschalková a Daniela Davidová z 8. A se svou prací Mechanická metoda zaznamenávání seismografem a jeho sestrojení. Děvčata Barbora Nedvídková a Tereza Hlinková ze 7. A obsadila 1. místo s prací Přiblížení tepelných jevů pomocí termografů: pracovní list v oboru tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. V oboru strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design bylo uděleno 1. místo chlapcům Jakub Skála a Michal Kičmer 8. A za práci Emise automobilů. Maturant Ota Michálek (4. C) s prací Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla se probojoval ze školního kola až do kola krajského, kde se umístil na skvělém 1. místě.

V nadnárodních soutěžích jsme nominovali několik týmů GOH. Kvartáni reprezentovali školu v soutěži Náboj Junior a žáci vyššího gymnázia bojovali v soutěži Fyziklání online.

V soutěži Zlepši si techniku byli naši žáci velmi kreativní a vynalézaví. V kategorii jednotlivců SŠ se Veronika Trčková z 2. C umístila s představením Cheerios efekt na 2. místě, v kategorii skupin SŠ se Denisa Sikorová a Tereza Chudašová z 8. B umístily s vystoupením Tvorba hologramu na 3. místě. Speciální cenu poroty – Cena za zachování chladné hlavy – získaly Kateřina Lachnitová a Marie Linzerová z 6. A se svým vystoupením Čaj, který vás vynese do nebes.

V pátém ročníku soutěže Horizon Grand Prix, kterého se účastnilo 28 středoškolských týmů z ČR, obsadili Jakub Skála a Michal Kičmer (oba z 8. A) skvělé 3. místo a dokázali, že i gymnazisté jsou praktičtí a zruční.

Ve finále Fermiho úloh získal tým složený z žáků 5. B a 1. C: Tomáš Frost, Tomáš Jandík, Lukáš Krajzl, Daniel Kohut, Vít Kološ 1. místo. Na 2. místě se umístil tým ze 7. A – Ondřej Keberle, Adam Vjačka, Ondřej Lipowský a na 3. místě děvčata Ludmila Hájková a Karolína Zajícová ze 6. A.
 


Používané učebnice na nižším gymnáziu (primy – kvarty)

Fyzika 6, 7 nová generace + pracovní sešity, nakl. Fraus
Fyzika 8, 9 + pracovní sešity, nakl. Fraus


Používané učebnice na vyšším gymnáziu (kvinty – septimy, 1. – 3. ročník)

Fyzika pro střední školy I, Fyzika pro střední školy II, nakl. Prometheus


Další doporučená literatura

J. Mikulčák a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ
O. Lepil, M. Bednařík, M. Široká: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (knížka+CD)
K. Bartuška: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I, II, III a IV


Práce studentů

Projekt Vlna


Mgr. Silvie Cintavá
září 2019

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba