Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Aktuality > Den otevřených dveří on-line 2021

Den otevřených dveří on-line 2021Datum konání:
12.1.2021

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nám okolnosti neumožňují uspořádat Den otevřených dveří tradičním způsobem, tedy přivítat vás osobně u nás ve škole a ukázat vám, jak to u nás vypadá, nabízíme vám alespoň touto cestou základní informace, které by vás mohly zajímat.

V úterý 12. 1. od 17 hodin proběhne videokonfernce s vedením školy, kde bude možné položit dotazy. Videokonference bude realizována prostřednictvím Microsoft Teams. Návod na připojení najdete ZDE. Doporučujeme prostudovat si jej s předstihem.

Ke konferenci se v uvedený čas připojíte kliknutím na TENTO ODKAZ.

Krátkou prezentaci o škole můžete zhlédnout ZDE. 

Fotky z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout zde: http://www.gyohavl.cz/fotogalerie.html

Jaké obory budeme otevírat a kolik studentů budeme přijímat?

 • 4leté gymnázium pro žáky z 9. tříd – 30 studentů (1 třída)
 • 8leté gymnázium pro žáky z 5. tříd – 60 studentů (2 třídy)

Jak budou probíhat přijímací zkoušky

 • uchazeči o studium budou skládat přijímací zkoušky formou jednotné zkoušky z českého jazyka a z matematiky, kterou zajišťuje MŠMT
 • bližší informace včetně termínů naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 • konkrétní kritéria přijímacího řízení pro naši školu stanovíme do 31. ledna 2021 a vyvěsíme na našem webu
 • pokud MŠMT organizaci či průběh jednotných přijímacích zkoušek kvůli koronavirové krizi upraví, budeme vás informovat

Jak se na přijímací zkoušky připravit?

Jak podat přihlášku?

Charakteristika školy

Charakteristika studia

 • 4leté studium je určeno pro absolventy devátých tříd ZŠ, otevíráme jednu třídu, tj. 30 žáků
 • 8leté studium je určeno pro absolventy pátých tříd ZŠ, otevíráme dvě třídy, tj. 60 žáků
 • od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky - prvním jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích
 • pro předmaturitní ročník si žáci vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro maturitní ročník si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací
 • nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, semináře slouží k profilaci a k přípravě na studium na vysokých školách
 • součástí studia jsou kurzy - adaptační, lyžařský, letní sportovní
 • každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze
 • během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod.

Vybavení školy

 • všechny učebny vybaveny jako multimediální (= počítač, dataprojektor, plátno)
 • iPady ve výuce - využívají se při výuce všech předmětů
 • 2 počítačové učebny
 • 3 odborné jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem, 1 z nich zároveň ještě počítačem pro každého studenta
 • odborná učebna biologie, fyziky
 • laboratoř chemie, laboratoř fyziky
 • 3D tiskárny
 • hudebna, výtvarný ateliér
 • tělocvična, posilovna vybavená spinningovými koly
 • venkovní multifunkční hřiště, workoutové hřiště
 • vestibul s odpočinkovou zónou pro studenty, kopírka a PC pro studenty
 • bufet s vlastní pekárnou
 • kolárna (škola je dostupná po cyklostezkách)
 • atrium s přírodní zahradou
 • špičkové vybavení přírodovědných laboratoří
  • laboratorní systém Vernier – umožňuje digitální zobrazování prováděných měření, měření přímo v terénu, např. pro přesné laboratorní rozbory vodního prostředí se zaměřením na znečištění vodních toků apod., využívá se při výuce fyziky, chemie a biologie
  • termokamera (zobrazení teplotních anomálií, které mohou poukazovat na plýtvání energií, konstrukční vady, problémy s vytápěním), částicová kamera MX-10 (unikátní vzdělávací pomůcka pro demonstraci ionizujícího záření a analýzu radioaktivních zdrojů), termovize (zařízení k pozorování nočního okolí), hvězdářské dalekohledy (pro pozorování vesmírných objektů, jako jsou hvězdy, mlhoviny, planety, Měsíc nebo Slunce)

V čem je naše škola výjimečná?

 • od roku 1997 jsme členem škol přidružených UNESCO s projektem výchovy k toleranci, demokracii a mezinárodní spolupráci,
 • environmentální aktivity, v roce 2015 jsme získali titul Ekokoškola, jsme stále jeho držitelem, titul byl od roku 2015 několikrát obhájen, bližší info zde: http://www.gyohavl.cz/rubrika/environmentalni-vychova/?
 • od roku 2015 ve škole funguje Regionální centrum fyziky – zastřešuje vzdělávání učitelů fyziky z Moravskoslezského kraje
 • od roku 2009 jsme Fakultní školou Ostravské univerzity
 • spolupráce s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové – rozvoj odkazu Olgy Havlové, participace na akcích Výboru dobré vůle (např. zasazení památného stromu Olgy Havlové k 85. výroční narození v roce 2018), spolupráce s Knihovnou Václava Havla (pilotáž vzdělávacího programu Každý může změnit svět, jeho slavnostní zahájení na Gymnáziu Olgy Havlové v roce 2018)

Do jakých aktivit se mohou studenti zapojit?

Studentské anglické divadlo

Středoškolské studentské konference

Týden španělské kultury „Semana Ostran͂a“

 • proběhlo již 7 ročníků
 • bližší info k poslednímu ročníku zde: http://www.gyohavl.cz/clanek/tyden-spanelske-kultury-rijen-2019/ a zde: http://www.gyohavl.cz/clanek/tyden-spanelske-kultury-2019/

Ekokonference - soutěž s environmentální problematikou pro žáky ostravských škol

 • proběhlo 10 ročníků
 • bližší info k poslednímu ročníku zde: http://www.gyohavl.cz/clanek/10-rocnik-soutezni-ekokonference/

Aréna plná krásných slov  - mezigymnaziální recitační soutěž

 • proběhlo již 26 ročníků!
 • finále soutěže v Komorní scéně Aréna – studenti tak recitují na „prknech, která znamenají svět“
 • bližší info k poslednímu ročníku zde: http://www.gyohavl.cz/clanek/dopoledne-plne-krasnych-slov/

Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv - soutěž v prezentačních dovednostech

 • uskutečnilo se již 9 ročníků
 • bližší info k poslednímu ročníku zde: http://www.gyohavl.cz/clanek/soutez-k-mezinarodnimu-dni-lidskych-prav-prosinec-2019/

Mezinárodní projekty – Erasmus+, eTwinning

 • spolupráce se zahraničními partnery (v posledních projektech jsou našimi partnery školy z Itálie a Španělska)
 • komunikace v angličtině, výměnné pobyty studentů
 • témata posledních projektů – solidarita a dobrovolnictví, ochrana kulturního dědictví a tradičních řemesel
 • za realizaci mezinárodních projektů jsme získali Evropskou jazykovou cenu LABEL a Pečeť kvality Comenius
 • bližší info zde: http://www.gyohavl.cz/clanek/projekt-erasmus-shining-a-light-on-fading-memories-and-declining-crafts-2018-2020/

Soutěže ve všech předmětech

 • přírodovědné a technické (matematika, informatika, biologie, fyzika, chemie, zeměpis), jazykové, humanitní, sportovní, umělecké…
 • postupy do krajských i celostátních kol
 • http://www.gyohavl.cz/souteze-a-olympiady.html
 • http://www.gyohavl.cz/uspechy-nasich-studentu-ve-sk-roce-2019-2020.html

Mimořádné úspěchy v soutěžích

 • umístění mezi 3 nejlepšími týmy v celostátním kole prestižní fyzikální soutěže „Turnaj mladých fyziků“, soutěž probíhá částečně v angličtině, součástí je vědecká argumentace soutěžních týmů, zastřešeno Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha
 • opakované umístění v první desítce celostátního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v přírodovědných i humanitních oborech

Dobrovolnické a charitativní aktivity

Probíhající kroužky:

 • Pěvecký sbor – tradice již od roku 1991, každoroční úspěchy v soutěžích, vystoupení pro veřejnost – adventní koncerty (http://www.gyohavl.cz/pevecky-sbor.html)
 • anglická konverzace s rodilým mluvčím
 • kroužky cizích jazyků
 • psaní všemi deseti na klávesnici
 • fitness kroužek

Škola v číslech

 • 20 – počet tříd
 • 20 – počet nepedagogických zaměstnanců
 • 50 – počet učitelů (velký podíl mužů, aktuálně 13 mužů a 37 žen)
 • 550 – tolik obědů se každý den uvaří ve školní kuchyni
 • 600 – počet studentů
 • 1972 – rok založení